FTT a keretszámokért

2012 februárjában átalakult a Felsőoktatási és Tudományos Tanács, így márciustól már Felsőoktatási Tervezési Testület néven folytatja tevékenységét a szervezet. De miért jó nekünk, hogy létezik?

Az elnevezés alapján sejthetjük, hogy valamilyen szinten azért mindannyiunknak van némi köze a testülethez: nem is kevés, hiszen ELTE-sként elmondhatjuk, hogy tőlünk került ki a Felsőoktatási Tervezési Testület (FTT) áprilisban megválasztott új elnöke, Dr. Székely Mózes, aki a Pedagógiai és Pszichológiai Kar tudományos főmunkatársa. A hallgatók számára mindenképpen pozitívum, hogy az elnök az ELTE-t képviseli, hiszen ő ismeri az egyetem problémáit, illetve a felsőoktatás azon területeit, amelyeket fejleszteni, javítani kellene.

De mi is pontosan a feladata a testületnek, hogyan képviseli a hallgatókat? Az FTT fejlesztési kérdésekben működik együtt az állammal, véleményez, javaslatokat tesz. Különböző képzési területeken vizsgálódik és olyan elemzéseket készít, amelyek akár oktatáspolitikai döntéseket is megalapozhatnak. Hogy befolyásolhatnak-e, az már egy egészen más kérdés, hiszen a politikai érdekek többnyire elsőbbséget élveznek, azonban az FTT-nek megvan a lehetősége arra, hogy véleményét, javaslatait kifejtse.

Az új FTT munkája során hatástanulmányokat, elemzéseket készít, illetve konkrét adatokkal szolgál majd a felsőoktatási döntéseket illetően. Az elemzések során remélhetőleg a hallgatói véleményeket, a képzések értékét, az egyetemek szolgáltatásait is felmérik majd, valamint kivizsgálják a felsőoktatással kapcsolatos munkaerő-piaci igényeket. Ezek a folyamatok előrelépést jelentenek az eddigiekhez képest, hiszen átgondoltabbá tehetik a felsőoktatási tervezést az országos keretstratégia előtt. (Ezt az intézményfejlesztési tervek nyomán fogják majd kialakítani.)

2012-től az új felsőoktatási törvény miatt jelentős mértékben csökken az államilag finanszírozott képzési helyek száma az egyetemeken. A fent említett intézkedések értelmében a tanács később akár befolyásolhatja is a keretszámok alakulását, ezért fontos, hogy az FTT-be olyan tagokat válasszanak, akik megfelelő módon tudják képviselni az érdekeket. Az oktatásért felelős miniszter a Felsőoktatási Tervezési Testület véleményének kikérése után dönt a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott  hallgatói létszámkeretnek az állami és magán  felsőoktatási intézmények közötti megosztásáról. A kormány és a miniszter döntéseinél pedig figyelembe veszi a nemzetstratégiai célokat.

Az FTT egy tizenegy tagból álló testület, amelynek tagjait a miniszter, a foglalkoztatáspolitikáért, a vidékfejlesztésért, a közigazgatás-fejlesztésért, a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Rektori Konferencia, Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a gazdasági kamarák és az egészségügyi kamarák delegálják. A tagokat és az elnököt (Dr. Székely Mózest) a miniszterelnök három évre bízza meg, és a megbízatás egy alkalommal meghosszabbítható.

A Felsőoktatási és Tudományos Tanács általános jogutódja a Felsőoktatási Tervezési Testület lett 2012 márciusától, a névváltoztatást nem indokolták. Az új elnevezés azonban jobban kifejezi az intézmény feladatkörét, hiszen direkt tervezési funkciót ad neki, ami az autonómia korlátozását is szimbolizálhatja.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]