Beleszólnál az egyetem jövőjébe?

Dr. Fábri György közkapcsolati és kommunikációs ügyekért felelős rektorhelyettes urat kérdeztük a Rektori Fórumról, a várható belső kommunikációs együttműködésről, és a részvételi demokráciáról.

Mi adta a Rektori Fórum ötletét, a Hallgatói Önkormányzat által tartott fórumok, vagy a HaHa-OHa rendezvényei, esetleg egy teljesen új alapokon nyugvó kezdeményezésről van szó?

Amikor az ELTE mostani rektori vezetése megkezdte a munkáját, akkor megfogalmazta, hogy egy más típusú információs és belső kommunikációs együttműködést szeretne az ELTE polgáraival. A rektorhelyettesi programom már 2010. nyarán meghirdette, hogy a részvételi demokrácia eszközeit szeretnénk alkalmazni. Szeretnénk a hallgatók, oktatók, dolgozók minél szélesebb körét bevonni abba a közös gondolkodásba, ami az egyetem jövőjét formálja. Nyilvánvalóan összefüggés van abban a tekintetben, hogy a Hallgatói Önkormányzat ezt nagyon hatékonyan csinálja, és közvetlenül jelezte számunkra az erre való igényt a Hallgatói Hálózat több rendezvénye, ahol hangot adtak a hallgatók és oktatók is azon elképzeléseiknek, miszerint ilyesmire igenis szükség van.

Azért tartjuk szükségesnek ezt a programot elindítani, mert az egyetemünk olyan időszak előtt áll, amikor csak úgy tudjuk az ELTE minőségének megőrzését, a fejlesztések megvalósítását véghezvinni, ha a stratégia formálásában a vezetés együttműködik az egyetem polgári közösségével.

A Fórum meghívójában említett együttműködés felsőoktatási hagyományai pontosan mit jelent?

Azt jelenti, hogy az egyetemi világban mindig nagyon fontos elem volt, hogy a törésvonalak nem az oktatók vagy hallgatók, választott vezetők vagy nem választottak között voltak, hanem a minőségben érdekelt oktatók és hallgatók közös érdeke állt szemben a teljesítmény-nélküliséggel. Nem az egyetem vezetésével szemben kell érvényesíteni a hallgatóknak, oktatóknak a felsőoktatás iránti elköteleződését, hanem egymás véleményét komolyan véve együtt kell gondolkodnunk. Ez nem hatálytalanítja a képviseleti formális utakat, a választott testületek munkáját, sőt, azt erősíti meg, hogy a választott testületekben nagyon fontos, felelős döntéshozatali és intézménymenedzsmenti munka folyik. Ezt szeretnénk kiegészíteni azzal, hogy minél több impulzust, véleményt ismerünk meg, és minél több szövetségest szerzünk az oktatók, hallgatók körében ahhoz, hogy a döntések igazi végrehajtássá váljanak.

A részvételi demokrácia milyen eszközei, és hogyan játszanak szerepet a Fórum keretein belül?

Ez a fórum egy folyamat első lépése. Tehát nem egy olyan formális eseményre gondolunk, ahol Rektor úr kiáll, beszél hosszú időn át, ámultan meghallgatja őt a nép, elhangzik néhány halovány kérdés, aztán mindenki hazamegy. Azt szeretnénk, hogy élő párbeszéd alakuljon ki. Például a fórum tematikáját sem mi határozzuk meg: a meghívóban, amit elküldtünk valamennyi ELTE polgár címére, felhívtuk rá a figyelmet, hogy lehetőséget adunk arra, hogy előzetesen bárki kérdést, véleményt fogalmazzon meg – nem a vakvilágba, hogy leírja, és nem törődik vele senki – és egy online szavazás keretében az ELTE polgáraira bízzuk azt, hogy mely kérdéseket, javaslatokat tartják igazán relevánsnak. A fórumon azokat a témákat vesszük előre, amelyek látható és egyértelmű demokratikus támogatást kaptak. Itt nem áll meg a folyamat, mert a kérdésekre adott válaszok értékelését is várjuk az egyetem közösségétől. Olyan rendszert építünk ki, amiben továbbra is mindenki figyelemmel kísérheti a felvetett kérdések sorsát: hányan tartják az adott kérdést fontosnak, és kik fogalmaznak meg releváns véleményt a végrehajtás illetőn. Ezek után az egyetem vezetése nem csak fórumon, hanem akár más formában is közvetlenül találkozik majd az aktív szerepet vállalókkal. Ez a részvételi demokráciának egy fontos eszköze. Azokat az egyetemi polgárokat, akik valóban szívükön viselik az egyetem sorsát, fel fogjuk kérni, hogy időről időre minősítsék azt a munkát, amit az általuk felvetett kérdések, problémák megoldásának megvalósításában végzünk.

Eddig mekkora érdeklődés mutatkozott?

Elég nagy, beérkezett már több tucat kérdés, és vélemény is. A kérdéseket 12 nagy csoportra osztottuk.  Rákérdeztek a felsőoktatási törvényre, a hallgatói keretszámokra, az egyetemi demokrácia, az egyetemi menedzsment helyzetére, a hallgatói képviseletre is. Minden kérdést nyilvánossá tettünk, és mindegyiket meg is válaszoljuk majd, ha az időbe most nem fér bele, akkor írásban vagy egy következő alkalommal. A legtöbb szavazatot kapó első 10 kérdés – amiről érdemben vitatkozni lehet – adja majd a fórum témáját.

 

A Rektori Fórumra első alkalommal 2012. március 29-én kerül sor az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának IX. előadójában, erről bővebb információt olvashattok itt, a kérdésekre pedig itt szavazhattok március 29. reggel 8:00-ig.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]