Humanitárius segítségnyújtás és külpolitika konferencia

Május 10-én Magyarország szerepe az európai és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenységben címmel konferenciát szervez az ELTE ÁJK.

Időpont: 2011. május 10. Kedd

Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest

Szervezők: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

és NOHA (Network on Humanitarian Assistance) nemzetközi egyetemi szövetség

A rendezvényről:

2011 első felében a Magyar Köztársaság látja el az Európai Unió soros elnöki tisztségét. A

NOHA (Network of Humanitarian Assistance) nemzetközi egyetemi szövetség az Eötvös

Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karával együtt egy, a humanitárius

segítségnyújtás időszerű kérdéseivel foglalkozó tudományos igényű ismeretterjesztő

konferenciát szervez, amelynek célja a magyarországi humanitárius tevékenység, és annak

lehetséges nemzetközi kihatásának elemzése. A rendezvény legfőbb célkitűzései az alábbiak:

– A társadalmi tudatosság és ismeretek erősítése a humanitárius segítségnyújtással

kapcsolatos kérdésekben, annak európai összefüggéseiben, különösen pedig

a kelet-európai államok tekintetében.

– A magyar civil társadalom minél nagyobb részének elérése, a nem-kormányzati

szervezetektől a kormányzat és a fegyveres erők tagjaiig, a média képviselőiig, illetve

az egyetemi hallgatókig.

A rendezvény a humanitárius segítségnyújtás időszerű kérdéseire fókuszál. Ezek közül az

egyik az e tevékenység keretfeltételeit meghatározó, a nemzetközi kapcsolatokat egyébként

szabályozó nemzetközi jogi normarendszer, amely ideális esetben követi a világ változásait,

megfelelően alkalmazkodik az új körülményekhez. Sajnálatosan nem mindig ez a helyzet,

hiszen a létező intézményi és jogi keretek gyakran lassan reagálnak, esetenként pedig az

államok konszenzusának hiánya akadályozza ezt meg. Emiatt szükséges a jogrendszer

legsúlyosabb belső zavarainak azonosítása, illetve a rendezvény résztvevőinek hozzájárulásával

a lehetséges megoldások kidolgozása ezekre.

Ugyanakkor nem csak az államok – mint jogalkotók – bírnak jelentőséggel a humanitárius

tevékenységekkel kapcsolatban. Nem-kormányzati szervezetek, szakosított kormányzati

intézmények, a fegyveres erők mind egyre nagyobb szerepet vállalnak e területen. Ezek

tevékenysége figyelmet és széleskörű támogatást igényel, ami a modern tömegtájékoztatás

szerepét is megkerülhetetlenné teszi. A média hatalmas változáson ment keresztül az elmúlt

évtizedek során, elsősorban abban, hogy sokkal könnyebben hozzáférhetővé vált, miközben

befolyásoló képessége nem csökkent. Így az megfelelően alkalmazva hatékony módon állítható a

humanitárius tevékenység szolgálatába, amely lehetőség vizsgálatára is sor kerül a rendezvényen.

A rendezvény áttekintő előadásokkal kezdődik, amelyek a “Humanitárius tevékenység és

külpolitika” illetve a “Migráció és annak hatása az EU humanitárius segítségnyújtási politikájára”

és “Kelet-európai államok és humanitárius segítségnyújtás” témái köré szerveződnek, majd

a résztvevők külön munkacsoportokban vizsgálhatják meg az egyes külön jelentős kérdéseket.

További részletek és részletes program: http://www.ajk.elte.hu/KozerdekuInformaciok/Hirek/Final_programme0415.pdf

www.ajk.elte.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]