Megalakult az Egyetem Gazdasági Tanácsa

A felsőoktatási törvény idén január 1. napjától hatályos módosítása alapján a korábbi gazdasági tanácsok tagjainak megbízatása megszűnt, ezért új tagokat kellett választani abba.

A Szenátus által választott tagok: Dr. Bánáti János, Dr. Kornai Gábor és Nagy Attila, a miniszteri delegáltak: Dr. Berke Barna (KIM), Buzás Sándor (NFM), Kotán Attila (NGM), Dr. Lőcsei Tamás (NEFMI). Dr. Mezey Barna rektor úr és dr. Juhászné Huszty Katalin gazdasági főigazgató asszony hivatalból tagja a Gazdasági Tanácsnak.

Az ülésen a tagok egyhangú szavazáson Dr. Bánáti Jánost a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét választották meg a testület elnökének, valamint – szintén valamennyi szavazó egyetértésével – arról is döntöttek, hogy Dr. Klinghammer István professzor urat örökös tiszteletbeli elnöknek választják.

Az alakuló ülésen a GT már számos kiemelt kérdéssel is foglalkozott, köztük az ELTE 2011. évi költségvetésével, amelyet egyhangúlag támogatott.

www.elte.hu