Három program az őszi szünet előtt

Ezúttal holnapra és holnaputánra ajánlunk tudományos rendezvényeket. A Bolyai Szakkollégiumban Eötvös Lorándról, az Egyetemi Könyvtárban és Levéltárban a muzeális gyűjtemények jelenéről és jövőjéről, a BGGyK-n pedig a figyelemhiányos hiperaktivitási zavarról lesz szó.

Az ELTE Bolyai Szakkollégiuma az alapításától szervez Csütörtök este címmel beszélgetéseket, szakmai esteket a hallgatóknak. Nem csupán természettudósokat, de mindenféle témában járatos embereket (íróktól a politikusokig, gazdasági szakemberektől egyházi személyiségekig) látnak vendégül ezeken az egy-másfél órás alkalmakon, hogy megismerjék az előadó szakterületét, világát, nézőpontját – és a diszkusszió során akár ütköztessék a hallgatóságéval. A holnapi napon, október 24-én, 18.15-től, a 104-es előadóban Cserti Józsefet, az ELTE Fizikai Intézetének egyetemi tanárát hallgathatják meg az érdeklődők (nemcsak a szakkollégisták, de bármely egyetemi polgár vagy akár kívülálló). Témája Eötvös Loránd fizikusi kutatásainak bemutatása lesz, és már az esemény leírásában is tetten érhető, hogy ezeknek a fizikatörténeti kontextusba ágyazására is lehet számítani. Vagyis a kérdés: mit hagyott ránk Eötvös Loránd? A félév során eztán következő alkalmakban egyébként megmutatkozik a sorozat sokszínűsége: vulkánokról épp úgy szó lesz, mint a kínai gazdaság modernizációjáról (és a gazdasági fejlődés ütemének csökkenéséről), Mérő László új könyvéről (Az ész segédigéi – A tudás és a nemtudás pszichológiája), valamint egy érdekes metareflexív gesztussal a sorozat utolsó előadásán a Bolyai Szakkollégiumban értékelik az Eötvös Collegium szerepét is a középiskolai tanárképzés megújításában. Az interdiszciplinaritás és a termékeny sokféleség jegyében ezeket az előadásokat is ajánljuk mindenkinek.

Október 25-én, pénteken két rendezvény is várja az érdeklődőket. Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár újabb szakmai napot szervez 10-től a Nagyolvasóban, ezúttal az ELTE muzeális gyűjteményeinek kurrens kérdéseit járják körbe. A konferencián különböző gyűjteményekről tartanak előadást az adott intézmény szakemberei, nem csak ELTE-s előadókat értve ezalatt: például a Bécsi Egyetem tudományos gyűjteményeinek koordinációjáról is képet kaphatunk (a módszertani fejlődés jegyében). Délelőtt az ELTE, míg délután különböző múzeumok (és a Gothard Asztrofizikai Obszervatórium) gyűjteményeiről lesz szó. A megőrzött tárgyak és dokumentumok, illetve a történettudomány kapcsolata talán evidens módon szoros, így könnyen érthető, hogy a rektori megnyitó után Sonkoly Gábor, a Bölcsészettudományi Kar dékánja Az alkalmazott történelem oktatásának és kutatásának új útjai az ELTE-n címmel tart előadást. Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Harmadikként pedig a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar rendezvényére hívjuk fel a figyelmet. Ezen az ADHD-ról, a figyelemhiányos hiperaktivitási zavarról tudhatunk meg többet, ugyanis az Erasmus+ Helping Hand projekt erre vonatkozó, kétéves kutatásainak eredményét ismertetik. Így többek között a projekt során készült útmutatókat is, amelyek az ADHD felismerését és kezelését segítik szülőknek és pedagógusoknak egyaránt; ahogy az itt elkészült Szülői és Pedagógusi Kézikönyvet is, annak tesztelési tapasztalataival együtt. Az esemény számot tarthat óvodapedagógusok, óvodapszichológusok, nevelési tanácsadók és a pedagógusképző (elsősorban óvodapedagógus és tanítóképző) intézmények oktatóinak és hallgatóinak érdeklődésére is.

Használjátok ki az őszi szünet előtti napokat, hogy valami újjal ismerkedjetek meg, és akár fizikával, akár muzeális gyűjteményekkel, akár az ADHD kezelésével kapcsolatban gondolkodjatok a megszokottól kicsit eltérő szemszögből!

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]