Ösztöndíj a nemzet hallgatóinak

Újfent kiírásra került a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj.

Hogy mi az a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj? A lassan a feledés homályába vesző múltban csak úgy hívták: Köztársasági Ösztöndíj.

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj célja nem más mint, hogy „anyagi és erkölcsi” téren is támogatást nyújtson Magyarország legtehetségesebb, kiemelkedő tanulmányi és tudományos teljesítményt elért egyetemi hallgatóinak. Számokban kifejezve mindez annyit jelent, hogy „az államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben valamint osztatlan képzésben részt vevő hallgatók (…) 0,8%-a, de intézményenként legalább egy fő” 10 hónapon, tehát egy teljes tanéven át havi 40 000 kőkemény magyar forint állami ösztöndíjban részesülhet.

Pályázatot kizárólag az intézmény azon hallgatói nyújthatnak be, akik a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet sikerrel meg is szereztek. Az ösztöndíj elnyeréséhez persze nem árt, ha rendelkezünk egy vagy több nyelvvizsgával, önálló kutatási tevékenységgel, publikációkkal, valamint ha részt vettünk tudományos igénnyel rendezett konferenciákon. Mindemellett a hallgatói közéleti tevékenység és a kiemelkedő sportteljesítmény is latba esik pályázatunk pozitív elbírálásánál, melynek a leadás időpontjában a következő dokumentumokat mindenképpen tartalmaznia kell:

  • kitöltött pályázati adatlapok
  • nyelvvizsgáról, OTDK eredményről, szakkollégiumi tagságról, honorácior és tudományos ösztöndíj pályázatról szóló igazolás
  • hallgatói jogviszony igazolás
  • demonstrátori igazolás
  • 2 szakoktatói ajánlás
  • szakmai önéletrajz (gépelve, aláírással ellátva)

A pályázat benyújtási határideje és a hiánypótlás dátuma karonként eltérő lehet, további, részletes információk a kari honlapokon olvashatók:

ÁJK

BGGYK

BTK

IK

PPK

TÓK

TáTK

TTK

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]