Győzött az ELTE TáTK ELTECON-csapata – Interjú

Az idén második alkalommal megrendezésre kerülő Inter-University Student Economics Tournament versenyen az ELTE TáTK ELTECON háromfős csapata első helyezést ért el. A következőkben a csapat egyik tagjával, Szajbély Zsigmonddal készített interjú olvasható.

Az ELTE Társadalomtudományi Kar Alkalmazott közgazdaságtan képzésének hallgatói kiemelkedő eredményt értek el a második alkalommal megrendezésre kerülő Inter-University Student Economics Tournament versenyen. A 2018-as verseny során 32 ország 87 csapata mérte össze az erejét, az első helyezést a TáTK ELTECON BA képzéses hallgatói csapata nyerte el. A csapat tagjai Nagy Kristóf, Parragi Bálint, valamint Szajbély Zsigmond voltak, felkészítő tanáraik Kőhegyi Gergely és Bakó Barna. A Szajbély Zsigmonddal folytatott beszélgetés bepillantást enged az ELTECON képzés működésébe, a versenyre való felkészülés, valamint a verseny lebonyolításának részleteibe.

Köszönöm, hogy időt szakítottál a beszélgetésre. Szeretnélek megkérni arra, hogy mesélj magadról, valamint a képzésről.

Köszönöm, és köszönjük a lehetőséget. Szajbély Zsigmond vagyok, az ELTE TÁTK alkalmazott közgazdaságtan szakán tanulok. A szak saját magát ELTECON-nak nevezi, ami az ELTE és az economics szavak kapcsolata. Egy három éves BA képzésen veszek részt. A képzés sajátossága, hogy az évfolyamokon kevesen vagyunk, ezáltal nagyon szoros közösségek alakulnak ki. A képzés családias, mind a szaktársak, mind pedig az oktatók között nagyon jó a viszony. Érdekesség, hogy az alapképzés – idén első alkalommal – angol nyelven indult, így rengeteg külföldi hallgató is részt vesz a képzésben. A külföldi hallgatók bevonása erősíti a nemzetközi kapcsolatokat. A képzés idén 11 éve működik.

Az a tény, hogy viszonylag kevesen vagytok, valamint a családias légkör hogyan alakítja a tanulási szokásokat? Milyen az oktatás, valamint az órákra való felkészülés?

Általánosan elmondható, hogy az oktatók az egész képzés során a nyugati egyetemek mintáját próbálják követni. Rengeteg csoportos házi feladatot kapunk, de a kötelező munkák mellett is gyakran összeülünk, hogy közösen tanuljunk. A felmerülő problémákat közösen oldjuk meg, összességében elmondható, hogy a szakra járók nem riválisként, hanem partnerként, társként tekintenek egymásra, egymástól is tanulunk.

Mesélnél arról, hogy te hogyan ismerkedtél meg a képzéssel?

Az unokatestvérem járt a képzésre, ismerte és szerette. Így egyrészt tőle, rokoni szálon keresztül ismertem meg a szakot, másrészt pedig gimnazistaként a Heller Farkas Szakkollégium középiskolásoknak szervezett táborában találkoztam vele.

Ha jól tudom, te magad is szakkollégista vagy. Hogyan egyezteted össze az egyetemi kötelezettségeidet a szakkollégista léttel?

Nem könnyű összeegyeztetni az egyetemi tanulmányokat a szakkollégiumi plusz órákkal és tevékenységekkel, de úgy gondolom, hogy a szakkollégium közösségi és tudományos élete megfelelően kárpótol azért az időért, amit ott töltök. Többet ad, mint amennyit elvesz.

És mindemellett még egy csoportos versenyen is indultál. Mesélnél a versenyről, hogyan ismerkedtetek meg vele?

A tanszék jó tulajdonságai közé tartozik, hogy próbál nemzetközi szinten is ismertségeket kötni és partnerkapcsolatokat kialakítani. A versenyt egy kanadai oktató szervezi, és a nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően, egy kör-e-mail során jutott el az itt tanulókhoz a versenyfelhívás. Idén második alkalommal került megrendezésre a verseny, és sokkal többen jelentkeztek, mint tavaly.

Hogyan alakult ki a háromfős csapat, ami végül indult a versenyen?

Fontos tudni, hogy egy egyetemről csak egy csapat nevezhetett, és mivel az ELTE-n csak a mi tanszékünk foglalkozik közgazdaságtani elemzéssel, így lényegében csak a szakon belül kellett eldönteni, hogy kik induljanak. Néhány ember érdeklődött rajtunk kívül a verseny iránt, de végül abban állapodtunk meg, hogy a mi hárman ezen, ők pedig egy másik versenyen indulnak. Két párhuzamosan futó verseny nem fért volna bele az időnkbe.

fotó

A képen látható a háromfős csapat: Parragi Bálint, Nagy Kristóf és Szajbély Zsigmond

Mesélnél részletesebben a versenyről?

A versenyen 32 ország 87 csapata vett részt, és az egész az interneten zajlott – ennyi jelentkező mellett másként nem is lehetett volna megvalósítani. A versenyt egy szimulációs játékként kell elképzelni, melynek célja a profitmaximalizálás volt. Minden csapat egy-egy robottal játszott, de végül a csoportok közti eredményeket hasonlították össze. Az első forduló feladatának kitöltésére három hét állt a rendelkezésünkre. Ezalatt a három hét alatt – ismerve a játék körülményei között megvalósuló piaci feltételeket – hat év piaci mozgását kellett „lejátszanunk”, leszimulálnunk. Először el kellett döntenünk, hogy milyen technológiával szeretnénk termelni, majd pedig azt, hogy milyen áron kínáljuk a termékünket. A rendelkezésünkre állt egy keresleti függvény, mely megmutatta a fogyasztók termék iránti igényét. Bizonyos értelemben a hat év teljes keresleti és kínálati viszonyait előre, fejben le kellett játszanunk, ugyanis voltak olyan döntések, melyeket nagyon korán meg kellett hoznunk. Például a harmadik évben egy új technológiára kellett licitálnunk, melyről előre nem tudtuk, hogy a többi csapatnak mennyit fog érni, így az alapján kellett meghozni a döntést, hogy számunkra mennyit fog érni a technológia a jövőben.

Hogyan zajlott maga a játék?

Mi az utolsó héten játszottuk le ténylegesen a játékot, de előtte is foglalkoztunk vele. Végül a határidő előtt kevés idővel adtuk le az első forduló feladatait, így viszonylag hamar kiderült, hogy bejutottunk a döntőbe. A döntőben egy teljesen különálló feladatot kellett megoldanunk, a bekerülő csapatok pontjait visszaállították nullára. Egy más jellegű, sokkal időigényesebb szimulációs feladatot kellett megoldanunk. Bizonyos szempontból nehezebb is volt, gyakorlatilag egy héten át csak ezzel foglalkoztunk.

Hogyan készültetek fel a versenyre?

A készülés elég sok időt igénybe vett. Kristóf beleásta magát a verseny játékelméleti részébe, rengeteg cikket elolvasott és letisztázott számunkra.  A versenyhez alaposan elmélyedtünk a játékelmélet, valamint az industrial organization nevet viselő közgazdaságtani ág szakirodalmában. Emellett volt egy konkrétan a verseny elemeit megismerő és azokra felkészülő periódus is.

térkép

Hihetetlenül komplex világot épített fel ez a verseny…

Igen, és a legjobb az volt, hogy a versenyt játékként is fel lehetett fogni. Rengeteg döntést kellett hozni, végig stressz alatt voltunk, de nagyon hamar, akár pár másodpercen belül megszülettek az eredmények. Viszont könnyítés volt, hogy a játék során megállhattunk pihenni, akár órákra, napokra is félretehettünk egy feladatot.

Mit gondolsz, miért a játékelméletre épült a verseny vezérfonala?

Az ELTECON képzésen elemző közgazdaságtant és nem üzleti közgazdaságtant tanulunk.  A szak képzésvilágában ilyen jellegű versenyeket lehet szervezni. Az industrial organization ág, igaz, határterület, de a verseny során mi mikroökonómiai szempontból közelítettük meg. A játékelmélet az élet minden területén jelen van, így a közgazdaságtani versenyek elengedhetetlen része.

Mit gondolsz, mit adott számodra és számotokra a verseny?

Egyrészt szakmailag nagyon sokat adott a program, alkalmunk volt mélyen megismerkedni a közgazdaságtan bizonyos területeivel. Emellett örömet is okozott, minél inkább belelendültünk a játékba, annál inkább azt éreztük, hogy szeretnénk tovább csinálni, egyre inkább kedvteléssé vált. Harmadrészt pedig pénzjutalmat is kaptunk az elért helyezésünk miatt.

Köszönöm szépen. Utolsó kérdésként szeretnék visszakanyarodni a képzésre és a képzés által adott lehetőségre. Te mint alapszakos hallgató kinek ajánlanád az alkalmazott közgazdaságtan képzést?

Minden olyan embernek ajánlom a képzést, aki szeretné megérteni kicsit jobban a világot. Ezalatt értem az olyan jelenségek mögötti okok megértését, mint hogy miért drágább a kifli az egyik boltban, mint a másikban, vagy akár azt, hogy miért élnek sokkal jobban Svájcban, mint Nigériában. A közgazdaságtan mint módszer és világlátás ezek megértésére alkalmas lehet. Emellett nem árt a matematikával barátságban lenni, de ennek nem muszáj többnek lennie, mint barátság. A képzés nem könnyű, sok házi feladat van, de az energiabefektetést kárpótolja az, amit kapunk.

A rövid beszélgetés alapján láthatóvá vált, hogy egy rendkívül összetett képzést kínál az alkalmazott közgazdaságtan. További sok sikert kívánunk az ELTECON képzésének, és gratulálunk az eredményhez!

Forrás: ELTE – TÁTK hírek

Képek: ELTE TáTK; ELTE – Társadalomtudományi kar; ELTECON