Mindent a TDK-ról

Hamarosan aktuális a pályamunkák leadása, ezért összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót a TDK-val kapcsolatban, sőt egy ELTE-s újdonságról, az Egyetemi TDK-ról is beszámolunk.

A TDK, azaz a Tudományos Diákköri Konferenciák alapvetően az egyes karok tudományos életében funkcionálnak. A legtöbb kar félévente szervez konferenciákat különböző szekciókban, ahova pályamunkával lehet nevezni. A formai követelmények, ahogy a leadási határidők is, karonként változóak, de az országos konferencián már egységesek: dolgozataikat 30 és 50 oldal közötti terjedelemben írhatják meg a hallgatók. A pályamunkák elkészítésében, a szakdolgozathoz hasonlóan  a választott témavezető nyújt segítséget. A kari TDK-konferenciákon az adott szekcióban releváns dolgozattal lehet részt venni.

Az egyes Tudományos Diákkörök tevékenysége változatos, az ülések rendszeressége sem egységes. Az ÁJK-n és a TTK-n folyó tudományos élet ilyen szempontból kiemelkedően aktív: a hallgatók hetente üléseznek, rendszeresen nyomon követik egymás munkásságát. A kari Tudományos Diákköri Tanácsnak, főleg az elnökségnek fontos szerepe van a dolgozatok koordinálásában. A pályamunkák a mindenkori kari tudományos tisztségviselőkhöz érkeznek be, akik továbbítják azokat az opponenseknek. Fontos kitétel, hogy a szakmai gárda megkötés nélkül bármennyi dolgozatot tovább juttathat az országos konferenciára – kivéve az állam- és jogtudományi szekciót, ahol ugyanis létszámkeret, egyetemenként delegálható limit van.

A szakmai zsűri értékelése alapján a legjobbak továbbjutnak az OTDK-ra, vagyis az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, amelyet kétévente rendeznek meg – legközelebb tehát 2015-ben várható. Az OTDK minden szekcióját más és más felsőoktatási intézmény szervezi.

Aki valamelyik szekcióban megszerzi az első helyet, az anyagi juttatáson túl rangos elismerésben részesül: pályamunkáját szakdolgozatként is elfogadtathatja, igaz, bizonyos módosításokkal. Egy rangos OTDK-helyezés több ösztöndíjpályázat, például a köztársasági ösztöndíj elbírálásában is szép pontszámot jelent, ugyanígy a doktori képzésbe való felvételkor is számít.

Végül egy ELTE-s újdonság: az egyetemen folyó tudományos élet serkentése, az interdiszciplinaritás hangsúlyozása és a diákköri konferenciák presztízsének növelése ihlette az Egyetemi TDK koncepcióját, amely egy teljesen új kezdeményezés. Nem fogja helyettesíteni a hagyományos TDK-t és az országos megmérettetésre sem lehetne innen tovább jutni. A célkitűzések szerint évente-félévente megjelenési, kvázi gyakorlási lehetőséget biztosítana a TDK-zó hallgatók számára. Szekciók várhatóan nem lesznek; az lesz a fontos, hogy mindenki hallhassa mások előadását, hiszen egy természettudóst éppúgy érdekelhet egy bölcsészettudományi téma, mint fordítva. A zsűri által legjobbnak ítélt dolgozatokat tanulmánykötetben adják majd ki, ezzel is megadva a referenciaszerzés lehetőségét. Az első konferenciát valószínűleg a tavaszi vagy a következő őszi félévben rendezik meg, a 2015-ös OTDK időpontjához igazítva.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]