A legjobbak egy közösségben

Szakkollégiumi cikksorozatunk második állomása a Bolyai Kollégium.

A Bolyai Kollégiumba az ELTE Természettudományi és Informatikai Karok legjobb hallgatói kerülhetnek be. A felvételi eljárás augusztusban zajlik és két részből áll. Az először a hallgató elbeszélget a kollégium igazgatójával, az adott szak szemináriumi vezetőjével és a diákönkormányzat képviselőjével, majd megismerkedhet a bent lakó hallgatókkal, akik ízelítőt adnak az ott zajló közösségi életről. A jelentkezés mellé oktatói ajánlást is kérnek. A bekerülésnél előnyt jelent a természettudományokban való széles látókör és a tájékozottság, valamint az elsőéveseknél a szakmai versenyeredmények. A tagság megtartása érdekében a hallgatóknak, minden félévben legalább 4,2-es átlagot kell teljesíteniük, illetve két egymást követő félévben 4,5-ös átlagot. Emellett rendszeresen részt kell venniük a szemináriumokon.

A kollégiumban a tudományos képzést elsősorban a szakszemináriumok végzik, ahol kiemelkedő tudású tanárok oktatnak. A hetente megrendezett szemináriumok az összes évfolyam számára szólnak, témái változatosak és nagyban igazodnak a diákok igényeihez, felépítésük rugalmas. Több program is segíti a szakmai fejlődést, „ide tartoznak a mesterkurzusok, amelyek egy-egy speciális területet ölelnek fel és országos szintű tanfolyamok külföldi előadók részvételével.”- teszi még hozzá Csóka Győző, a Kollégiumi Diákbizottság elnöke.

Heti rendszerességgel rendezik meg a Kollégiumi Esteket, ahol neves hazai közéleti személyiségek, írók és a gazdasági élet képviselői is előadnak. A Kollégium vendégei voltak többek között Erdő Péter, Habsburg Ottó, Sólyom László, Jókai Anna, Szájer József, Tabajdi Csaba, Freund Tamás, Hoffmann Rózsa, Roska Tamás, Faludy György, Sebestyén Márta, Lovász László, Göncz Árpád.

A tanulók kiváló felkészültségének és motivációjának köszönhetően minden évben kiemelkedő eredményeket érnek el a TDK konferenciákon, tavaly 14 hallgató indult az OTDK-n és ebből 8 díjazott lett.

A szakkollégiumban nem csak a szakmai élet meghatározó, az itt kialakult közösség és a családias hangulat végigkíséri a hallgatókat a tanulmányaik s későbbi életük során is. A spontán kialakuló programok hozzák létre az igazi szakkollégiumi légkört, ahol a diákok együtt beszélgetnek szakmai, társadalmi problémákról, felkészülnek a vizsgákra, valamint a vizsgaidőszak végét együtt ünneplik meg.

Budai Alexandra
ELTE Online

 

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]