Magyar jogtudósok hozzájárulása a magánjogtudomány nemzetközi fejlődéséhez és a magánjogi kodifikációhoz

Magyar jogtudósok hozzájárulása a magánjogtudomány nemzetközi fejlődéséhez és a magánjogi kodifikációhoz címmel konferenciát szervez az ELTE ÁJK az MTA-val november 24-én.

Előadók

Hamza Gábor
Magyar jogtudósok hozzájárulása az európai és az Európán kívüli magánjogtudomány fejlődéséhez, különös tekintettel Oroszországra, Németországra, Törökországra és Brazíliára

Sándor István
Szászy-Schwarz Gusztáv és a német magánjogtudomány

Francis A. Gabor
Contribution of Vera Bolgár and Charles Szladits to the „Europeanization” of the Legal Science in the United States of America

Csehi Zoltán
Szászy István és a nemzetközi magánjog

Boóc Ádám
Zajtay Imre és a magánjogi jogösszehasonlítás

Werner Ogris
Ungarische Einflüsse auf die Privatrechtsentwicklung und Privatrechtswissenschaft Österreichs

Vékás Lajos
Eörsi Gyula és a Bécsi Nemzetközi Adásvételi Egyezmény

Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna (Budapest, V. Egyetem tér 1–3.)
Időpont: 2011. november 24. (csütörtök) 14 óra

 

Kérjük, részvételi szándékát e-mailben szíveskedjék jelezni Kisteleki Károlynál (kisteleki.karoly@office.mta.hu)

 www.ajk.elte.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]