Elektronikus tanulás, digitális iskola – milyen lesz a jövő iskolája?

Az oktatás jelentős átalakulás előtt áll. Az információs társadalom korszakának változásai az oktatást sem hagyták érintetlenül. A jövő az elektronikus tanulásé.

Mint a puskapor – paradigmaváltás előtt az oktatás

Az oktatás jövőjével foglalkozó szakemberek véleménye szerint az előttünk lévő időszakban átfogó paradigmaváltás zajlik le az iskolai oktatásban, amelynek jelentőségét a 19. századi tömegoktatás kialakulásához lehetne hasonlítani. Az átalakulás mozgatórugója az elektronikai fejlődés, és az internet.

Báthory Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem tanára, az iskolák jövőjével kapcsolatban egyenesen úgy fogalmaz, hogy „az interaktív információs hálózatokon hozzáférhető információk alapvetően megváltoztatják majd iskoláink belső életét.”

A szakemberek a technológiai determinizmus mcluhani tézise alapján képzelik el az előttünk álló oktatástechnológiai váltást, melynek hasonló jelentősége lesz, mint a puskaporé volt a hadviselésben, a könyvnyomtatásé volt a kultúrában vagy a gőzgépé az ipari termelésben. 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanára, Benedek András hasonlóan vélekedik. A Tanulás és tudás a digitális korban című tanulmányában a digitális technológiát, mint életünk nélkülözhetetlen részét, és a tudásmegszerzés alapvető elemét vizsgálja. Véleménye szerint a digitális technológia napjainkra lényegi eszközzé vált, amely a „mindennapi tudás megszerzését és megosztását olyan hatékonysággal szolgálja, ami már a pedagógiai gondolkodás konzervatív burkát is képes szétrepeszteni.” A digitális eszközök tehát kitágítják az információk felhasználásának, feldolgozásának és megszerzésének a lehetőségeit.

A jövő az elektronikus tanulási környezeté

Az elektronikus tanulási környezet fogalom olyan tanulási környezeteket jelent, ahol a tanítás és tanulás feltételrendszerének kialakításánál meghatározó szerepe az elektronikus információ- és kommunikációtechnikai eszközöknek van. Mivel az információk feldolgozása, tárolása, módosítása, továbbítása elsősorban a digitális technológiával történik, ezért gyakran digitális tanulási környezeteknek is nevezik.

Az elektronikus tanulási környezeteket nem a hagyományos tanulási környezetek alternatívájának, hanem azok új fejlődési fázisának kell tekinteni, mivel az újfajta eszköztáruk az új infokommunikációs technikával is kibővül.

Lesznek tanárok a jövő iskolájában is

Fellélegezhetnek a tanárok, ugyanis lesz helyük a jövő iskolájában. A British Council szervezte, és a Microsoft támogatta európai oktatási ötletbörzén a szakemberek megállapították, hogy a digitális tananyagok még 30 év múlva sem helyettesíthetik a tanárokat. A budapesti rendezvényen 12 ország tanárai és diákjai közös európai jövőképet alkottak az oktatásról. A jövő iskolájáról rendezett konferenciának eredményhirdetését pedig, a jövő technikájának segítségével 12 országban élőben követhették végig. A három napos konferencián résztvevő diákok többsége szerint a jövő iskoláját a technológiai újdonságok mellett a kommunikáció és a kapcsolatteremtés egyszerűbbé válása fogja jellemezni.

A távolabbi jövő még kérdéses

Az OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development, Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete) oktatással és újításokkal foglalkozó központ szakemberei által készített kutatás szerint a közeli jövőben minden kétséget kizáróan meg fog változni az iskola szervezete és a tanulás folyamata is. Azonban konkrétumok helyett csupán találgatásokig jutottak a kutatók, mondván, hogy a jövő túl sok változótól függ.

Annyi azért biztosnak látszik, a közeljövőben egyre meghatározóbbak lesznek a hálózati, internetes alapú tanulást segítő lehetőségek. Ennek egyik kiváló megvalósulása a felsőoktatásban már jelenlévő e-learning alapú képzés.

Bár az oktatás jövőképe még homályos, annyi bizonyos, hogy az oktatás hagyományos rendszere átalakulóban van. Mi a paradigmaváltás kellős közepén, az oktatás pedig jelentős változás előtt áll.

Kellner Gergely
ELTE Online

 

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]