116 éve a hallgatók szolgálatában

November 5-én ünnepli 116. születésnapját egyetemünk sportegyesülete, az ELTE-BEAC.

A XIX. század nyolcvanas éveiben kiemelkedő férfiak ismerték fel a testedzés, a rendszeres sportolás ember- és jellemformáló erejét, és ennek hatására alig másfél évtizeddel később, 1898. november 5-én alakult meg az egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező magyar sportegyesület, a BEAC. Első elnökéül a világhírű tudóst, a jeles államférfit és természetbarátot, báró Eötvös Lorándot választották.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem sportegyesülete már az első évektől fogva az éledező versenysport egyik fontos tényezőjévé vált. Amit a tudományegyetem jelentett és jelent a felsőoktatásban, azt jelentette mindig és jelenti ma is a BEAC az egyetemi sportban. Születésnapi köszöntő gyanánt egy korhű újság, az Országos Hírlap 1898. november 6-ai számának digitalizált verzióját – a belinkelt újság 12. oldalának középső harmadában indul a írás – “lapoztuk fel”, hogy miként fogadta az “újszülött” klubot  a nagyvilág.

BEAC_megalakulás_1898Az egyetemi ifjuságnak rég óhajtott vágya teljesedett ma be az Egyetemi Athletikai Club megalakulásával. Százával gyűlt össze az ifjuság az egyetem első számú tantermében, ahol a közgyűlési Szemenyei Kornél, az Egyetemi Kör elnöke nyitotta meg, beszámolván az előkészítő bizottság működéséről. A közgyűlés, miután elfogadta a alapszabályokat, a klub tisztikarát a következőképp alakította meg. Elnök: Báró Eötvös Loránt; alelnök: dr. Klupathy Jenő egyetemi tanár; főtitkár: dr. Záborszky István; ifjúsági elnök: Komáromy Zoltán joghallgató; alelnökök: Navratil Dezső orvostanhallgató; ifjabb Matlaszkovszky István joghallgató; Bayer Róbert bölcsészettanhallgató; Tombor Valér gyógyszerésztanhallgató; főjegyző: Mártonffy Miklós joghallgató; titkár: Groó Béla orvostanhallgató; pénztáros: Erdey Antal egyetemi tanácsjegyző; ellenőr: Marcsinko Ferencz bölcsészettanhallgató; háznagy: Bibó István joghallgató; szertáros: Kovács Dénes gyógyszerésztanhallgató; jegyzők: Brüll Pál joghallgató; Schulek Alfréd orvostanhallgató; Oberle Károly bölcsészettanhallgató; Feuermann Arnold gyógyszerésztanhallgató.

Hármas tagu küldöttség ment el Eötvös Lorántért, akit megérkezésekor Komáromy Zoltán üdvözölt. Báró Eötvös Loránt erre örömét nyilvánította az ifjuság helyes irányu lelkesedése felett, majd kifejtette, hogy nem annyira az egyleti lét élénkségére, inkább a sportegyéniség kidomborítására kell törekednünk. Végül szerencsét kívánt a Club működéséhez, mire az ifjuság az elnököt éltetve, szétoszlott.”

A BEAC dinamikusan növekvő tagsága napjainkban is elsősorban az ELTE hallgatóira és oktatóira épül, míg az utánpótlás korosztályban meghatározóan a XI. kerület iskoláinak diákjait találjuk. Közel 3000 rendszeresen sportoló hallgatójával a főváros egyik legnagyobb szabadidősport klubjává vált a magyar egyetemi sport zászlóshajója, amely az ELTE tanulóival szoros együttműködésben sok öregedő félben levő szakosztályt, sportágat élesztett újjá. Sőt, új, a hallgatókat nagy létszámban megmozgató sportágakban is mozgási lehetőséget nyújt az egyetemi polgároknak.

A BEAC jövőképe, hogy egy olyan hírnevű, szakmai, sport és egyetemi körökben viszonyítási pontként számon tartott klub legyen, ahol a szervezet irányításában a hallgatók meghatározó szerephez jutnak, illetve ahol az egyetemi polgárok egyre növekvő számban sportolnak rendszeresen.

(Forrás: beac.hu) 

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]