Csoóri Sándor emlékére rendez konferenciát az MMA

A tavaly elhunyt Csoóri Sándor, a huszadik századi magyar közéleti, filmes és irodalmi gondolkodás meghatározó, megkerülhetetlen alakjának emlékére rendez konferenciát Jóslás a te idődről címmel a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) február hatodikán és hetedikén a Pesti Vigadóban.

Az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete által szervezett kétnapos konferencia a gazdag életműben kifejeződő kultúrfilozófiai modell összetevőit, többek között Csoóri Sándor nemzetfogalmát, folklórfelfogását és irodalomszemléletét, valamint az egyes műveket, társművészeti kapcsolatokat vizsgálja – közölte a köztestület az MTI-vel.

Az esemény első napján előad például Tőkéczki László Útkeresések a 20. században – Csoóri Sándor történelmi alakja címmel, míg Kovács István saját személyiségformáló tapasztalatait tárja fel Csoóri Sándorral. Ugyanezen a napon Papp Endre Csóóri huszonegyedik századi esszéiről beszél majd, míg János Zoltán a “bartóki” modell fogalmával és kapcsolatával ismertető meg az érdeklődőket. Jelen lesz még Elek Tibor is, aki Csóóri irodalomszemléletét mutatja be, illetve Jánosi Zoltán, aki pedig a nemzetfogalom témakörével foglalkozik, de szó lesz Csoóri Sándor hatalommal való szembeszegüléseiről is Márkus Béla előadásában. Az esemény első napját Szokolay Sándor Télvégi tavaszváró – Oratorikus látomások Csoóri Sándor verseire című filmjének vetítése fogja zárni.

A keddi Vasy Géza-előadáson Csooóri hetvenes-nyolcvanas évekbeli költészete lesz a terítéken, majd ezt követően Tarján Tamás az ifjúságképzet mítoszának változásairól fog beszélni. Falusi Márton A radikális hasonlóság elve Csoóri Sándor költészetében címmel tart előadást, Nagy Gábor pedig az író-költő apokaliptikus nemzetvízióival foglalkozik.

Az emlékkonferencia utolsó részében Sebő Ferenc A népköltészet és Petőfi címmel tart előadást, Fejér Anikó Csoóri és a népzene viszonyát vizsgálja mag. A film műfajáról sem feledkeztek meg a szervezők: Tóth Klára Csoóri filmálmairól beszél majd, míg Szekfű András az alkotó és a filmművészet kapcsolatát fogja vizsgálni.

Forrás: MTI

Kép: ocdn.eu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]