Figyelem: több ponton változott a Hallgatói Követelményrendszer!

Szeptembertől módosult a HKR szabályzata, cikkünkből kiderül, mire érdemes odafigyelned.

E hónap elején lépett életbe az új Hallgatói Követelményrendszer (HKR). A változtatások célja a hallgatói tanulmányi ügyek egyetemi szintű egységesítése és a karok eljárási módjai közötti eltérés csökkentése.

Nézzük, mi változik!

 • A beiratkozással és a regisztrációval kapcsolatos eljárások
  A személyes beiratkozás időpontját a karok határozzák meg, a Neptunban történő beiratkozás határideje a regisztrációs időszak utolsó napja. Ezektől a határidőktől két esetben lehet eltérni: 1. ha a képzés sajátosságaira való tekintettel az adott kar más időpontot határoz meg (pl. külföldiek számára szervezett képzés esetén), 2. ha a felvett/átvett jelentkező neki fel nem róható, igazolt okból nem iratkozik be az előírt dátumig, akkor külön díjfizetés nélkül beiratkozhat más időpontban is. Ha a beiratkozás legkésőbb a kurzusfelvételi időszak utolsó napjáig megtörtént, a hallgató regisztrálhat aktív félévre.
 • A kivételes tanulmányi rend
  A kivételes tanulmányi rend részleges vagy teljes felmentést nyújt az óralátogatási kötelezettség alól. Lehetővé teszi a vizsgaidőszakon kívüli vizsgázást és a tantervben meghatározott követelményeknek a képzési tervben előírtaktól eltérő idejű/tartalmú teljesítését. Kivételes tanulmányi rendre akkor pályázhatsz, ha kiemelkedő a tanulmányi eredményed, vagy a folyamatosan jó jegyeid mellett szakmai-tudományos tevékenységet is végzel, továbbá ha gyermeket szülsz, esetleg közeli hozzátartozódat ápolod. Jelentkezhetsz akkor is, ha magas szinten sportolsz, illetve ha a tantervben rögzített külső szakmai gyakorlaton veszel részt. Ellenben nem kérhetsz kivételes tanulmányi rendet azért, mert dolgozol a tanulmányaid ideje alatt. A kérelem benyújtásának határideje a kurzusfelvételi időszak vége, pozitív elbírálás esetén egy félévre kapod meg ezt a státuszt, de minden félévben újra jelentkezhetsz rá.

kurzusfelvétel

 • A hallgatói kérelmek benyújtásának eljárása
  Az egyetem igyekszik minél több hallgatói kérelem kapcsán áttérni az elektronikus ügyintézésre. A jövőben biztosítani szeretnék annak a lehetőségét, hogy a hallgatók a Neptunban nyilvántartott e-mail-címükről küldött üzenetben is benyújthassák a kérvényeiket. Ezen beadványok esetében az elektronikus melléklet (beszkennelt dokumentumok) is bizonyító érvényűek.
 • A kreditátviteli eljárás
  A kérelmet a kurzusfelvételi időszak végéig kell benyújtani, mellékelve a befogadni kért tárgy hitelesített kreditigazolását vagy az ennek tartalmilag megfelelő egyéb igazolást (pl. hitelesített tárgytematika). Ha a kreditátvitellel teljesíteni kívánt tárgyat a hallgató a kurzusfelvételi időszakban fölveszi, elfogadása esetén a Tanulmányi Hivatal a kurzus felvételét törli, és a kreditátvitelt az általános eljárásnak megfelelően rögzíti a Neptunban.
 • A kurzus teljesítésével kapcsolatos eljárások
  Az érdemjegyszerzési kísérletek száma egységesen 6-ra változott, de egyes speciális tárgyak esetében (pl. nyelvi alapvizsga, szakmai gyakorlat) megmaradt az eltérő limit. Utóvizsga-időpont a hallgatók és az oktató megállapodása alapján a vizsgaidőszak utolsó heténél korábban is biztosítható. Félévente szakonként 2 sikeres vizsga eredménye javítható az adott vizsgaidőszakban. Javítóvizsga bármely meghirdetett vizsgaidőpontban, utó- és javítóvizsga-időpontban is tehető, de külön vizsgalehetőséget e célból nem köteles hirdetni a kurzus vezetője.

térítési díjak

 • A térítési díjak meghatározásával kapcsolatos eljárások
  A térítési díjak és a fizetési kötelezettségek jogcímeit és összegeit a kari tanácsok állapítják meg. Ezen rendelkezések miatt bizonyos térítési összegek változhattak, amelyekről érdemes időben tájékozódni.
  A HKR végén megtalálod az egyes karokra vonatkozó külön rendelkezéseket, érdemes ezeket átnézni.
 • A visszasorolás önköltségesről államilag finanszírozott formára
  A jelen módosítás szerint hallgatót államilag támogatott képzésbe, illetve magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésbe átsorolni csak abban az esetben lehet, ha a hallgató az erre vonatkozó nyilatkozatát a vizsgaidőszak végéig az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben megtette, és ha az utolsó két aktív félévében teljesítette a megfelelő mennyiségű kreditet, továbbá ha a – képzésének megfelelően meghatározott – súlyozott tanulmányi átlagot elérte.

képzésváltás-specializációváltá

 • A képzésváltás, a munkarendváltás és a képzésihelyszín-váltás
  A képzés-, a munkarend- és a képzésihelyszín-váltásra – a benyújtandó dokumentumok kivételével – az átvétel szabályait kell alkalmazni. A tartalmi feltételek meghatározása kari hatáskörben marad, az eljárási szabályok viszont egységesednek. A kérvény benyújtására az előző szorgalmi időszak végétől az őszi félévre vonatkozóan szeptember 15-ig, a tavaszi félévre vonatkozóan február 15-ig kerülhet sor. Képzésváltásra ugyanazon hallgatói jogviszonyban csak egyszer van lehetőség.

A nem felmenő rendszerű költségemelések váratlanul érték a hallgatókat, és több fórumon próbálnak megegyezni e téren az egyetem vezetésével.

Forrás: ELTE HÖK

Képek: 123rf.com, Agustina Guerrero

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]