Ami igazán ránk fér – Boldogságórák az iskolában

Ezerszer hallott közhely, hogy a magyarok pesszimisták, túl poroszos az oktatási rendszerünk, túl sok a „magolós” tantárgy, a számonkérés, a gyerekek szoronganak. Az oktatás megreformálása sajnos egy nagyon komplex ügy, de mi a legkevesebb, amit megtehetünk azért, hogy a gyerekek jobban érezzék magukat az iskolában (és az életben)? Bagdi Bella adott rá választ.

Bagdi Bella, a Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke 2012-ben dolgozott ki egy 15 hetes boldogságtervet, majd 2014-ben elindított egy 10 hónapos ingyenes Boldogságprogramot felnőttek számára. Sok olyan irányú megkeresése érkezett pedagógusoktól, hogy érdemes lenne gyerekeknek is továbbadni a programot. Végül szakemberek és önkéntesek segítségével elkészült a gyerekeknek szóló Boldogságórák „tananyaga”. Jelenleg több mint ezer intézményben nyolcvanezer diák vesz vagy vett részt Boldogságórán.

A pozitív pszichológia jegyében dolgozták ki azokat a gyakorlatokat, melyekkel a diákok egyénileg és csoportosan ismerhetik meg a boldogság fő elemeit. A célja, hogy olyan technikákat tanuljanak a gyerekek, melyek segítségével könnyebben megbirkóznak a problémákkal és kihívásokkal. Tankönyveikben – mert azok is járnak az órához – leírják, hogy a boldogságszintünket két dolog befolyásolja: az egyik az úgynevezett boldogságteremtő képesség, vagyis azoknak a stratégiáknak az ismerete, melyekkel pozitív élményállapotba hozhatjuk magunkat. A másik a pszichológiai immunitás, a stresszkezelési képesség szintje, a megküzdési technikáink hatékonysága. A teljes Boldogságprogram tananyaga tíz, egymásra épülő témakörből áll, amik a következők:

  1. Boldogságfokozó hála
  2. Optimizmus gyakorlása
  3. Kapcsolatok ápolása
  4. Boldogító jócselekedetek
  5. Célok kitűzése és elérése
  6. Megküzdési stratégiák
  7. Apró örömök élvezete
  8. Megbocsátás
  9. Testmozgás
  10. Fenntartható boldogság
A Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola alsósainak rajza

A Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola alsósainak rajza

Az iskolák önként jelentkeznek a tantervben és tananyagban egyébként nem szereplő órára, a szülők tájékoztatása után írásos beleegyezésükkel vesznek részt a gyerekek a Boldogságórán. Az iskolák nem fizetnek a programért, a pedagógusok sem részesülnek anyagi haszonban.

A program fővédnöke Prof. Dr. Bagdy Emőke, aki szakmai tanácsaival segíti az ügyet. Az ELTE Pozitív Pszichológiai Kutatócsoportja Prof. Oláh Attila vezetésével mérte a program hatékonyságát 2016-ban, a végeredmény egyértelmű: a tanulók lelki fejlődésére pozitív hatással vannak a boldogságórák.

Alsósok, felsősök, óvodások, sőt, tanulásban akadályozottak számára is létezik külön program a boldogságórák keretein belül. Ha kicsit közelebbről szeretnéd látni a tananyag lényegét, érdemes szemezgetni a gyerekek munkái közül: http://boldogsagora.hu/gyerekek-munkai/

Forrás: HVG, HVG, Boldogságóra

Fotó: boldogsagora.hu

Kiemelt kép: boldogsagora.hu (A Véméndi Általános Iskola diákjainak műve)