A Magyar Nyelvőr Díjról

A Magyar Nyelvőr Alapítvány minden évben átadásra kerülő díját – a Magyar Nyelvőr Díjat – olyan személyeknek ítéli, akik sokat tettek a magyar nyelv ápolásáért a határon innen és túl. A díjazottak három terület képviselői közül kerülnek ki: a határon túliak köréből, a Magyarországon élők köréből, valamint azok közül, akik a legtöbbet tették az alapítvány céljainak megvalósításáért.

Hogy miért is olyan fontos ez nekünk? A 2017-es év díjazottjai között feltűnik az ELTE Bölcsészettudományi Karának két oktatója is: Antalné Szabó Ágnes és Laczkó Krisztina. Mielőtt munkásságuk részletes bemutatásra kerül, ejtsünk pár szót a díjátadóról.

2017. december 21-én a Parlamentben tartott ünnepségen Keszi István (a Magyar Nyelvőr Alapítvány képviselője) és Tuzson Bence (kormányzati kommunikációért felelős államtitkár) köszöntötte a díjazottakat. Az államtitkár beszédében kiemelte a magyar nyelv összetartó erejének szerepét, a kultúra és az anyanyelv jelentőségét a társadalomban. Keszi István azok munkájának elismerését hangsúlyozta, akik azért küzdenek, hogy a határainkon túli diákok magyar nyelven tanulhassanak, illetve minél szabadabban használhassák azt.
Elismerő oklevelet és különdíjat kapott Majla Júlia, határon túli pedagógus. Néhai férjével rengeteget tettek azért, hogy a magyar tannyelvű iskolák működésben maradjanak, így őrizni és ápolni tudják anyanyelvünket a gyermekek.
Magyar Nyelvőr Díjban részesült Szabómihány Gizella, kinek munkássága nélkülözhetetlen a magyar kisebbségiek anyanyelvű ügyintézésének, nyelvi jogainak érvényesítésében a Felvidéken.

Csoportkép

Csoportkép

Most pedig lássuk az ELTE BTK oktatóinak munkásságait:
Antalné Szabó Ágnes 1988 óta az egyetemünk oktatója, 1994-től az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék egyetemi docense, valamint 2008 óta a Szakmódszertani Központ vezetője is. Tagja az MTA Helyesírási Bizottságának, valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának alapító elnöke. Munkájának jelentős része a tehetséges fiatalok, tudományos hallgatói műhelyek támogatása. A húszéves Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny alapító főszervezője. A Szemere Gyula Anyanyelv-pedagógiai Kutatócsoport alapító pedagógiai vezetője. Kiemelkedő tankönyvírói munkásságának ékes bizonyítéka a több mint ötven megjelent magyar nyelvi tankönyv, tanári segédkönyv, melyeknek szerzője vagy társszerzője. A tízéves Anyanyelv-pedagógia folyóirat alapító főszerkesztője. Mind az oktatói, mind a szakmai-tudományos és szakmai közéleti, tudományszervezői tevékenysége jelentős – nem csoda, hogy évtizedek óta meghívott előadója, szervezője a hazai és külhoni tanár-továbbképzéseknek.

Antalné Szabó Ágnes

Antalné Szabó Ágnes

Szintén az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék munkatársa Laczkó Krisztina. 1994-től egyetemi adjunktusként, 2006 óta pedig egyetemi docensként dolgozik a tanszéken. Régóta részt vesz az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának munkájában – dolgozott a helyesírási szabályzat 12. kiadását előkészítő bizottságában is. Mártonfi Attilával társszerzősségben készítették el az első magyar helyesírási kézikönyvet. A Magyar Nyelvőr, az Anyanyelv-pedagógia és a Névtani Értesítő című folyóiratok szerkesztője, valamint tíz éven keresztül szerkesztette a Magyar Orvosi Nyelv című lapot. Az Eötvös Collegium magyar műhelyének vezetője, 2013 óta pedig az intézmény aligazgatója is. Főbb kutatási területei közé tartozik a leíró grammatika, a helyesírás, a szaknyelvi helyesírások, a funkcionális-kognitív pragmatika és a szövegtan.

Laczkó Krisztina

Laczkó Krisztina

Egyébiránt fontos még ismernünk az Alapítvány célját: az 1872-es Magyar Nyelvőr szellemiségében támogatni kívánja a magyar nyelv megőrzését, kutatását, ápolását szolgáló rendezvényeket, kiadványokat, törekvéseket határainkon innen és határainkon túl, valamint erkölcsi és anyagi elismerésként évről évre Magyar Nyelvőr Díjjal jutalmazza az arra érdemes személyeket.

Források: elte.hu , vilagszam.hu

Képek: vilagszam.hu , elte.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]