Miért emelkedett a szociális támogatás ponthatára?

Több oka van annak, hogy csökkent a rendszeres szociális ösztöndíjak összege a tavaszi félévben a korábbi félév kiugróan magas támogatásaihoz képest. Először megnézzük, hogyan is állnak össze a szociális jellegű ösztöndíjak, majd elmondjuk, milyen okokra vezethető vissza a csökkenés, illetve milyen lehetőségek nyíltak meg a források más irányú elosztásával.

Az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság 2016. március 2-án határozatot hozott a 2015/16-os tanév tavaszi félév rendszeres szociális támogatásának tekintetében.

Ennek értelmében a ponthatárt 30 pontban állapította meg, a legkevesebb kiutalható összeget 13.000 forintban, az egy pontért járó összeget pedig 400 forintban. Összesen 4033-an pályázták meg a támogatást. Az őszi félévben ehhez képest 25 pont volt a ponthatár, 17.500 forint az alapösszeg, és 700 forint a pontpénz, a pályázók száma pedig 4329.

Ezen adatok alapján kitűnik, hogy a 2016-os évi szociális támogatásra fordítható keretösszeg jelentősen csökkent, mely több okra vezethető vissza.

Előbb kezdjünk egy gyorstalpalóval a keretösszegekről és arról, hogy azok honnan érkeznek.

Az Nftv, az 51/2007-es kormányrendelet és a Hallgatói Követelményrendszerben foglaltak alapján a szociális támogatásokra fordítható, államtól kapott keretösszeg több normatívából adódik össze:

  1. Hallgatói normatíva 30%-a
  2. Lakhatási támogatás minimum 30%-a
  3. Tankönyv- és jegyzettámogatás, sport- és kulturális tevékenység normatívájának 56%-a.

 

Az így kapott összeget kell felhasználni alaptámogatásra, rendkívüli szociális támogatásra és rendszeres szociális támogatásra.

A 2015/16-os tanév őszi félévétől Egyetemünkön egységes szociális támogatási rendszerben tudtok pályázni rendszeres szociális támogatásra. Ezt megelőzően a Karok saját igazolás- és pontrendszer alapján pályáztattak, és saját kerettel rendelkeztek, ami azt jelenti, hogy az őszi félév előtti időszakokban létszámarányosan osztották le a Karok számára a felhasználható szociális támogatási keretet. Az egységesítést követően az őszi félévtől központilag kezeli az Egyetem a szociális támogatásra fordítható keretet, tehát a Karok esetleges maradványai, nem kiköltött összegei is hozzáadódtak ehhez a központi kerethez, így növelve azt.

Itt fontos megjegyezni, hogy az állami támogatást nem egy tanévre (szeptembertől júniusig) kapja az intézmény, hanem úgynevezett gazdasági évre (januártól decemberig). Amennyiben az intézmény a kapott támogatási keretet az adott évben nem használja fel, vagy nem vesz fel annyi hallgatót, mint az előző évben, visszafizetési kötelezettsége keletkezhet, mely azt jelenti, hogy nincs arra garancia, hogy az esetleg megmaradó összeget felhasználhatja a következő évben. Ebből következik, hogy a magasabb keretet osztotta fel a Bizottság az őszi félévre, melyet 4 hónapra kellett számolni, így magasabbak voltak az ösztöndíjak. Emellett a már fentebb említett normatíva arányokat tekintve is változások várhatóak.

A jogszabály szerint a lakhatási támogatás egyik részét szociális támogatásra kell fordítani (minimum 30%-ot), másik részét pedig kollégiumi férőhely bérlésére, illetve kollégiumi felújításra. Az elmúlt években a normatíva összegét egyenlő arányban (50-50%) osztották fel.

Azonban 2016-ban lehetőség nyílik arra – részben egy kormányzati, KEHOP pályázatnak köszönhetően –, hogy a Nagytétényi úti kollégiumot felújíthassa az egyetem. A felújítás már esedékessé vált, ugyanakkor ezzel egy nagy projekt elé néz az intézményünk, ami nagy költségekkel jár. Jelenleg a várható felújítás építészeti tervezése zajlik. A projekt megvalósítása több tényezőtől, elsősorban a kollégiumi források, illetve a kormányzati támogatás rendelkezésre állásától is függ. Amennyiben elkezdődik a felújítás, a munkálatok ideje alatt további férőhelyeket kell bérelnie Kollégiumi Szolgáltató Központnak, hogy a kollégista hallgatók lakhatása megoldható legyen. Emellett a kormányzati támogatás elnyerésének, és az összeg felhasználásának feltétele, hogy a támogatási időn belül befejeződjön a felújítás. Ezen okokból kifolyólag szükségessé vált, hogy a lakhatási normatíva felosztásán változtassanak a kollégiumi felújítás és férőhelybérlés javára, hogy a jövőben is megfelelő körülmények között élhessenek az egyetem hallgatói, és lehetőség legyen további férőhelyek biztosítására a kollégiumi férőhelyre jogosult egyetemi polgárok számára anélkül, hogy drasztikusan növekednének a kollégiumi díjak.

A felosztási arány megváltoztatásával tehát csökkent a szociális támogatásra fordítható keretösszeg. Az egységes pályáztatással hatékonyabbá vált az állami támogatás elosztása, így a források más irányú elosztására is lehetőség nyílt úgy, hogy a hallgatói érdekek nem sérülnek, így célunk, hogy továbbra is támogatni tudjuk a rászoruló hallgatókat: a tavaszi félévben a rendszeres szociális támogatásra pályázók 75%-a részesül támogatásban.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]