Pedagógusok, reszkessetek!

Már a pályakezdő tanároknak is vizsgát kell tenniük, portfóliót kell készíteniük. A határidő november 30. Azoknak a pályakezdő tanároknak, tanítóknak, és óvodapedagógusoknak, akik 2014. szeptember 1-je és 2015. január 1-je között kezdtek dolgozni, 2016-ban kötelező minősítő vizsgát kell tenniük. Portfóliót kell készíteniük, és november 30-ig fel kell tölteni az erre a célra létrehozott online felületre, majd meg kell védeni egy 15 perces prezentációval.

Ha minden vizsgarészben legalább 60%-os eredményt érnek el, akkor léphetnek a pedagógus I kategóriába.

Be kell mutatni a szakmai önéletrajzukat, és az intézményi környezetet (cím, típus, a tanuló- és pedagóguslétszámot; az intézmény sajátos arculatát, esetleges specialitásait; a tanulóközösség összetételét, ha ez szükséges a nevelő-oktató munkát bemutató dokumentumok megértéséhez), viszont ezeket nem veszik figyelembe az értékelésnél.

Tartalmaznia kell a nevelőtestület profilját és a nevelőtestületen belüli együttműködés jellemzőit; a tárgy tanításához, valamint a pedagógus tevékenységéhez szükséges infrastruktúra értékelését; az óraszámokat; a tanórákon kívüli, a pedagógus tevékenységével összefüggő foglalkozásokat, programokat, amelyekbe aktívan bekapcsolódik; illetve azoknak az intézményen belüli, illetve a külső szakmai együttműködés formáit is.

Továbbá, csatolni kell minimum egy, legfeljebb két tematikus tervet, melyben egy tanulási-tanítási egység vagy téma menetét mutatja be, ehhez kapcsolódóan hat óra vagy foglalkozás részletes ütemtervét.

Szükség van egy vagy két csoportprofilra is. Ez a dokumentált órákon részt vevő csoportot mutatja be, illetve hospitálási naplót és esetleírásokat, amelyek egy-egy pedagógiai probléma megoldását dokumentálják.

4-6 szabadon választható dokumentum is szükséges. Lehet például projektterv, saját fejlesztésű tananyag, közösségi programok szervezésében, lebonyolításában való részvétel dokumentálása, felzárkóztató vagy tehetséggondozó féléves ütemterv, intézményi pályázatokban, innovációban való részvétel dokumentálása.

A szakmai életút értékelésének összefüggő írásműnek kell lennie, melyben érdemes kitérni például a szakmai elkötelezettségre, a belső motivációra, problémamegoldó képességre és a saját munka értékelésére vagy a mentor visszajelzéseire is. Szerepelhetnek benne szakmai tervek is.

A teljes útmutatót itt találjátok.

Forrás: eduline.hu

Kép: www.telegraph.co.uk