Kié a kólaautomatából az apró? HÖK Üvegzseb 2.

Ezúttal elméleti gyorstalpaló következik az ELTE-s ösztöndíjakból és a HÖK működési költségeiről.

Sorozatindító cikkünk  folytatásához nem árt némi háttértudás, ezért akit ezek a kevésbé szaftos részletek nem érdekelnek, azok várják meg a következő részt. És most vigyázat, a nyugalom megzavarására alkalmas szabályzati hivatkozások következnek.

Kezdjük egy hatalmas leleplezéssel, hogy a bulvárlapok újságíróitól már az elején könnyes búcsút vegyünk: Az ELTE HÖK működéséhez nem kap részesedést a késedelmi, vagy egyéb térítési díjakból, a focipályák bevételeiből, de még csak a kólaautomatákból sem. Az Egyetem helyzetével a HÖK pénzügyi helyzete is meglehetősen instabillá vált, aminek többek között a hallgatói rendezvények is kárát láthatják.

Alapvetően az ösztöndíjakról és HÖK működésről is a felsőoktatási törvény (Nftv.)  és az 51/2007. Korm. rend., az ún. térítési és juttatási rendelet rendelkezik, a normatív (fejkvóta) alapú juttatások ELTE-n belüli elosztását pedig a Hallgatói Követelményrendszer írja le.

A hallgatói normatíva éves szinten 119 000 Ft/fős összege a következőképpen oszlik meg:

– 53% tanulmányi ösztöndíj

– 30% szociális ösztöndíj

– 11% intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj

– párhuzamos képzés kompenzációja

– Erasmus kiegészítő támogatás

– sport- és kulturális ösztöndíjak

– szakmai- és terepgyakorlati ösztöndíjak

– tudományos ösztöndíjak

– közéleti ösztöndíjak

– 6% intézményi működési költségek finanszírozása

– 4% kiemelkedő hallgatói teljesítmény egyszeri ösztöndíja

– 2% HÖK működés

A hallgatói normatíva összegének idei 451 milliós hiánya a felsorolt ösztöndíjak mindegyike esetében komoly hiányokat eredményezett. A szociális ösztöndíj további összegekkel bővül, egyrészt a tankönyv-,jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva (11 900 Ft/fő) 56%-val, másrészt a lakhatási támogatás (60 000 Ft/fő) nem kollégiumra fordított részével, ami idén 39%-ot jelent. A lakhatási támogatás fennmaradó része kollégiumbérlésre és felújításra lesz fordítva az Egyetemi Kollégium által. A tankönyv- és jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 20%-a pályázati úton sportra és kultúrára, 24%-ban pedig jegyzetelőállításra és fogyatékos hallgatók eszközökkel való segítésére van fenntartva.

Említésre érdemes továbbá a kollégiumi elhelyezés (116 500 Ft/fő) és a köztársasági ösztöndíj (340 000 Ft/fő) hosszú évek óta állandó normatívája, valamint a frissen megemelt doktorandusz ösztöndíj (1 200 000 Ft/fő) is. Normatíva természetesen csak meghatározott hallgatói kör után jár, amit az 51/2007. Korm. rend. állapít meg.

Az elosztási és felhasználási folyamatok során a HÖK jellemzően javaslattevő és jóváhagyó szerepkörben vesz részt. Tehát ha pályázat, vagy javaslattétel alapján egy, vagy több hallgatót a HÖK, vagy a közalkalmazottak részvételével működő döntőbizottság érdemesnek talál teljesítményének díjazására, a juttatás utalásához akkor is egyrészt pénzügyi, másrészt szakmai (pl. dékáni, rektorhelyettesi) ellenjegyzés szükséges.

A HÖK önálló döntést a működése során felmerülő költségek kapcsán hozhat, természetesen a megfelelő pénzügyi és jogi keretek között. Az alapvető pénzügyi szabályok mellett a legszigorúbb korlátokat a közbeszerzési törvény adja meg, de komolyabb összegek elköltéséhez már az egyetemen belüli hozzájárulás mellett az Államkincstár jóváhagyása is szükséges.

Összességében kijelenthető tehát, hogy ösztöndíjak és működési költségek szabálytalan, kívül-belül ellenőrizetlen elköltése egyszerűen lehetetlen, az autonómiáját foggal-körömmel védő HÖK számára is. Erre örök garancia az ELTE rendkívül konzervatív hozzáállása is, ami még a teljes joggal kritizálható szabályok és utasítások maximális betartásában is megmutatkozik.

Folytatjuk.