Schwertner János másodszor is a kitüntetettek között

Másodszor is Pro Régió Díjat kapott Schwertner János az ELTE Természettudományi Kar, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék oktatója.

2011. március 10-én dr. Pintér Sándor belügyminiszter Pro Régió díjakat adományozott a regionális fejlesztés, a kistérségi együttműködés és a területfejlesztés terén végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként. A kitüntetettek között szerepelt Schwertner János, az ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék oktatója is, aki immár másodszor vehette át ezt a díjat.

A 2011. március 15. alkalmából kiosztott állami kitüntetések díjazottjai között számos ELTE-st találunk, akikről itt olvashat bővebben.

Pro Régió Díj

A Pro Régió Díj alapítására 1992-ben került sor a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter rendeletével. A díj a terület- és  regionális fejlesztés, a térségi és kistérségi együttműködés előmozdítása, a társadalom, a gazdaság és a környezet összehangolt fejlesztése terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek, illetve szervezetek részére adományozható miniszteri elismerés.

A díj szakmai előkészítését a szakterületileg illetékes kormányzati szerv végzi a Pro Régió Bizottság közreműködésével. A Pro Régió Bizottság tagjai a területrendezés és területfejlesztés elismert szaktekintélyei közül felkért személyek. A beérkezett javaslatokat a bizottság értékeli és rangsorolja, majd ennek alapján javaslatot tesz a miniszter számára a díj adományozására. A bizottság a bírálat során vizsgálja az életmű teljességét, vagy az egyszeri teljesítmény kiemelkedő, a szakterület számára meghatározó voltát.

Az eddigi kitüntetettek között olyan nevek is szerepelnek, mint Hans Beck úr, az Európai Unió volt magyarországi nagykövete, vagy mint Enyedi György akadémikus. A díj majd két évtizede jól szolgálja a szakterület arra leginkább érdemes személyeinek és szervezeteinek elismerését.

A kitüntetés átadására minden év március 15-e alkalmából kerül sor. Az elismeréssel plakett, az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom is jár.

A plakett bronz öntvény, erős plasztikájú, kör alakú, 125 mm átmérőjű. Az egyik oldalán egy kis település található a tájban a fölé repülő angyallal, a másik oldalán a Kárpát-medence karéjából kiemelt Magyarország cizellált domborzati látványképe található a Pro Régió felirattal.

Az első Pro Régió díjat Schwertner János 2006-ban, az Országos Területfejlesztési Hivatal régióigazgatóival közösen kapta. Ekkor a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény végrehajtásában, a regionális gondolkodás elterjesztésében és a régiókban a kormányzati szándékok és a helyi adottságok összehangolásában játszott jelentős szerepük miatt ítélték nekik a díjat.

Az idei, szám szerint már a második Pro Régió Díjat Schwertner János, az ELTE Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék oktatójaként, a hazai, kiváltképp a Dél-alföldi régióban végzett, a területfejlesztési intézményrendszer kiépítésében, valamint a területfejlesztés társadalmasításában végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként kapta.

Kellner Gergely
ELTE Online