Az ELTE ÁJK Közművelődési Kuratórium pályázatot ír ki

A 2010/2011-es tanév második félévének Közművelődési Kuratóriuma pályázatot ír ki. Leadási határidő március 25.

A 2010/2011-es tanév második félévének Közművelődési Kuratóriuma pályázatot ír ki. Leadási határidő március 25.

A 2010/2011-es tanév második félévére meghirdetett Közművelődési Kuratóriumi pályázat leadásának határideje 2011.03.21. (hétfő) 10.00-tól 2011.03.25 (péntek) 16.00-ig.

Formája papír alapon, a Hallgatói Önkormányzat irodájában.

Pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázatért felelős személy nevét, eha kódját, és email címét

– a részletes felhasználási tervezetet

– a költségvetési tervet

– a megpályázott összeget

 

A pályázaton részt vehet valamennyi, a kar hallgatói által létrehozott gazdasági társaságnak nem minősülő személyegyesülés, amelyek tagjainak legalább fele a kar hallgatója, kivéve, ha azt politikai, vagy a Karral, illetve az Önkormányzattal össze nem egyeztethető célra hoztak létre.

A támogatás elnyerésének célja valamely közművelődési vagy tudományos ügy előmozdítása (tipikusan TDK-finanszírozás, vagy a Kar öntevékeny csoportjainak projekt-támogatása, stb.).

Azon hallgatók, akik az előző félévben sikeresen pályáztak ismételt pályázat esetén elszámolást kötelesek az e félévi pályázathoz mellékelni, ennek hiánya formai hiba, a pályázat automatikusan elutasításra kerül.

 

A pályázatokat 7 példányban kell leadni a Hallgatói Önkormányzat irodáján.

 

www.ajkhok.elte.hu