Magyar Felsőoktatás 2014 – Fokozatváltásra várva??? konferencia

A BCE Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja (NFKK) immár hetedik alkalommal rendezi meg konferenciáját, amely minden év januárjában egyfajta számvetést készít a felsőoktatás helyzetéről, koncepcionális kérdéseiről. A felsőoktatás kutatóinak, intézményi és kormányzati vezetőinek, szakembereinek találkozója 2015 januárjában összegzést végez az elmúlt esztendőről. Az NFKK harmadik alkalommal készíti el az aktuális évet értékelő rövid stratégiai helyzetértékelését a magyar felsőoktatásról, amit megkapnak a konferencia résztvevői. A felkért előadók az éves helyzetértékelés mellett a nemzetközi és a hazai trendszerű változásokra helyezik a hangsúlyt, ezzel is megalapozva a 2015-ben megszületendő felsőoktatási stratégiát. A globális versenyben való helytállás az oktatás, kutatás és a társadalmi, gazdasági beágyazódás területén egyaránt számvetésre sarkall.

 
Olyan beszédes adatok bemutatására és értelmezésére kerül sor, mint például hogy, a K+F tevékenységekre 2013-ban Magyarország 1,42 milliárd eurót, azaz a GDP 1,41%-át költötte. Ez egy növekvő trend eredménye, annak ellenére, hogy még elmaradunk a 2,0%-hoz közeli
EU átlagtól. Sajnálatos azonban, hogy a hazai felsőoktatási intézmények csak 14%-kal járultak hozzá a K+F-hez, míg ez az arány az EU-ban 23% volt.

 
Előzetes regisztráció
A konferencián a részvétel ingyenes. Kérjük viszont, hogy mindazok, akik az eseményen részt kívánnak venni, legkésőbb 2015. január 21-ig regisztráljanak az NFKK honlapján, ami megtalálható az alábbi linken: http://nfkk.uni-corvinus.hu
Az NFKK tevékenységéről, kiadványairól, a korábban szervezett konferenciák előadásairól, a kutató központ tagjairól szintén a honlap ad tájékoztatást. Itt lehet jelentkezni a Műhelykonferenciát követő társrendezvényre, az 1. Közép- és Kelet Európai Felsőoktatási Együttműködés (1st Central and Eastern European Higher Education Cooperation, CEHEC) elnevezésű konferenciára, amelyet a BCE-NFKK a CEU-val közösen rendez.