Konferencia az Eötvös József Collegiumban

125 éve született Fodor Ferenc geográfus, térképtörténész. Ez alkalomból 2012. november 9-én, a Magyar Tudomány Ünnepe 2012-es programsorozatának részeként konferenciát rendez az ELTE Eötvös József Collegiuma. A 20 perces előadásokat 10 perc vita követi.

Fodor Ferenc (1887–1962) geográfus. A hazai emberföldrajz jeles alakja, tájföldrajzi, gazdasági és politikai földrajzi, valamint geográfia- és kartográfia-történeti tanulmányok és monográfiák szerzője. Nevéhez számos földrajzi ismeretterjesztő munka is fűződik. 1910-ben a budapesti egyetemen szerzett bölcsészdoktori oklevelet. 1919-től a Békeelőkészítő Iroda munkatársa, 1920-tól egyetemi magántanár, majd Teleki Pál mellett adjunktus a budapesti egyetem közgazdaságtudományi karán. 1923 és 1939 között az Eötvös Collegium meghívott tanára és földrajzi szakvezetője. 1928-tól egyetemi rendkívüli tanár, 1940–1946 között tankerületi főigazgató; a nyilasok 1944 őszén elbocsátották állásából, hivatalába 1945 februárjában került vissza. A cserkészmozgalom aktív tagja. Magyarország szovjet megszállását követően a tudományos élet perifériájára szorult. Nyugdíjazása után több nagy terjedelmű munkát készített, melyek túlnyomó része kéziratban maradt. Életművének „újrafelfedezése” csak a rendszerváltás után indult el.

Program

Levezető elnök: Beluszky Pál (ny. tud. tan., MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete)

14:00 Köszöntő: Horváth László egy. doc., az Eötvös József Collegium igazgatója
Megnyitó: Beluszky Pál
14:05 Győri Róbert (egy. adj., ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék, Eötvös József Collegium): Fodor Ferenc, az Eötvös Collegium szakvezetője (1923–1939)
14:35 Czirfusz Márton (tsm., MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Eötvös József Collegium): Érzelmek és gazdaságföldrajz: Fodor-vita a Földrajzi Közleményekben
15:05 Hajdú Zoltán (tud. tan., MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete): Tudományos kutatások és eredmények a kiépülő diktatúra korlátai között

15:35 Kávészünet

16:00 Probáld Ferenc (prof. em., ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék): Fodor Ferenc elfeledett műve: „A magyar lét földrajza”
16:30 Steven Jobbitt (assistant professor, California State University, Fullerton, Department of History): Geography, memory and identity in Ferenc Fodor’s “Szatmár földje, Szatmár népe, Szatmár élete”
17:00 Gyuris Ferenc (egy. ts., ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék, Eötvös József Collegium): „A magyar földrajztudomány története” – A Teleki-iskola „önigazolása és értelme”

17:45 Koccintás, kerekasztal-beszélgetés Fodor Ferencről. Moderátor: Beluszky Pál