Egyetemi Anyanyelvi Napok

EAN: az első nap programja
2014. március 20. csütörtök

10–12 Megnyitók és előadások (helyszín: Kari tanácsterem)
Megnyitó: Dezső Tamás dékán, Juhász Dezső intézetigazgató egyetemi tanár, Balázs Géza tanszékvezető egyetemi tanár

Előadások
Bartha Csilla – Romanek Péter Zalán: Kenyér és kenyér között mégis mi a különbség? – Változatok a magyar jelnyelvben
Veszelszki Ágnes: Szlemesnek áll a világ? A slamről nyelvészeti szempontból
Laczkó Krisztina: Beégésem története. Internetes társalgási narratívák pragmatikai elemzése
Tolcsvai Nagy Gábor: „el -gat, -getek”. A toldalék poétikája
Tátrai Szilárd: „Rémálom az Elme utcában”. Alternatív dalszövegek kognitív poétikai megközelítése
Kugler Nóra: Milyen a félelmetesen jó?

14–16: Diákműhelyek

16–17: Játékos tudományos nyelvi vetélkedő. Játékvezető: Bogár László és Pölcz Ádám PhD-hallgató (helyszín: A épület 2. emeleti nyelvészeti könyvtár)
17–18: Körbejárt Föld. Balázs Géza bemutatója összeomlott és összeomló kultúrákról, nyelvekről (helyszín: A épület 2. emeleti nyelvészeti könyvtár)
18 órától: Zsíroskenyér-parti (helyszín: A épület 2. emeleti nyelvészeti könyvtár)

NYELVHASZNÁLATI VERSENY
A 60 perces, egyfordulós írásbeli verseny a következő fő témakörökből áll: szókincs-, szinonima-, szótárismeret, frazeológiai egységek ismerete és magyarázata (szólások, közmondások, szállóigék), nyelvi regiszterek, irodalmi és sajtónyelvi ismeretek, reflexió a legújabb nyelvi jelenségekre.
A verseny időpontja: 2013. március 21., 9:00
A verseny helyszíne: ELTE BTK, Budapest, Múzeum krt. 4/A 428.
Jelentkezési határidő: 2013. március 17., 12:00
Jelentkezés: név, kar, évfolyam megadásával e-mailben: buda.villo[kukac]gmail.com
További információ: Veszelszki Ágnes: veszelszki.agnes[kukac]btk.elte.hu

SZÉPKIEJTÉSI VERSENY
A verseny ideje: 2014. március 21., 10:00.
A verseny helyszíne: Múzeum krt. 4/A Dékáni kistanácsterem.
Jelentkezni lehet e-mailben a fonetikai.tanszek@gmail.com címen.
Jelentkezési határidő: 2014. március 18.
Versenyfeltételek:
A versenyzőknek két, 1-1 gépelt oldalnyi, 2-3 percnél nem hosszabb, magyar szerzőtől származó 20–21. századi esszé- vagy szépprózai szöveget kell felolvasniuk. Az egyik szöveget szabadon választják, ennek felolvasására előzetesen felkészülhetnek (a szöveg nem lehet fordítás, és nem tartalmazhat sok párbeszédes részt). A másikat a verseny helyszínén kapják meg, s 20 perc felkészülési idő után olvassák fel. A verseny napján az indulók sorszámot húznak a helyszínen. A sorszámhúzásra hozzák magukkal a szabadon választott szöveget 6 példányban, a forrás pontos feltüntetésével!

VERSMONDÓ VERSENY
A verseny időpontja: 2014. március 21. , 13:00
A verseny helyszíne: Múzeum krt. 4/A kari tanácsterem
Jelentkezés: 2014. március 17-ig Havas Juditnál, a zsűri elnökénél a drhavasjudit@gmail.com címen (a név, kar és a választott vers megadásával).