Diskurzusok a szakmai diskurzusról

Az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában sorozat negyedik, „Diskurzusok a szakmai diskurzusról. A tudományok, szakmák nyelvének leírása” című konferenciájára 2012. november 20–21-én kerül sor az ELTE BTK-n. Az első napon plenáris előadást tart Pusztay János „Minek nevezzelek?”, Fóris Ágota „A szaknyelvek terminológiai szempontú megközelítése”, Kurtán Zsuzsa pedig „A szaknyelv az oktatásban” címmel, majd szekciókban folytatódik a munka.

A technikai fejlődés rohamosan hat az egyes szakterületek nyelvhasználatára. Az MTA Magyar Nyelvi Bizottsága 1992. november 6-án az ELTE és a BME közreműködésével szaknyelvi konferenciát rendezett. A globalizáció, europaizáció, a rendszerváltás, az informatikai, technokulturális forradalom húsz éve időszerűvé tette egy újabb számvetés készítését. A konferencia a tudományok, szakmák nyelvének elméleti és gyakorlati szempontú megközelítéseit, értelmezését, megközelítéseit, valamint konkrét elemzéseket kíván felmutatni – a tervek szerint az alkalmazás lehetőségeinek feltérképezésével.