Beszélgetés Kolosi Tamással és Szelényi Ivánnal az ELTE TáTK-n

A június 10-én  tartandó beszélgetés témái: az egyenlőtlenség kutatások tartalmi és módszertani megújításának lehetséges irányai, az új redisztribúciós (EU, állam, önkormányzat) rendszerek és a magyar társadalom rétegződése, a network kutatás, az új kvalitatív és kvantitatív módszerek alkalmazhatósága, valamint a társadalmi integráció és stratifikáció.

Moderátor: Kovách Imre

A beszélgetést az MTA TK Szociológiai Intézet Társadalmi csoportok, konfliktusok és integráció kutatási iránya szervezi, az Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban című OTKA kutatás keretében.

Regisztráció június 5-ig a szociologia@tk.mta.hu email címen.