Beszélgetés Csobánka Zsuzsával

A Trefort Kerti Irodalmi Esték keretében november 22-én a BTK Kari Tanácstermében Kulcsár Szabó Ernő professzor, a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi intézet vezetője látja vendégül Csobánka Zsuzsa költőt.

Csobánka Zsuzsa Miskolcon született 1983-ban. Az ELTE-n magyartanári, a Színművészetin drámapedagógus diplomát szerzett, 2010-től az ELTE Neveléselmélet Doktori Programjának hallgatója, fő kutatási területe a kortárs irodalom tanítása magyar órán. 2005 óta rendszeresen publikál neves folyóiratokban verset, novellát és kritikát egyaránt. Könyvei: Bog (versek, Szoba Kiadó, 2009); Hideg bűnök (versek, Kalligram, 2011), Belém az ujját (JAK – PRAE.HU, 2011).

Kulcsár Szabó Ernő egy kritikájában megállapítja: „Miközben nem állítható, hogy Csobánka versei programszerűen medializálnák a világtapasztalatot s a szöveg alanyát az érzékletek puszta rögzítésére korlátoznák, annyiban erősen összehangzanak a fentebbi fejleményekkel, hogy lényegében mégis az érzékelés kódjai mentén teszik hozzáférhetővé a lírai beszéd evokációs terét.”