Bereczki Gábor – emlékkonferencia

Emlékkonferenciát rendez az ELTE Finnugor Tanszéke április 26-án. Az egész napos konferencia célja Bereczki Gábor professzor emléke előtti tisztelgés. A tavaly elhunyt professor emeritus a finnugor nyelvek nagy kutatója volt, sokat tett az észt irodalom népszerűsítéséért, szakterületeként a mari nyelvvel foglalkozott.

A rendezvényt Csepregi Márta, a tanszék vezetője nyitja meg, majd kollégák, pályatársak, tanítványok tartanak előadást a professzor szellemi hagyatékának jegyében. Finnországból két előadó is érkezik, Sirkka Saarinen (Turkui Egyetem) és Riho Grünthal (Helsinki Egyetem). A konferencián kerül sor a Bereczki Gábor Kutatószoba felavatására is. A rendezvényt „A létezés vigasza” címen megemlékezés zárja a professzor fordítói munkásságának felhasználásával.

Program:

 • 10.30 Megnyitó (Csepregi Márta egyetemi docens, ELTE Finnugor Tanszék)
 • 11.00 Bereczki Gábor, az etimológus és hangtörténész (Honti László, az MTA rendes tagja, Károli Gáspár Református Egyetem)
 • 11.20 Bereczki Gábor, a mari nyelv kutatója (Sirkka Saarinen professzor, Turkui Egyetem)
 • 11.40 A mari nyelv régi indoeurópai jövevényszavai (Riho Grünthal professzor, Helsinki Egyetem)
 • 12.00 Egy igazi, tökéletes munkakapcsolat – és ami mögötte van, az ember: Bereczki Gábor (Agyagási Klára egyetemi tanár, Debreceni Egyetem)
 • 12.20 A Bereczki Gábor Kutatószoba felavatása (A Trefort-kert „I” épülete, földszint, 023.)
 • Ebédszünet („I” épület, földszint, 029.)
 • 14.00 Bereczki Gábor, az areális nyelvészet művelője (Pusztay János egyetemi tanár, Nyugat-Magyarországi Egyetem)
 • 14.20 A Volga vidéki area történeti és régészeti szemszögből (Klima László egyetemi docens, ELTE Finnugor Tanszék)
 • 14.40 Bereczki Gábor, a finnugor népköltészet magyarra fordítója (Voigt Vilmos professor emeritus, ELTE Folklore Tanszék)
 • 15.00 Bereczki Gábor, az irodalmár (Fehérvári Győző irodalomtörténész, műfordító, Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
 • 15.20 Bereczki Gábor és Észtország (Reet Klettenberg műfordító, Szegedi Tudományegyetem)
 • 15.40 Zárszó (Bereczki András egyetemi adjunktus, ELTE Finnugor Tanszék)
 •   16.00 „A létezés vigasza” (Szemelvények Bereczki Gábor fordítói munkásságából. Összeállította Tatyjana Jefremova mari lektor, előadják a Finnugor Tanszék munkatársai és hallgatói)