„Volék sirolm tudotlon”

A Magyar Nyelvtudományi Társaság, az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke, az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolája, valamint az ELTE Benkő Loránd Magyar Nyelvtörténeti Műhelye és Diákköre tudományos emlékkonferenciát szervez az Ómagyar Mária-siralom felfedezésének 90., valamint a Königsbergi töredék megtalálásának 150. évfordulója alkalmából.

Program:

14.00 Köszöntő: Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja
Megnyitó: Kiss Jenő akadémikus

1. szekció: Az Ómagyar Mária-siralom
Elnök: Kiss Jenő akadémikus, az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvészet Programjának vezetője
14.10 Vizkelety András: A Leuveni Kódex első útja Magyarországra
14.30 Madas Edit: Az Ómagyar Mária-siralom és a középkori prédikációs gyakorlat
14.50 Lukács István: Mária-siralmak a régi horvát irodalomban
15.10 Korompay Klára: „Emlékezzünk régiekről…” – Pais Dezső Ómagyar Mária-siralom órái
15.30 Kávészünet

2. szekció: Az Ómagyar Mária-siralom és „kortársai”
Elnök: Juhász Dezső intézetigazgató, tanszékvezető egyetemi tanár
15.45 A. Molnár Ferenc: Legkorábbi szövegemlékeink vizsgálatáról (régi és újabb eredmények, problémák)
16.05 Haader Lea: Valós vagy vélt hibázások a korai emlékekben
16.25 T. Somogyi Magda: Testes határozóragjaink az Ómagyar Mária-siralom keletkezése idején
16.45 Zelliger Erzsébet: Nyelvemlék? Művelődéstörténeti emlék? – Gondolatok az ÓMS. és a vargyasi rovásírásos felirat kapcsán
17.05 Kávészünet

3. szekció: A Königsbergi töredék
Elnök: Korompay Klára egyetemi docens, az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Nyelvtörténet Alprogramjának vezetője
17.20 Tóth Péter: Az „ürdüngök szürnyülése” – A Königsbergi töredék elhanyagolt
kulcsmotívuma
17.40 Szentgyörgyi Rudolf: Mikor szólának, akik „úgy szólának”? – A Königsbergi töredék kronológiai problémái
18.00 Hozzászólások, vita

18.20 Ómagyar énekcsokor az ELTE Bartók Béla Énekkar Kamarakórusának előadásában
18.30 Zárszó: Juhász Dezső, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének igazgatója
18.40 Fogadás