A Magyar Érdemrend ELTE-s viselői – kik az idei kitüntetettek?

Magyarországon hagyományosan a nemzeti ünnepeken kerülnek átadásra az állami kitüntetések, így többek között az ország születésnapja, augusztus 20. alkalmából. A díjazottak között pedig minden évben büszkén találkozhatunk egyetemünk oktatóival is.

Az állami kitüntetések arra hivatottak, hogy elismerjék mindazok munkáját, akik kimagasló érdemeikkel, tevékenységükkel hozzájárulnak az ország fejlődéséhez, illetve az egyetemes emberi értékek megőrzéséhez. A jelöltek közé olyan személyek kerülhetnek be, akik korábban már részesültek miniszterelnöki vagy a kormány által adományozott elismerésben, illetve az állami kitüntetések alacsonyabb fokozatában. Jelenleg a 2011. évi CCII. törvény rendelkezik Magyarország címerének és zászlajának használatáról, és ez a törvény határozza meg azt is, milyen díjakat és címeket adományozhat a köztársasági elnök. Az elismerések átadására évente március 15. és augusztus 20. alkalmával kerül sor, az egyes díjakat pedig különböző helyszíneken, más-más megbízottak nyújtják át. Bár az elismeréseket hivatalosan a köztársasági elnök adományozza, a felterjesztésben és az átadásban is jelentős szerep jut az aktuális kormánynak. A díjazottak személyeket és az adományozások indoklását a köztársasági elnök határozatai összegzik, amelyek elérhetők a Magyar Közlöny aktuális számában.

Mint minden évben, 2019-ben is több, egyetemünkhöz kapcsolódó oktató-kutató részesült állami elismerésben, azonban rendhagyóan nemcsak a legutóbbi ELTE-s díjazottakat gyűjtöttük össze, hanem visszatekintünk az elmúlt tíz évben augusztus 20. alkalmából átadott érdemrendek ELTE-s vonatkozásaira is.

2019-ben a Magyar Érdemrend Középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést vehetett át Stumpf István alkotmánybíró, az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézetének egyetemi tanára.

A Magyar Érdemrend Középkereszt polgári tagozat kitüntetésével ismerték el Erdei Anna, az ELTE TTK Biológiai Intézete Immunológiai Tanszékének egyetemi tanárának, Kenyeres Zoltán, az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének professor emeritusának és Prokopp Mária, az ELTE BTK Művészettörténeti Intézetének professor emeritusának munkáját.

Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át Kacskovics Imre, az ELTE TTK dékánja, a Biológiai Intézet Immunológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, Karácsony András, az ELTE ÁJK Jog- és Társadalomelméleti Tanszék egyetemi tanára és Kovács András Bálint, az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének  igazgatója, Filmtudomány Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje

Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott továbbá Balázs Józsefné Fodor Katalin, az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense, Iványi Tamás, az ELTE BTK Sémi Filológiai és Arab Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense, Némethné Kollár Katalin, az ELTE PPK Pszichológiai Intézete Iskolapszichológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense és  Perlusz Andrea, az ELTE BGGyK tudományos és stratégiai ügyekért felelős dékánhelyettese, a European Agency for Special Needs and Inclusive Education magyarországi nemzeti koordinátora.

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Lénárd Gábor, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumának nyugalmazott igazgatója és Stánitz Éva, az ELTE PPK Sporttudományi Intézet – Szombathely egyetemi docense, a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály vezetője, megyei tisztifőorvosa. Frigyesi Tibort, az ELTE TÓK Ének-Zenei Tanszék művésztanárát pedig Csokonai Vitéz Mihály-díjjal jutalmazták.

Megnézve az elmúlt tíz évben ELTE-hez kötődő díjazottak listáját, méltán büszkélkedhetünk oktatóinkkal, kutatóinkkal. Eltekintve az egyéb állami címektől és díjaktól, csak azokat tekintve, akik augusztus 20. alkalmából vehették át a Magyar Érdemrend valamely adományozható kitüntetését,  78 fő részesült kitüntetésben 2011 és 2019 között. Míg a díjazottak között az idei évben egyenlő arányban jelentek meg a nők és a férfiak, az utóbbi tíz évben nagyságrendileg fele annyi nő részesült elismerésben az ELTE oktatói közül, mint amennyi férfi kollégájuk. A legtöbben a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, illetve a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést vehették át, de szinte minden évben kapta egy-egy ELTE-s a Magyar Érdemrend Középkeresztje és a Magyar Arany Érdemkeresztje  díjakat. Az elismerésben részesültek tevékenységén végigtekintve érdemes kiemelni, hogy a tudományterületek tekintetében a legnagyobb számban a bölcsészettudományok vannak reprezentálva, de alig maradnak el utánuk a természettudományok. Emellett több szakember munkáját díjazták a pedagógia, gyógypedagógia területéről, de az állam- és jogtudományok, a társadalomtudományok, az informatika és a művészetek is képviseltették magukat. A díjátadókról évről évre beszámolt az elte.hu, ahol több interjú is olvasható az elismerések kapcsán.

Bár ez a rövid kitekintés nem nyújt átfogó képet sem arra vonatkozóan, hogy valójában milyen széleskörű az ELTE-sek állami elismertsége, sem az általános szakmai felkészültség mértékét nem hivatott megítélni, talán megerősíti, hogy egyetemünkön kiváló oktatók dolgoznak és adják át tudásukat a hallgatóknak.

A díjazottaknak ezúton gratulálunk!

 

 

Forrás:

elte.hu

Köztársasági Elnöki Hivatal

Wikipédia

Magyar Közlöny / kormany.hu

 

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]