Ombudsman az ELTE-n

Egyetemi ombudsman kezdi meg munkáját az ELTE-n. A Facebook-on elindult a ELTE Egyetemi Ombudsman oldal. A következő héten három egyetemi rendezvényen is bemutatják az ombudsman szerepét az ELTE életében.

Az oldal bevezetőjében elmondják, hogy az ELTE a közelmúltban szembesült azzal, hogy az intézményi eljárások sok esetben nem oldják meg a legsúlyosabb társadalmi kihívásokat, legyen az a fokozott pszichés terhelés, a szociális háttér bizonytalansága, a társadalmi egyenlőtlenségek növekedése, az előítéletesség, a szexizmus vagy más erőszak-cselekmények.

A 2015-ben elfogadott Erőszak-megelőzési koncepció, illetve a 2016-os hallgatók körében végzett kutatás eredményei miatt hozta létre az ELTE vezetése a független ombudsmani pozíciót. Ahogy írják: „Az egyetemi ombudsmani tisztség létrehozása határozott állásfoglalás az Eötvös Loránd Tudományegyetem alapvető értékei és az egyetemi polgárok jogainak védelme mellett.”.

Az ELTE-s ombudsman egy olyan személy, aki egyik szervezeti egységéhez sem kötődik, ezért az intézmény egészére és egyes részeinek működésére is képes lesz hatást gyakorolni. Közvetlen kapcsolata lesz az egyetemi polgárokkal, és az egyetemi döntéshozatalra is lesz érdemi ráhatása.

Mezey Barna rektor így ír az egyetemi ombudsmani tisztség bevezetését illetően: “Az oktatók, az egyetemi dolgozók és a hallgatók az ELTE-n belül változatos tevékenységi körökhöz kapcsolódóan, sokféle egyetemi közösség életében vesznek részt. Azok az alapvető értékek azonban, amelyek e közösségek működését meghatározzák, közösek. Ahogyan azt az Egyetem Etikai Kódexe is rögzíti, ilyen alapvető érték a másik ember tisztelete, az alapvető emberi értékek védelme, az elkötelezettség a véleménynyilvánítás, a tanulás, az oktatás, a kutatás szabadsága, az emberi méltóság tisztelete, az egyenlő bánásmód követelményének betartása, a hátrányos megkülönböztetés tilalma iránt.”.

Az elkövetkezendő egy hétben több ELTE-s rendezvényen szó lesz az egyetemi ombudsmanról.

Május 4-én 18 órától a LEN-en lesz egy előadás Mit tehet értünk az egyetemi ombudsman? címmel (Lágymányosi Campus, Északi Tömb, 0.99-es terem). Az esemény Facebook-oldal megtekinthető itt. Május 10-én szerdán 16.30-tól a Bölcsész Napokon tartanak előadást (Trefort-kert, R30-as terem), május 11-én 14 órától pedig az ÁJK Kari Napon (helyszín később kerül kiírásra).

A Facebook-oldal elérhető innen.

Az ombudsmannal kapcsolatos információk elérhetőek az ELTE honlapjáról is.

Kiemelt kép: facebook.com

 

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]