Információk és vélemények a BME GTK lehetséges csatlakozásáról

Az index.hu-n október 25-én jelent meg az a cikk, amiben felvetik a BME GTK lehetséges csatlakozását az ELTE-hez. A szombathelyi SEK csatlakozása után ez újabb bővülést jelentene az ELTE képzési palettáján, de egy esetleges átszervezés rengeteg kérdést is felvet.

Az írás szerint egyelőre csak előzetes egyeztetések zajlanak, de az ötlet az Emberi Erőforrások Minisztériumából származik, és a végső döntést is itt fogják majd meghozni. Jelenleg a GTK az egyik legtöbb bevételt termelő kar a Műegyetemen, 2014-ben 1,8 milliárd forintot hozott, 2015-re pedig 1,4 milliárd forintnyi bevétellel számoltak, ez a második legtöbb az egyetem karai közül. A képzésekből befolyó bevételekben már az első helyen állnak, az 524,6 millió forint nagy részét az MBA képzésben résztvevő hallgatók fizetik be, akik munka mellett végzik a mesterképzést.

Andor György, a kar korábbi dékánja (erről bővebben lejjebb írunk) egy korábbi, belső körlevélben említette az átszervezési koncepciót, eszerint a Közgazdaság-tudományi és Társadalomtudományi Intézet, valamint az Üzleti Tudományok Intézete oktatóstul, épületestül átkerülne az ELTE irányítása alá, viszont az Idegen Nyelvi Központ, a Testnevelési Központ és a mérnöktanárokat képző Tanárképző Központ továbbra is a BME kötelékébe tartozna. Az ELTE-n egyelőre üzleti képzés nem folyik, de egy esetleges csatlakozás így is több párhuzamosságot teremthet, mivel a bölcsészkaron már van kommunikáció és filozófia tanszék, a társadalomtudományi karon szociológia intézet, a pszichológia pedig önálló karként is megjelenik az ELTE-n belül.

A csatlakozási szándék hátterében a Műegyetem vezetése és a GTK közötti nézeteltérések állhatnak, amik most újra a felszínre törtek. Ezeket egy dokumentumban is rögzítették, ami „A GTK helyzete” címet viseli, és hosszan sorolja a fennálló problémákat:

– a GTK annak ellenére, hogy a BME egyik legsikeresebb, leggyorsabban bővülő és legtöbb bevételt hozó karja, amolyan mostohagyerek az egyetemen belül, amely nem kapja meg azt a tudományos, gazdasági és szervezeti elismerést, amit súlya és teljesítménye alapján megérdemelne.

– a GTK-s oktatók háttérbe kerülnek a tudományos elismerésekben,  kitüntetésekben, egyetemi tanári és habilitációs szavazásokban;

– a karból szinte senkit nem kérnek fel vezetői vagy középvezetői pozíciókba,  igazgatói, bizottsági vezetői funkciókra vagy a rektori kabinetbe;

– az egyetem nem igazán kommunikálja a kar eredményeit, nem adja meg a műszaki karoknak kijáró elismerést, sőt, negligálják a GTK-t;

– a kar az egyetem egyik legnagyobb befizetője, a bevételeit viszont úgy osztják szét a többi egység között, ennek előnyeiből viszont nem részesül, ahogy a központilag finanszírozott programokból, kiadásokból sem kap arányosan;

– ha pedig a kar vezetése ezen a helyzeten változtatni szeretne, a kezdeményezéseit rendre leszavazzák a szenátusban a műszaki karok;

– a kar vezetőinek megválasztásába pedig beleszól az egyetem vezetése.

Az írás nem csak a problémákról ejt szót, megemlíti, hogy a kiválást nem a kar vezetése kezdeményezte, ugyanakkor kéri a BME dékáni tanácsát, hogy ha a szétválás nem valósul meg, kezeljék a problémákat.

Az index.hu cikke után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közzétette az október 24-i szenátusának állásfoglalását, amiben 100%-os szavazati támogatással (tehát a GTK dékánja is egyet értett ezzel) kimondták: A BME Szenátusa, összhangban az egyetem Alapító Okiratával, valamint a Szenátus által 2016. július 11-én elfogadott Intézményfejlesztési Tervével, állásfoglalásban erősíti meg, hogy az egyetemnek szüksége van humán- és gazdasági ismereteket oktató és kutató szervezetre, amely egyrészt önálló szakjaival, másrészt a műszaki és természettudományi karokra történő beoktatásaival járul hozzá a magyarországi szakemberképzéshez.

Ugyanakkor a BME GTK Hallgatói Képviselete október 25-én a következőket osztotta meg a honlapján: Andor György dékán megbízását bizalomvesztésre hivatkozva felfüggesztette Józsa János rektor, ezzel magához vonta a kar dékáni jogkörét is. Ezt több oktató is megdöbbenéssel vette tudomásul, és a Hallgatói Képviselet is elhatárolódott a döntéstől, mivel ezt a lépést a problémák megoldására irányuló párbeszéddel ellentétesnek érzik, és a kar autonómiáját is sérti. A hallgatók Facebookon is tiltakoznak, a következő borítóképpel fejezik ki szimpátiájukat korábbi dékánjuk felé:

bme

A mai napon, október 26-án Palkovics László oktatási államtitkár egy hátterbeszélgetésen a következőt mondta a helyzettel kapcsolatban: A BME-től a képzést pedig senki nem akarja elvenni. Ilyen kérés hivatalosan nem érkezett a tárcához, de ha az adott kar kezdeményezi, akkor a kari tanácsoknak kell dönteniük első lépésként, és meg kell nézni azt is, hogy a két intézményre milyen hatással lenne a leválás, illetve a csatlakozás.

A hallgatók jelentős része nem támogatja a szétválást, többen nemtetszésüknek adtak hangot:

A Dékánunkkal történtek érthetetlenek számomra, én az ő személyében egy igazán rendes, korrekt, a hallgatóinak érdekeit néző embert ismertem meg. Olyan színvonalt teremtett meg a GTK-n, amilyet más egyetemeken, más karokon még nem láttam… felfoghatatlan számomra a bánásmódja a rektornak. Elsősorban iszonyatosan csalódott és szomorú vagyok, mióta megtudtam a GTK lehetséges áthelyezését. Úgy érzem hogy kirántották a talajt a lábam alól, így nekem most minden bizonytalan. Nem tudom mihez kezdek ha áthelyeznek minket, mert úgy gondolom az ELTE diplomák humán irányzatban érnek sokat és egy közgazdász diplomát egy olyan intézménytől szeretnék kapni, ami ebben erős. Így ha ez bekövetkezik, lehet újra kell felvételiznem és átmennem a Corvinusra, amit egyfelől nagyon nem szeretnék, mert nem preferálom a Corvinus oktatási rendszerét és közegét(persze ennek ellenében tudom, hogy egy corvinusos diplomával lennék versenyképes). Másfelöl ez azt jelenetené hogy egy év csúszással kéne diplomáznom….
Másodszor pedig felháborítónak találom, hogy ezt megtehetik, hiszen hoztam a felvételikor egy döntést, hogy hol szeretnék tanulni. Ha az ELTEn szerettem volna tanulni, az lett volna az első választásom és oda tanulok tovább. (Gondolkoztam más szakirányban és ironikus módon az ELTEt is jelöltem, ahova fel vettek volna államian támogatott szakra, ennek ellenére az önköltséges BME GTK szakot választottam. Mert oda akartam menni.)

Dévényi Timi, hallgató, BME GTK

Szakmailag megalapozatlannak és eszelős ötletnek tartom a tervet, továbbá felháborítónak tartom a dékánunk félreállítását. Az is sokat elmond a hallgatók érdekeinek szem előtt tartásáról, hogy a sajtóból kell értesülnünk a képzésünket és a jövőnket befolyásoló, alantas machinációkról.

Sikos Dániel, hallgató, BME GTK

Úgy gondolom, hogy az egész kar nevében mondhatom, hogy lesokkolt minket a hír és maximálisan az összeolvasztás ELLEN vagyunk. Mi BME-s diákok vagyunk, nem is akarjuk, hogy ez másképp legyen. Ha a világ legjobb egyeteméhez akarnának csapni bennünket, valószínűleg akkor is ellenérzéseket váltana ki belőlünk, hogy anélkül játszanak velünk, hogy egyáltalán megkérdeznének, vagy választási lehetőséget adnának. Az emmi szégyelheti magát, minősíti az ott ülők kompetenciáját az egész helyzet… A mi szívünk ide, a BME GTK-hoz tartozik, s nem ELTE GTK-hoz.. Még leírni is rossz. Andor György dékánunk felfüggesztését pedig hatalmas hibának tartjuk és amennyiben a hét folyamán nem kerül visszaállításra poziciójában, a rektor úr megmozdulásokra számíthat. Ha pedig továbbra is fenntartják ezt a nevetséges ötletet, mi szerint az ELTE-hez kellene tartoznunk, biztosan utcára vonul a GTK, az igazi, BME-s GTK.

Péteri Alexandra, hallgató, BME GTK

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a BME és az ELTE vezetést, a GTK-tól kapott válasz szerint a témával kapcsolatos összes kommunikációt Rektor Úr intézi, ő még nem reagált megkeresésünkre. Az ELTE részéről a Rektori Kabinet Kommunikációs Irodájához irányítottak minket, válaszukat természetesen azonnal közöljük.

Források: index.hu, gtkhk.hu, bme.hu

Képek forrása: BME GTK HÖK Facebook, index.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]