Közvetítés a BME GTK hallgatói fórumáról

Ahogy arról bizonyára már a legtöbben hallottatok, lehetséges, hogy a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara az ELTE részeként folytatja tovább működését. Ezután a BME rektora, Józsa János felfüggesztette a Kar dékánjának, Andor Györgynek a megbízatását. Ezekre reagálva a BME GTK HÖK tájékoztató fórumot szervezett, erről olvashatjátok élő tudósításunkat.

20.21 A fórumnak vége, a nézők útravalóul azt kapják, hogy továbbra is kövessék az információkat.

20.15 Valaki kritikát fogalmaz meg a közönség soraiból a HK felé, amiért konkrét tervek még hangzottak el – a válasz szerint a következő lépésekkel még megvárják a jövő hetet.

20.10 Egy hallgató amellett érvel, hogy Andor György véleményét kellene megtudni, például azt, hogy mit tenne, ha újra gyakorolhatná dékáni jogköreit – ezéltal a hallgatók is tisztábban látnák a helyzetet. Markovics Petra válaszából kiderül, hogy Józsa János rektor az ügyben való bármiféle kommunikációt saját magának tart fönn, Andor György nem nyilatkozhat.

20.07 Egy néző azt kérdezi, hogy a Hallgatói Képviselet ki mellett állna ki – például dékán vagy a hallgatók mellett? A válasz szerint a HK a hallgatók érdekeit képviseli.

20.05 Markovics szerint ilyen helyzetben öngyilkosság itt maradni.

20.04 A BME rektora csak irigykedik a mi sikereinkre, véli Markovics Petra.

20.02 A BME Szenátusának állásfoglalása szerint az Egyetemnek szüksége van “humán- és gazdasági ismereteket oktató és kutató szervezetre” – kérdéses Markovics szerint, hogy ez a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kart jelenti-e.

19.58 Elsődleges cél a hallgatói képviselő szerint az, hogy Andor György újra dékánként működhessen, hogy érdemben képviselhesse a Kar érdekeit.

19.55 A kérdésekre adott válaszokat Markovics Petra, a HK tagja, EHK-delegált egészíti ki: Azért áll ki a GTK a dékán mellett, mert megválasztották, és mert példaértékű dolgokat vitt végbe. Markovics kitér a GTK és a BME közti feszültség egyes momentumaira is: “minden GTK-s problémát lesöpörtek” a Szenátusban a nem GTK-s tagok, mondja.

19.46 Érdekli-e a többi kar Hallgatói Érdekképviseletét a probléma egyáltalán, kérdezi egy hallgató – körülbelül húszan-harmincan itt is vannak, köztük a BME Egyetemi Hallgatói Képviselet elnöke, Krisztián Dávid is; szolidaritást vállalnak a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karral és hallgatói érdekképviselőikkel.

19.42 Egy kérdésre válaszként elhangzik, hogy a Hallgatói Képviselet holnap találkozik Barta-Eke Gyulával, a BME kancellárjával.

19.38 Arról érdeklődött egy kérdező, hogy miért ragaszkodik a GTK a dékán személyéhez, ha ennyire sok a probléma. A Hallgatói Képviselet elnöke nem azt gondolja, hogy Andor György személyét, hanem hogy a Kart érintik a problémák, a hátrányos megkülönböztetés ez utóbbinak szól.

19.35 Az első kérdésre Szabó Gábor válasza, hogy Józsa János bizalmatlanságra hivatkozva hozta a döntést. Utóbbi kérdésre nem érkezik egyértelmű felelet – nem kívánja a HK-elnök elképzelni, hogy milyen lenne ELTE-sként vagy akár más egyetemhez tartozva.

19.33 Az utolsó kérdésekhez érkeztünk, ezek közül az első: mivel indokolta a rektor a dékán felfüggesztését? És “miért ragaszkodunk ennyire a BME-hez, ha ennyire rossz a helyzet” a Kar és a BME vezetősége között?

19.25 A következő kérdés arra vonatkozik, hogy Andor György nyilatkozna-e az ügyben, tájékoztatná-e a hallgatókat. A HK-elnök válasza szerint beszéltek erről a dékánnal, aki ugyanakkor csak magánszemélyként tudna megjelenni egy ilyen fórumon. (Úgy látjuk, hogy most nincs itt, pedig valószínűleg több kérdésre tudna válaszolni.)

19.18 Milyen lépésekre kerülhet sor a hallgatók részéről, kérdezi egy néző. A GTK-s hallgatók kulturáltabbak annál, hogy például tüntetni kezdjenek, gondolja Szabó. Azt tartja fontosnak, hogy a hallgatók tartsák napirenden a kérdést. “Jövő hétre valamit mindenféleképpen ki fogunk találni.”

19.16 “Kérjük vissza a dékánunkat!”, mondja a kari Hallgatói Képviselet elnöke.

19.12 Példátlan beavatkozás a Kar életébe Szabó Gábor szerint, hogy Józsa János rektor felfüggesztette Andor György megbízatását. Ennek ellenére a HK-elnök szerint a céljuk, a GTK célja az, hogy továbbra is a BME-n belül találjanak megoldást a problémákra.

19.08 Egy hallgató arról érdeklődik, hogy a két egyetemen párhuzamosan működő szakokkal, például a kommunikáció- és médiatudománnyal mi történne a Kar és az ELTE egyesülésekor. Szabó szerint erről senki nem tud semmit. Azt ugyanakkor nem tudja elképzelni, hogy egy egyetemen belül “kétszer” működjön ugyanaz a szak.
Társadalomtudományi képzések szempontjából az ELTE közel sem jelent nekünk vetélytársat, véli Szabó.

19.06 “Biztos, hogy nem a GTK-tól indult” az ELTE-hez csatlakozás esetleges terve, mondja a GTK Hallgatói Érdekképviseletének elnöke.

19.01 Jogos volt-e Andor György felfüggesztése, érdeklődik valaki a nézők közül.
Választ nem ad Szabó, de érdekes információ, hogy a GTK helyzete dokumentum azután fogalmazódott meg, hogy a pletykák elindultak a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar ELTE-hez való csatlakozásáról.

18.56 Az előzetesen leadott kérdések megválaszolásához érkeztünk.
Arra a kérdésre, hogy milyen diplomát kapnának a jelenlegi BME GTK-sok, ha az ELTE-hez csatlakoznának, Szabó nem ad egyértelmű választ (tudomásunk szerint ilyenkor ELTE-s diplomát kapnának); a GTK HK-elnök szeretné, ha BME-set.
Milyen hatással lenne az elcsatolás a műszaki menedzser képzésre? A mintatanterv nem változna, ha az ELTE-hez csatlakozna a Kar (utóbbi “katasztrófa lenne”, tette hozzá Szabó).
Mit tehetünk azért, hogy a dékánunkat visszahelyezzék? A hallgatóságnak azt kell mutatnia, hogy kiállnak a dékán mellett; többre egyelőre nincs lehetőség.

18.49 A kérdés tulajdonképpen az, hogy BME GTK távlati céljainak az felelne-e meg jobban, ha a BME-hez vagy az ELTE-hez tartozna. (“A BME-n belül ez nehéz lenne.”) – idézi Szabó a GTK prominens oktatói által írt levelet.

18.46 Szabó Gábor felolvassa a GTK helyzete című szöveg végén található öt pontot, amely összefoglalja a problémákat.

18.42 Szabó Gábor, a BME GTK HÖK elnöke köszönti a résztvevőket, és kiemeli, hogy ez egy belső tájékoztató; az érdekképviselők csak a saját szempontjaikat tudják elmondani válaszként a hallgatói kérdésekre. Múlt héten szombaton került nyilvánosságra a GTK helyzete dokumentum – erre volt válasz a BME vezetésének részéről, hogy felfüggesztette Andor György dékán megbízatását.

18.38 A BME Q épületének feltehetően legnagyobb előadójában vagyunk, amely fél hétre, a tervezett kezdésre már megtelt, de a fórumot egy másik teremben is kivetítik.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]