Murai László és csapata bemutatta programját – közeledik az elnökválasztás az ELTE BTK HÖK-ben

Előző héten tartotta Murai László jelenlegi BTK HÖK-elnök és csapata a kar hallgatói önkormányzatának talán első programbemutatással kapcsolatos fórumát. Az eseményen nem csupán Murai ismertette terveit, hanem azok is, akikkel megválasztása esetén együtt szeretne dolgozni, azaz a hét különböző bizottság elnöki jelöltjei is.

eointerju1 (1)Murai László jelenlegi BTK HÖK-elnök először az évet értékelte. Elmondta, hogy tapasztalatlan volt kezdetekben, és bár célkitűzésekben nem volt hiány az előző programjában,hogyan kérdésére nem adott választ, most mindkettőt szeretné konkrétan megfogalmazni.

2016-os programjában az átlátható és racionális működés megvalósítása az egyik fő célja, például tervez évindító vagy évzáró küldöttgyűléseket tartani (olyanokat, amelyeken az eddigieknél több érdeklődő hallgató van jelen). A hallgatók igényeit kérdőívekkel mérné fel, de előzetes ötletnek felmerült például az, hogy legyenek szabadon használható mikrók, illetve közösségi terek.

Minden karon fontos kérdés az OMHV nyilvánossága. Ennek kapcsán Murai elmondta, hogy Borhy László, a BTK dékánja is támogatta ennek publikusságát, hiszen ez a minőségbiztosítás egyik garanciája.

Horváth Mihály a Tudományos Bizottság elnöke szeretne lenni (jelenleg Tudományos Ösztöndíj Pályázat titkár), ekként egyik célja az Első Századnak, az ELTE BTK HÖK tudományos folyóiratának a népszerűsítése lenne – ez a lap megbecsültségére és színvonalára is hatással lehetne. Mindenképp hirdetné az egyéb tudományos lehetőségeket is, és például a szakmailag kiemelkedő hallgatókkal készülnének interjúk, hogy minden ELTE-s kedvet kapjon ezekhez.

Oláh János (aki a Kulturális és Sport Bizottság elnöke jelenleg) tervei között többek közt szerepel egy olyan mentorrendszer létrehozása, amely a kari kulturális körök létrejöttét és fennmaradását segítené – akár tanárok bevonásával. A kari sportélettel kapcsolatban pedig elmondta: az A épület alagsorában szeretnének sportcentrumot létrehozni, amely egyelőre a forráshiány miatt akadályokba ütközik, de Scheuer Gyula, az ELTE kancellárja támogatja az ötletet.

Más intézmények jó gyakorlatait kell átvenni a rendezvényszervezés kapcsán Ritzl András (a Gazdasági Bizottság jelenlegi elnöke) szerint – például más egyetemeken a hallgatói önkormányzat a rendezvények bevételét ki tudja írni ösztöndíjként, az ELTE-n nem, és részben ezzel összefüggésben jelenleg nem megtérülés alapján szerveződnek az események.

Frikker Lúcia (Szociális Bizottság, jelenleg ifjúságügyi referens) érthető módon az ifjúságvédelemmel és az esélyegyenlőséggel foglalkozna, pozíciója következő birtokosával pedig folytat(tat)ná az IFJAN – Ifjúsági Alapértékek Nyomában című előadássorozatot is. Elmondta, hogy a szociális támogatások elbírálása rendben ment, és idén projektalapúan működött, megtartaná ezt a gyakorlatot elnökként is.

A Külügyi és Határontúli Ügyekért Felelős Bizottság elnöki pozícióját megcélzó Schmidt Bertalan kiemelten foglalkozna az osztatlan tanárszakosok erasmusos szakmai gyakorlatának lehetőségeivel, illetve erősítené az Erasmus-pályázaton kívüli külföldi ösztöndíjak kommunikációját minden hallgató felé. Végül pedig az ELTE-n tanuló külhoni magyarok közösségének erősítéséért szeretne tenni.

Lukács Cintia (Tanulmányi Bizottság, jelenlegi tanulmányi referens) elnökként havonta hallgatói tájékoztatókat, fórumokat szervezne a tanulmányi referensekkel. Az osztatlan tanárképzés nem elég egyértelmű pontjait is tisztázná (pl. modulzárók, szakváltás bizonyos részletei). Tervei közt szerepel mentorálási pályázat létrehozása: honorálnák, ha a legnehezebb tantárgyakban jól teljesítő hallgatók tanulócsoportokat szerveznének társaik megsegítésére.

Czinege András (Kommunikációs és Rendezvényszervező Bizottság, jelenlegi elnök) céljai közt szerepel a közösségi oldalak jobb kihasználása, az átláthatóság megkönnyítése, valamint a hallgatók igényeinek megfelelő rendezvények szervezése. “Bölcsész bajnokok” munkacímmel olyan eseménysorozatot hívna életre, ahol havonta egy-egy híres, az ELTE BTK-n végzett emberrel lennének nyilvános beszélgetések.

Miután az érdekképviselők ismertették terveiket, a hallgatóság kérdéseire válaszoltak. Ekkor mondta el Murai az OMHV nyilvánosságával kapcsolatos részleteket. Jelenleg is zajlik a reform, például a kérdések átalakítása. Ez körülbelül szeptemberre fejeződik be, csak ezután lehet szó arról, hogy a hallgatói értékelések nyilvánosak legyenek – és ekkor is csak a numerikus értékelések, a szövegesek valószínűleg nem. A 2016/2017-es szemeszter végére talán lehet egységes és nyilvános OMHV.

Az új elnökséget a Küldöttgyűlés választja meg, az elnökválasztó küldöttgyűlés 2016. május 20-án lesz.

 Fotó: ELTE Online

Kiemelt kép: Nagy Ádám Zoltán, ELTE Online

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]