Új elnök a TáTK-n

A TáTK záró küldöttgyűlése és az alakuló ülés 2015. április 21-én, délután zajlott le, a karon új elnököt is választottak.

A záró gyűlés a mandátumok ellenőrzésével kezdődött, majd az előző elnök, Nanosz Eleni beszámolója következett, mely tartalmazta a korábbi küldöttgyűlések összefoglalóját is. Az új alapszabály elkészítésével kapcsolatban elmondta, hogy a gyakorlati működés közben tapasztaltak alapján néhány dolgot át kell értékelni, és ezek terén változtatás szükséges.

Az elektronikus szavazás a karon 28,6%-os részvételi aránnyal zajlott, ez az arány pozitív változást jelent az eddigiekhez képest.

Az elnök kitért beszámolójában az új felsőoktatási jogszabálytervezetre és az erre reagáló diákok fórumára is, melyről mi is tudósítottunk.

Összegzésében értékelte az elmúlt időszakot: a kar vezetésével megmaradt a hallgatói önkormányzat jó viszonya, gyakran voltak kulturális programok, és az ösztöndíjakkal kapcsolatban is előrelépés történt (például az átláthatóság tekintetében).  Összefoglalójában beszélt az EHÖK-kabinetről is, és arról, hogy a kari tanács küldöttgyűlési arányai megváltoztak.

A második napirendi pont a tisztségviselők beszámolója volt – a résztvevők egyhangúlag elfogadták mindegyiket.

Ezt követte az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója, melyből kiderült, hogy a bizottság mindig részt vett az üléseken, és a jegyzőkönyvek bárki számára hozzáférhetőek a honlapon.

A gyűlés az utolsó napirendi ponttal (egyebek), benne az elnök köszönetnyilvánításával zárult. tatkelnok-06

Az új elnök Takács Bence lett, aki egyedül indult a pozícióért. Elmondása szerint az, hogy más nem pályázott, annak tudható be, hogy idén 30 helyett 200 aláírást kellett a jelölteknek összegyűjtenie és „magasabb szinten tisztában kell lenni a szervezeti működéssel” – szerinte másoknak ez talán riasztóan hathatott.

Az alakuló küldöttgyűlés szintén mandátum-ellenőrzéssel kezdődött. Az előzetesen kiküldött napirendi pontok elfogadása után a Választási Bizottság elnökének beszámolója hangzott el. A választások a Neptun rendszerén keresztül zajlottak le, és az eredmények is a nyilvánosság számára elérhetőek.

A második napirendi pontban megválasztották az Ellenőrző Bizottságot: Debrenti Árpád Félixet, Mayer Anikót és Fülöp Lilit.

A referensek és a tagok megválasztásakor bizottságonként szavaztak, az elnökök előzetes jelölése alapján. Megszavazták a Kommunikációs Bizottságba Takáts Rékát és Novák Dánielt, a külügyi bizottság élére Farnadi Enikőt és Szabó Milánt.

Farnadi Enikő pályázatában részletezi az új alapszabály hozadékait, a feladatkörök változásait is tisztázza, és nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni a többi elérhető ösztöndíjakra is.

Takáts Réka, a Kommunikációs Bizottság elnöke pályázatában elmondja, hogy radikális változásokat nem szeretne véghez vinni. „Amit fontosnak tartok, hogy a Heti Hétfői Hírlevél népszerűbb és olvasottabb legyen, illetve valamilyen módon szeretném elérni, hogy a TáTK HÖK honlapjával össze tudjuk kapcsolni.”

Lőrinczi Réka a szociális alelnöki tisztségért pályázott. Fontosnak tartja, hogy egységesebb legyen a szociális támogatás pontrendszere, és hangsúlyozza az átláthatóság és a naprakész információk fontosságát.

Fazakas Áron, a Rendezvényszervező Bizottság elnöke a rendezvényeken kívül feladatának tartja a „a kisebb kari rendezvények megszervezését, valamint a folyamatos kapcsolattartást a Szakos Hallgatói Érdekképviseletekkel”.

A Tanulmányi és Tudományos Bizottság tagjai Smid Lilla Réka és Szegner Péter, az elnök pedig Mogyorósi Pálma lett, akinek célja a Tanulmányi Hivatallal való jó kapcsolat kiépítése mellett a Társadalmi Tanulmányok kötet kiadása is, és szeretne nagyobb hangsúlyt fektetni a hallgatók tájékoztatására és lépéseket tenni a szakmai ösztöndíjjal kapcsolatban.

A Választási Bizottság tagjai: Mohos Kata, Csala Bence, Hajdinák Dávid lettek.

Döbrösi Zita a gazdasági alelnök, a Belügyi- és Szakos Képviseleti Bizottság élére Pintér Luyi került. Tervei közt szerepel a SzHÉK képzés és szeretne tájékoztatókat tartani gólyák és végzősök számára. Másfél havonta formális üléseket tartanának, jegyzőkönyvvel dokumentálva és másfél havonta kötetlen témában eseményeket is.

A kari tanács hallgatói frakciójába a küldöttek Suriny Anitát és Váry Dánielt választották.

A HÖK teljes felépítését itt és itt találjátok.

tatkelnok-07

Takács Bence mesélt nekünk programjáról és terveiről:

Bár alapvető változásokat nem tervez, elmondta, hogy a Belügyi Bizottságon belül szeretné jobban a középpontba állítani a hallgatói érdekképviseletet. A külügynél a pályázatok terén is szeretne felülvizsgálatot, ha lehet, még ebben az évben. Elmondása szerint ez valószínűleg a következő pályázási időszakban fog bekövetkezni.

Pályázatában kitér egy változásra: „Egy változás történt az utolsó Alapszabály-módosítás során, a főmentori tisztség ugyanis a tervek szerint átkerül az ESN ELTE alá, így ez a tisztség leendő elnökségem alatt már nem tartozik a Külügyi Bizottság tagjai közé.”

Elődjével mindent egyeztetett, az új alapszabály módosítást is nagyjából közösen hozták létre. Ennek egyik, struktúrában szerepet játszó hozadéka, hogy az elnöknek ezentúl három alelnöke lesz.

Egy másik nagyon lényeges változás az átláthatóság szempontjából, hogy a közéleti ösztöndíjakat pályázatokhoz kötötték, és rögzítették a tisztségek bérezését is. “Szinte már minden gazdasági mozzanatunk átlátható” – tette hozzá.

Szerinte a szavazásban résztvevők számának emelkedése az elektronikus rendszer bevezetésének köszönhető. A hallgatók „otthonról, néhány kattintással”, sokkal egyszerűbben szavazhattak.

A TáTK HÖK honlapja és a Facebookos platform is gyakran frissül. Ez egyik eszköze a hallgatókkal való jó viszony kiépítésében és megtartásában. „Próbálunk folyamatosan információkat szolgáltatni mindenről” – mondta el az elnök.

Bárki fordulhat bármilyen kérdéssel, problémával az irodájukhoz is. „A legtöbb probléma a szoctám-időszakban merül fel, de gyakoriak a megkeresések a tanulmányi ösztöndíjak kiírásakor és rendezvényszervezéssel kapcsolatban is.”

Sok sikert és jó munkát kívánunk az új küldöttgyűlésnek és elnökségnek!

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]