„Harcolunk, hogy tanulhassunk” – Percről percre a TáTK-n

A mai napon az ELTE Társadalomtudományi Karán, 18 órától rendkívüli hallgatói fórumot tartottak a diákok és az oktatók. Tudósításunkból tájékozódhattok a fórum részleteiről. Kövessétek velünk az eseményeket!

Múlt hét pénteken az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) előterjesztésében megfogalmazta a nemzetközi és társadalmi tanulmányok szakok megszüntetését, az érintettekkel viszont ezügyben mellőzték a megbeszélést. A tervezettel veszélyeztetik az ELTE és más egyetemek társadalomtudományi karainak a működését. Az ELTE-n a nemzetközi tanulmányok szak a kar bevételének 60%-át jelenti, a szak megszűnésével a kar fennmaradása is veszélybe kerül. Az ELTE-vel együtt a Corvinus és a Pázmány társadalomtudományi karait is ellehetetlenítheti ez az előterjesztés. A hallgatók a mai fórumon tiltakoznak a tervezet ellen, a követeléseiket 6 pontban fogalmazták meg.

17:32 – Az előkészületek már nagyban zajlanak az ELTE Lágymányosi campusának Gömb aulájában. A különböző tévécsatornáktól stábok érkeztek, újságírókkal együtt.

17:48 – Egyre többen érkeztek meg az aulába.

18:00 – Kezdetét veszi a fórum, ismertetik az előzményeket és a fórum létrejöttének az okait.

18:07 – Tausz Katalin, a TáTK dékánja megtartja beszédét. Gondolatait hatalmas taps kíséri.

18:13 – Az oktatás szabadságának fontosságát fogalmazza meg a dékán, melyet ez a tervezet korlátozhat, ha érvénybe lép.

18:15 – Váradi Zsófia TáTK-s hallgató beszéde következik.

1. Követeljük, hogy az EMMI vonja vissza a szakok megszüntetésére vonatkozó előterjesztését és a felsőoktatási törvény módosításának tervezetét!

2. Követeljük a felsőoktatási autonómiát! Követeljük azt, hogy az egyetemre jelentkezők szabadon választhassák meg egyetemeiket és szakjaikat!

3.  Szükség van olyan szakemberekre, akik értenek a társadalomtudományokhoz, az EU-hoz és a nemzetközi kapcsolatokhoz! Ne tiltsák be az ilyen szakembereket kinevelő szakokat!

4.  A XXI. században nem az állam dönti el, kiből mi lesz! Nem az állam dönti el, milyen szakma létezhet és milyen nem. Az állam egyetlen képzést sem tilthat be, illetve monopolizálhat a kormány egyeteme számára.

5. Hozzák nyilvánosságra a döntéseket alátámasztó hatástanulmányokat! Transzparenciát, egyeztetést, szakmaiságot! Ne döntsenek rólunk nélkülünk!

6. Ezeknek a szakoknak a megszüntetésével a kormány szembemegy a nemzetközi és európai trendekkel, aláássa a jövőnket, és végképp ellehetetleníti Magyarország érvényesülését a világban.

18:18 – Dr. Mezey Barna, az ELTE rektora elmondja, hogy milyen előzetes események vezettek ide. Több szak megszüntetése, módosítása fenyegeti a felsőoktatás jövőjét, nem csak a társadalomtudományokét.

18:23 – Majtényi Balázs oktató egy parafrázissal készült, melyet ismét hatalmas ujjongás övez.

18:26 – Papp Richárd oktató az interdiszciplinaritást járja körbe: rendkívül sok tényező nemzetközi vonatkozású a világban.

18:30 – Takács Bence, a TÁTK Hallgatói Önkormányzatának elnöke a TáTK jelentőségére hívja fel a figyelmet. „Mi élni jöttünk, nem túlélni!” – zárja mondandóját, vastaps követi.

18:34 – Jön a hír – a BME-n négyszázan gyűltek össze.

18:36 – Több egyetemről is jelen vannak, hallgatók és oktatók egyaránt.

18:39 – Farkas Éva, a Szegedi Tudományegyetem oktatója, az andragógia szak jelentőségét ismerteti, mely szakot szintén fenyeget a megszűnés veszélye.

18:42 – A 6 pont felolvasása következik, melyet hatalmas vastaps követ.

18:45 – A pontokat tartalmazó szórólapokat osztják ki a jelenlévőknek.

18:47 – A követelések megvitatása a következő lépés, a fórumozás szabályait ismertetik.

18:53 – Balogh László szólal fel, aki a társadalomtudományok fontosságára tér ki. A pontok jóváhagyása is megtörténik, melyhez a fórumozók is hozzászólhatnak.

18:59 – TTK-s oktató javaslata a 2. pont módosítására, melyet el is fogadnak.

19:01 – A 3. pont módosítás nélkül marad.

19:02 – A 4. pontnál javaslat érkezett, arra hogy felszólító mondatok legyenek a követelésekben, ne kijelentőek.  Elfogadták a javaslatot.

19:05 – A 6. pontot módosították, és lett egy 7. pont is.

19:11 – Átvonulás következik a BME elé!

19:40 – Megérkeztünk a BME-hez, csatlakoztak hozzánk sokan, most a Corvinus felé vesszük az irányt!

20:00 – Vonulunk a Kálvin térnél, aki dudál, velünk van, a “szabad egyetemet” jelszót skandálják, sok autós támogatóan dudál.

20:18 – A Múzeum körúton jár a körülbelül nyolcszáz fős tömeg – az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartanak a Szalay utcába.
20:35 – A Deák térnél tart a demonstráció, a következő jelszavakkal: “Szabad ország, szabad egyetem”, “Nem hagyjuk!”, “Gyertek velünk!”
21:10 – Miután a tüntetők az EMMI-nél elhelyeztek egy “Harcolunk, hogy tanulhassunk!” posztert, az esemény véget ért – de szerdán este hatkor folytatódik! (Esemény itt.)
[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]