Ismerd meg a Hallgatói Önkormányzat munkáját!

Tudod, hogy létezik a HÖK, de nem tudod pontosan mivel foglalkozik? A következő rövid videókban bemutatjuk munkájukat és, hogy milyen ügyekben kérhettek tőlük segítséget.

A Hallgatói Önkormányzat feladata a hallgatók érdekeinek képviselése és segítése tanulmányai alatt felmerülő problémákban bármilyen területen. Ezzel azonban sokan nincsenek tisztában, ezért Gábor segítségével egy pár videóban bemutatjuk a legtöbb hallgatót érintő szakterületeket, amikben bármikor kérhetitek a HÖK segítségét.

 

 

SZOCIÁLIS ÜGYEK

Ebben a videóban Gábor a rendkívüli szociális támogatást veszi igénybe, ami a szociális helyzet váratlan romlására folyósított egyszeri juttatás. Ilyen rendkívüli eseménynek számít többek között a hallgató gyermekének születése, 8 napnál hosszabb kórházi kezelése, vagy műtétje, az eltartói közösség bármely kereső tagjának halála, rokkanttá válása, kórházi kezelése vagy műtétje, illetve minden, a hallgató szociális helyzetének hirtelen romlását okozó esemény. Ezzel, és más szociális- és egyéb kari ösztöndíjakkal kapcsolatban a Kari Ösztöndíjbizottság tagjait keresheted, vagy a Hallgatói Önkormányzat tisztségviselőit. Az egyetemi ösztöndíj pályázatokkal kapcsolatban, mint a Párhuzamos képzés kompenzáció, az Alaptámogatás és az Erasmus kiegészítő támogatás, az ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság foglalkozik, így ezekkel kapcsolatban náluk tudtok érdeklődni.

TUDOMÁNYOS ÜGYEK

Egyetemünk rengeteg oktatói és hallgatói kiválósággal büszkélkedhet és a hallgatók többsége tudományos kutatásokban is munkálkodik. Ezek a hallgatók pályázhatnak egyszeri vagy rendszeres tudományos ösztöndíjra. Ennek segítségével, Gáborhoz hasonlóan külföldi konferenciákon, kutató csoportok munkájában is részt tudtok venni. A több szak iránt érdeklődő hallgatók pedig a honorácior státusz keretében az érdeklődésüknek megfelelő tárgyakat vehetnek fel az Egyetem bármely karán kredittúlfutással járó többletfizetési költségek nélkül. Ezekben a kari HÖK tudományos ügyekért felelős tisztségviselője nyújt segítséget.

TANULMÁNYI ÜGYEK

Az Egyetemen töltött évek során rengeteg tanulmányi kérdés felmerül, ezekkel kapcsolatban a kari HÖK Tanulmányi Bizottságának tagjait kereshetitek, aki választ adnak ezekre a kérdésekre. Így Gáborhoz hasonlóan megtudhatjátok a passziválás lehetőségeit, vizsgafelvétellel kapcsolatos információkat, a kreditelismertetés menetét és a saját karodra és képzésedre vonatkozó szabályokat, amelyek a Hallgatói Követelmény Rendszerben (HKR) vannak szabályozva. Segítenek a Tanulmányi Hivatallal és Tanszékvezetőkkel egyeztetve a tanulmányi előmenetellel kapcsolatos problémák megoldásában.

NEMZETKÖZI ÜGYEK

A külföldi kultúrák iránt érdeklődő hallgatók Gáborhoz hasonlóan több információt megtudhatnak a Külügyi Börzén, ahol az Erasmus+ ösztöndíj programról és más külföldi ösztöndíj programokról, mint a KELLNER, a Fullbright vagy a CEEPUS, tájékozódhatnak. Az Erasmus keretein belül egy szemesztert, de akár a szakmai gyakorlatodat is teljesítheted valamelyik európai országban. A pályázáshoz egy, a kiutazáshoz két lezárt félévvel és aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni. Az ELTE HÖK Külügyi Bizottsága kapcsolatban van az ESN ELTE-vel, amely feladata az Egyetemre érkező külföldi hallgatók segítése tanulmányi és szociális ügyekben. Ha te is szívesen segítenél a külföldi hallgatóknak, akkor csatlakozhatsz az ESN ELTE mentorrendszeréhez.

SPORT

A Gáborhoz hasonló sportolni vágyóknak több lehetőség is nyílik az Egyetemen a mozgásra. A Neptunban VTN-kurzuskóddal jelentkezhettek 40 különböző sportkurzusra, ezek díja 6000 forint(/kurzus). Ezen kívül az ELTE-BEAC várja a sportolni vágyókat, edzéseikről és rendezvényeikről a Sport rovatunkban és a www.beac.hu-n tájékozódhattok. Ha pedig csapatot szeretnétek szervezni vagy edzést szeretnétek tartani, erre is van lehetőség sportösztöndíjasként, ezekben és a fentebb említettekben is a kari HÖK sportügyi referense tud segíteni.

További információkkal és felmerülő kérdésekkel keressétek kari tisztségviselőiteket, elérhetőségeiket a kari HÖK-ök honlapján és Facebook oldalán megtaláljátok.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]