Megkezdődött az ELTE 379. tanéve

„A magyar társadalom még mindig töretlenül bízik az ELTE által garantált minőségben” – mondta beszédében Mezey Barna rektor. A Szenátus Eötvös-gyűrűt adományozott Bihari Mihály és Izsák Lajos professor emeritusnak. Harminckét oktató kapott Professor Emeritus címet.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusának az egyetem 379. tanévét megnyitó ünnepi közgyűlését 2013. szeptember 6-án tartották az Aula Magnában. Az eseményt megtisztelte jelenlétével többek között Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkára, Németh Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, továbbá a társegyetemek, főiskolák rektorai, rektorhelyettesei, az ELTE díszdoktorai és alumnusai.

Mezey Barna, az ELTE rektora, az MRK elnöke beszédében áttekintette az elmúlt év legfontosabb ELTE-s sikereit, majd a felvételi eredményeket ismertetve rámutatott: „a magyar társadalom még mindig töretlenül bízik az ELTE által garantált minőségben, az itt megszerezhető diploma értékében.” Az elmúlt évek nehézségeire utalva megjegyezte: „változatlanul fő célunk, hogy megőrizzük a képzés színvonalát, átmentsük értékeinket, ne engedjünk legfontosabb elveinkből. Ez kemény feladat. Mert az a tény, hogy még nyitva állnak az ajtók, ég a villany és langyosak a fűtőtestek, vagyis működik a szervezet, nem azonos a tradicionális értékek és minőség megőrzésének lehetőségével.” Ezért hangsúlyozta: „A kutatóegyetemek további, jelentős megerősítése a finanszírozásban és az autonómiában egyaránt elengedhetetlen. A minőség támogatása nemcsak az ELTE-nek, nem csak a kutatóegyetemnek, hanem az egész országnak jól felfogott érdeke!”

Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke azzal kezdte beszédét: „A csecsemő köszönti az óriást” – utalva arra, hogy a nagy múltú ELTE-hez képest még kezdeti lépéseit teszi meg a kilencvenes évek közepén létrejött önálló magyar felsőoktatási intézmény. „Állandó építkezésben voltunk, vagyunk. Mindent, amit lehetett, megtanultunk, átvettünk, meghonosítottunk. Az ELTE pozitív példáit és segítségét is szívesen fogadjuk” – fogalmazott az elnök. Határon túli és inneni magyarok viszonyáról megjegyezte: meg kellene tanulnunk természetesen nézni egymásra, elfogadni egymást, le kell bontani a magyar-magyar viszony elmúlt évtizedeinek sztereotípiáit.

Ioan Aurel Pop, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem rektora előadásában bemutatta Románia legrégebbi akadémiai tradíciókkal rendelkező egyetemét. Előző nap közös mesterképzések indításáról állapodott meg az ELTE és a BabeşBolyai Tudományegyetem. Az erről szóló együttműködési keretmegállapodást Mezey Barna és Iona Aurel Pop írták alá a Rektori Titkárságon. A két egyetem a tudományos együttműködés erősítése és a hallgatók mobilitásának érdekében határozta el, hogy magyar és román oklevél megszerzéséhez vezető mesterképzést folytatnak. A közös képzésen azok a hallgatók vehetnek részt, akik az egymásnak megfeleltetett szakokra felvételt nyernek, a két intézménybe történő felvétel között legfeljebb egy év telhet el. A végzettek magyar és román diplomát is kapnak majd. A szerződés szerint bölcsészettudományi, műszaki tudományi, társadalomtudományi és természettudományi területen valósulhatnak meg közös képzések.

A beszédek után sor került az Egyetem kitüntetéseinek átadására. Több évtizedes kiemelkedően magas színvonalú, hazai és nemzetközi oktató tevékenysége, tudományos teljesítménye, a tudományos utánpótlás nevelésében való részvétele, valamint az oktatás és kutatás terén végzett szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként harminckét oktató kapta meg a Professor Emeritus címet, akik nyugdíjazásuk után továbbra is részt vesznek az oktató és kutató munkában.

Az Egyetem Szenátusa kiemelkedő szakmai, tudományos életútja elismeréseként Eötvös-gyűrűt – az ELTE címerével ékesített arany gyűrűt – adományozott Bihari Mihálynak, az ÁJK professor emeritusának és Izsák Lajosnak, a BTK professor emeritusának.

Az ünnepi szenátusi ülést követően az Egyetem rektora, Szenátusa, az EHÖK és az intézmény alumnusai a szokásoknak megfelelően megkoszorúzták az ELTE alapítójának emléktábláját és névadójának szobrát.