A legrosszabb az, amikor a fiatalok elveszítik a reményt

Néhány napra hazánkba látogatott az Európai Hallgatók Egyesületének (ESU – European Students’ Union) vezetője, Karina Ufert. Karinát az elmúlt hetekben a magyar felsőoktatás körül kialakult helyzetről kérdeztük.

Mikor hallottál először a magyar kormány államilag finanszírozott keretszámok drasztikus csökkentését tartalmazó javaslatáról? Hogyan reagáltál erre?

When did you hear about the Hungarian government’s proposal of the significant reduction of the free available study places? What was your reaction? 

Már november végén értesültünk a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájától (HÖOK), hogy a magyar felsőoktatás finanszírozásában változások várhatók, de azt, hogy milyen javaslattal áll elő a kormány, ekkor még nem tudtuk.  Múlt héten a HÖOK eljuttatta hozzánk a pontos javaslatot, a hír sokkolt minket. Szerintünk a magyar kormánynak inkább befektetnie kellene a magyar fiatalok jövőjébe, hogy kedvezőbb helyzetben legyenek majd a munkaerőpiacon.

Already at the end of November we were talking to the Hungarian Student’s Union (HÖOK) about the plans that the financial regulations will be changed in the higher education, but it was not clear what the proposal will be like. Last week we have got the message from the HÖOK what the exactly proposal will be like and it shocked us. We think that Hungary should invest into young people to make them stronger in the labour market.

Mi a véleményed a magyar fiatalok reakciójáról?

What do you think about the reaction of the Hungarian students?

Szerintünk a reakciójuk érhető, ami igazán szimpatikus számomra, az az, ahogy annak ellenére, hogy ez a jelenlegi egyetemistákra közvetlenül már nem lenne hatással, mégis hallatják a hangjukat. Mindez azt üzeni számunkra, hogy ezek a fiatalok szeretnének részt venni a döntések meghozatalában. Azt akarják elérni, hogy a fiatalok sorsáról csak a fiatalok bevonásával lehessen dönteni. A különböző korosztályok (egyetemisták és középiskolások) közötti szolidaritás egyértelműen ezt támasztja alá.

We think that their reaction is reasonable. What I like the most, that they protest even though it won’t be probably directly affect them, it signifies to us, that these young people simply want to have to take these things in charge. They want to say, that the decision about the young people should be taken with the young people. This solidarity among the different age groups (high school students and university students) exactly signifying this. 

Az államilag finanszírozott keretszámok  drasztikus csökkentését célzó javaslat nem az első a kormány felsőoktatás reformját célzó lépéseinek sorában. Hogyan látod ezt a folyamatot?

The plan to reduce the number of free places is not the first step in the transformation of the Hungarian higher education. How do you see this process? 

2020-ra minden EU tagállamnak, köztük Magyarországnak is el kellene érni, hogy a 30 év alattiak között 40% legyen a diplomások aránya. Ez a szám nem egy légből kapott becslés, hanem nagyon egyértelmű számításokon alapszik, melyek az elkövetkezendő 10-15 évben a munkavállalók részéről elvárható készségek és kompetenciák figyelembe vételével készültek. Ha Magyarország ennek teljes költségét a hallgatókra hárítja, az káros hatással lesz arra a folyamatra, hogy a fiatalok az előbb említett készségeket megszerezzék. Úgy gondoljuk, hogy ez a döntés alapvetően befolyásolja a magyar társadalom és gazdaság fejlődését. Ami szintén meglepő, hogy a kormányzó párt ezzel a döntéssel saját ígéreteivel ellentétesen cselekedne. Az ígéret most meghiúsult, nem tudom, hogy a fiatalok a történtek után hogyan lesznek képesek bízni a kormányban…

By 2020 all the EU countries (including Hungary) should have appeased that 40% young people (the people up to age 30) having a tertiary education degree. These estimations don’t come from nowhere, they come from very clear estimations: what kind of skills and competencies will be needed in the future economies, in the next 10-15 years.  When Hungary imposes the whole fee on students it will significantly damage the progress of students gaining those competencies. We think that this decision is basically influences the society and economic development of Hungary. Another thing what is surprise, that this decision goes against the previous promises of the leading party. This promise is now broken, so I don’t know how can the young generation trust in the government. 

Mit gondolsz, hogyan tudna Magyarország egy minőségibb felsőoktatás felé vezető úton elindulni?

How could our country move towards a better quality in the field of higher education?

Véleményem szerint nagy fontos lenne, hogy a döntéshozók felvegyék a kapcsolatot a diákokkal és bevonják őket a döntéshozatal folyamatába. Magyarországnak mindenképp abba az irányba kellene haladnia, hogy befektet a felsőoktatásba és a hallgatók tudásának, képességeinek fejlesztésére törekszik, már csak azért, hogy elkerülje az ifjabb generációk elvándorlását.

First of all it is very important to get in contact with the students and involve them into the decision making and all aspects of reforming higher education. Hungary has to invest in higher education and has to improve the level of the skills of students to avoid higher migration rates.

Hogyan tud segíteni az Európai Hallgatók Egyesülete a magyar fiataloknak?

How can the European Students’ Union help the Hungarian students?

Fontos, hogy az európai diákság tisztában legyen azzal, mi történik most éppen Magyarországon. Ez a probléma nemcsak a magyaroknál jellemző, szerte Európában előfordulnak hasonló gondok. Az, hogy megadjuk a magyar fiataloknak azt az érzést, hogy nincsenek egyedül és egy közösség részének érezhetik magukat, véleményem szerint sokat segít. A legrosszabb az, amikor egy fiatal elveszíti a reményt és úgy érzi, hogy a dolgokon nem lehet változtatni. A hálózatunk mozgósításával azt üzenjük, hogy a dolgok igenis változhatnak. Segíteni tudunk azzal is, ha fontos információkat adunk vagy ajánlásokat fogalmazunk meg. Ha pedig a kormány nem érzi át ezek jelentőségét, akkor a hallgatók, az oktatók és a Magyar Rektori Konferencia mozgósítása a feladatunk.

It is important the students in Europe should know what happens in Hungary.  Having the problem is not only here, in Hungary, there are very similar problems elsewhere in Europe. The giving the feeling of community and feeling that the Hungarian students are not alone helps a lot. The worst thing is when the young people loose the hope and feel nothing can be changed. By mobilizing our network we can send a strong signal, that things can be changed. We also can help in giving relevant information and specific recommendations. If the government is not able to see this, it is our role to empowering students, teachers and the Hungarian Rectors’ Conference. 

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]