70 éves a könyvtárosképzés az ELTE-n

Jeles évfordulót ünnepelt az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete: az egyetem könyvtárosképzése idén lett 70 éves. Az elmúlt hét évtizedről 2019. november 26-án és 27-én, a 4. VKKV – Valóságos könyvtár, könyvtári valóság konferencia keretei közt emlékezett meg az intézet.

Az A épület kari tanácsterme már az első napon, a konferencia megnyitóján megtelt, a nagyszabású rendezvényre több mint kétszáz érdeklődő volt kíváncsi. A konferencia megnyitóján köszöntőt mondott Borhy László akadémikus, az ELTE rektora, a Magyar Rektori Konferencia társelnöke; Bartus Dávid, az ELTE BTK tudományos dékánhelyettese; Kiszl Péter, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet igazgatója, a könyvtártudományi doktori program vezetője; és Sörény Edina, az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztályának vezetője. A világ legnagyobb könyvtárosszervezete, az International Federation of Library Associations (IFLA) elnöke, az ausztrál Christine Mackenzie is megemlékezett a magyar könyvtárosképzés évfordulójáról, s videóüzenetben köszöntötte az esemény előadóit és hallgatóságát.

A konferenciát a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében rendezték meg, s a kétnapos rendezvényen elhangzott több mint ötven előadás rámutatott a konferencia mottójának, az értékteremtő tudománynak a fontosságára. Elsőként Vida Tivadar, az ELTE BTK Régészettudományi Intézet vezetője és oktatója tartott előadást Egy régész könyvtárai címmel, majd Balázs Géza, az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet intézetigazgató-helyettese beszélt a könyvekhez való viszonyáról és személyes könyvtári emlékeiről.

Az ELTE könyvtárosképzésének történeti és gyakorlati oldaláról is hangzottak el előadások, a képzés 1949–1956 közti történetét Borsodi Csaba egyetemi docens, jelenét és jövőjét Lükőné Örsi Gabriella, az Informatikai és Könyvtári Szövetség alelnöke vizsgálta. A Debreceni Egyetemről érkezett Eszenyiné Borbély Mária előadásában a könyvtároshallgatók és munkavállalók digitális kompetenciájának kérdéseire hívta fel a figyelmet. A nap második felében szakmai együttműködő partnerek mondták el reflexióikat a képzés munkaerő piaci hasznosulásáról.

A konferencia a tudományos vonal mellett egyben egy nosztalgiázásra lehetőséget adó családias hangulatú rendezvény is volt, hiszen a résztvevők felelevenítették és megoszthatták egymással az ELTE könyvtárosképzésével kapcsolatos élményeiket, emlékeiket. Ennek egyik csúcspontja volt az ELTE Könyvtártudományi Tanszék vezetője, Barátné dr. Hajdu Ágnes által moderált kerekasztal beszélgetés, melyen különböző korosztályú egykori könyvtároshallgatókat láttak vendégül a szervezők. Az öregdiákok megosztották a hallgatósággal azt, hogy mi motiválta őket annak idején a szakválasztásban,  valamint felidézett kedves emlékeik közül főként a rendezvényeket és a kirándulásokat emelték ki, s végül egy mondatban foglalták össze, mit adott nekik a tanszék. Van, akinek szakmai felkészültséget, másnak az új technika iránti nyitottságot. A beszélgetést a háttérben kivetített régi fotók kísérték.

Az ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézetének előadását követően sor került a tanszék létrehozásának 70. évfordulója alkalmából összeállított, Bibor Máté és Radó Rita által rendezett kamarakiállítás megnyitójára is. A tárlaton oktatási dokumentumok és hivatalos iratok megtekintése mellett gazdag fényképanyag idézi fel az elmúlt évtizedeket, s emlékezik meg a tanszék olyan egykori nagyjairól, mint Fülöp Géza, Babiczky Béla és Varjas Béla. A tárlat 2020. január 31-ig látható az ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszékén. A konferencia első napja emlékfilmvetítéssel és állófogadással zárult.

lis111

A második nap a szakmai előadások jegyében folytatódott, elsőként az ELTE Könyvtártudományi Tanszékének oktatói, Kiszl Péter, Tószegi Zsuzsanna, Barátné Hajdu Ágnes, Bibor Máté, Bella Katalin, Dippold Péter, Boda Gáborné Köntös Nelli, Csík Tibor, Senkei-Kis Zoltán, Fodor János, Kerekes Pál, Németh Katalin és Kosztyánné Mátrai Rita ismertették kutatásaikat. A korábbiakhoz hasonlóan a második napon is szó esett az intézmény könyvtáros képzésének jövőbeli lehetőségeiről, de sok más téma között volt szó könyvtárépítészetről, dokumentumleírásról is.

lis3

A nap második felében a közönség doktoranduszokat hallgatott meg. Előadást tartott Vass Johanna, Bilicsi Erika, Nemes László, Simon András, Arany Zsuzsanna, Winkler Béla, majd őket követően Kovácsné Koreny Ágnes, Zsömle Viktor, Ráczné Radó Rita, Nagy Andor és Szüts Etele. A konferenciát Barátné dr. Hajdu Ágnes zárta. A rendezvény változatos tematikájú előadásainak anyagából 2020 nyaráig konferenciakötetet jelentet meg a tanszék, mely a képzés hetven éves történetét feldolgozó bibliográfiával is kiegészül.

Kiemelt kép: ELTE LIS

További képek: Selmeczi Tamás és Fodor János felvételei

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]