Bemutatkozik az Erasmus+

2013-ban véget ér az Egész életen át tartó tanulás program, melynek folytatása a 2014-től induló, az oktatást és képzést, az ifjúsági területet és a sportot is magában foglaló új program, az Erasmus+.

2013-ban véget ér az Egész életen át tartó tanulás program. A folytatásra vonatkozóan az Európai Bizottság 2011 őszén készítette el a javaslatát. Az új program, az Erasmus+ az oktatásra, az ifjúsági területre és a sportra is kiterjed, egyesítve több jelenleg futó programot, közöttük az Egész életen át tartó tanulás, az Erasmus Mundus és a Fiatalok lendületben programokat.

A 2014-től 2020-ig tartó új program a maga eszközeivel az európai szakpolitikai prioritások eléréséhez, az EU 2020 stratégia megvalósításához járul hozzá: a növekedés megvalósításában és az új munkahelyek megteremtésében az oktatásnak és a képzésnek kiemelkedő szerepe van.

A program célja, hogy a résztvevők fejlesszék készségeiket, és ezáltal növeljék foglalkoztatási esélyeiket. Továbbra is nagy jelentőséggel bír az oktatási és képzési rendszerek korszerűsítésének támogatása.

Az új program három tevékenységtípus számára nyújt támogatást:

  • egyéni mobilitások,
  • intézményi együttműködések (oktatási intézmények, ifjúsági szervezetek, vállalkozások, helyi és regionális hatóságok, civil szervezetek között),
  • a tagállamok oktatási és képzési rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott támogatás.

Az új program az elképzelések szerint nem az egyes szektorok szerint tagolódik majd, mint most, hanem a három fő tevékenységtípus köré épül.  Ugyanakkor a célcsoportok szerinti kommunikáció minden bizonnyal meghatározó marad.

A program javasolt költségvetése a hét évre 19 milliárd EUR, de a tényleges összegről egyelőre egyeztetések folynak az Európai Bizottság, a Tanács és a Parlament között.

A pályázók köre alapvetően nem változik, továbbra is a fiatalok (tanulók, hallgatók, gyakornokok, önkéntesek), illetve tanárok, oktatók, ifjúsági munkát végzők számára nyújt részvételi lehetőséget a program, és továbbra is nagy hangsúly lesz a szervezetek közötti partnerségek kialakításán.

A jelenleg pályázható tevékenységek – néhány kivételtől eltekintve – továbbra is elérhetőek lesznek. Közülük megerősödnek azok, ahol a rendszerszintű hatás a legerősebb, és ahol egyértelmű az uniós hozzáadott érték.

A jelenlegi tevékenységek közül nem lesz pályázható:

  • munkavállalók, munkanélküliek külföldi szakmai gyakorlata (most a Leonardo mobilitásokban pályázható)
  • szakértői tanulmányutak

Megváltozott formában lesz pályázható:

  • egyéni szakmai tanulmányutak tanárok, pedagógusok számára (most Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak néven pályázható) – az új programban nem egyénileg, hanem a pályázó intézményén keresztül lesz pályázható

Új elemek:

  • az Erasmus mesterképzésben részt vevő diákok hitelgarancia-rendszere külföldi tanulmányaik finanszírozásához
  • tudásfejlesztési szövetségek: felsőoktatási intézmények és vállalatok között létrejövő partnerségek, új tanulási lehetőségek és képzések kínálatának céljával
  • ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek: képző intézmények és vállalkozások között létrejövő partnerségek, új ágazatspecifikus tantervek kidolgozásának és innovatív szakképzési formák alkalmazásának céljával
  • Európán túli mobilitások és együttműködések

Az új programról szóló határozat tervezetének elfogadása novemberre várható. (A késedelem elsősorban a még nyitott költségvetési kérdéseknek köszönhető.) Ezzel összhangban novemberre várható a hivatalos felhívás közzététele, a végleges útmutatók és dokumentumok publikálása is.

A pályáztatásban az elektronikus pályázati űrlap (e-form) kizárólagos használatát vezetik be, megszűnik a papír alapú pályázás és beszámolás. Minden pályázó egyazon adatbázisba fog bekerülni.

Az indikátorok minden szakaszban láthatók, követhetők lesznek. A „stratégiai partnerség” pályázati formákban erősödik a szektorközi jelleg.

A pénzügyi elszámolás egyszerűsítése összefügg az új pénzügyi rendelet keretében életbe lépő változásokkal. Eszerint a 60.000 eurós értékhatárt nem meghaladó támogatási összegű projektek esetében a tényleges költségalapú elszámolást teljes mértékben felváltja az átalányösszegek alkalmazása.

Forrás: tpf.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]