Állást foglalt az ELTE Szenátusa az Egyetem morális közösségéről

Az ELTE Szenátusa (az Egyetem legfőbb döntéshozó szerve) 2013. március 18-i ülésén Mezey Barna rektor előterjesztésére név szerinti, egyhangú szavazással megerősítette az Egyetem vezetésének korábbi állásfoglalását az ELTE polgárainak morális közösségéről.

Mint a szövegben olvasható: az ELTE elvárja valamennyi egyetemi polgárától, hogy minden oktatási, kutatási, kulturális és közéleti tevékenysége során tartsa kötelezőnek a másik ember tiszteletének elvét és az alapvető emberi értékek védelmét. A Szenátus követező ülésen a tervek szerint etikai kódexet fogadnak el, amely minden ELTE-s oktatóra, dolgozóra és hallgatóra vonatkozik majd.

Alább olvasható a nyilatkozat teljes terjedelmében

Állásfoglalás az ELTE polgárainak morális közösségéről

Az ELTE polgáraiként a leghatározottabban visszautasítjuk azokat a provokációkat, amelyek megsértették kollégáink, hallgatóink személyiségét. Az Egyetem vezetésének korábban kiadott nyilatkozatát támogatva fejezzük ki az ELTE morális közösségének alapelvét, aminek érvényesülése érdekében mindannyian cselekedni vagyunk kötelesek:

Elvárjuk valamennyi egyetemi polgárunktól, hogy minden oktatási, kutatási, kulturális és közéleti tevékenysége során tartsa kötelezőnek a másik ember tiszteletének elvét. Akik Egyetemünkön tanulnak, oktatnak, kutatnak, nem csupán a legmagasabb színvonalú szakmai munka követelményének kell eleget tegyenek, hanem az ország meghatározó szellemi műhelyének, normaadó közösségének is a tagjai. Ezért velük szemben morális elvárásokat is támasztunk, amelyek az alapvető emberi értékek védelmén és tiszteletén alapulnak.

Különösen nagy oktatóink felelőssége. A fiatal nemzedékek legkiválóbb képviselői tisztelik meg évről-évre bizalmukkal Egyetemünket. Kötelességünk olyan értékek közvetítésével is hozzájárulni szellemi fejlődésükhöz, amelyek az emberi méltóság és a szabadságjogok megsértésének, a kirekesztésnek, a gyűlöletkeltésnek, az embertelenségnek a feltétlen elutasítását elemi normává érlelik bennük.

Az ELTE ezzel is szolgálja a magyar nemzeti közösséget és európai kultúrát, ennek jegyében várja jövendő hallgatóit, oktatóit, kutatóit!

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]