Az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzatának közleménye

Az ELTE BTK HÖK mély megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy 2013. február 11-én hétfőn délelőtt több előadóteremben önkényesen, erőszakos és radikális módszerekkel megszakították az egyetemi oktatást.

Értetlenül állunk az események előtt, hiszen január folyamán a kari vezetés, a HÖK és a Hallgatói Hálózat aktivistái két alkalommal is előremutató, a felsőoktatás és a kar jövőjét érintő egyeztetésen vettek részt. Az utolsó megbeszélés alkalmával az összes résztvevő egyetértett abban, hogy a további párbeszédet ebben a szellemben folytatjuk, és a karon történő „akcióiról” a HaHa időben tájékoztatja a kar vezetését. Ez láthatólag nem így történt.

Mint a karon működő egyetlen legitim hallgatói érdekképviseleti szervezet kötelességünknek érezzük, hogy az elmúlt napokban hozzánk érkezett több száz hallgatói panasz miatt reagáljunk ezen történésekre.

Elítélendőnek tartjuk a HaHa által alkalmazott véleménydiktatúrát. Ha egy önjelölt, szűk csoport az általa meghozott döntéseket legitimnek tekinti, és ezt az akaratát ráerőlteti mindenkire, az a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető demokratikusnak. Az órák megzavarása nem lehet eszköze a felsőoktatást érintő átalakítások elleni tiltakozásnak, hiszen így pont azokat a célokat ássák alá, melyekért küzdenek. Felháborítónak tartjuk, hogy azoknak a jogait sértik meg ezekkel a módszerekkel, akik mellett – saját bevallásuk szerint – kiállnak.

Az a stílus és hangnem, melyet a fórum és blokád résztvevői számos kari oktatóval és hallgatóval szemben tanúsítottak nem méltó egy magát felelős, értelmiséginek valló fiatalhoz, függetlenül attól, hogy karunk hallgatója-e vagy sem.

Tiszteletben tartjuk céljaikat, sőt a közös megmozdulásokon, mind szervezőként, mind résztvevőként jelen voltunk. Az effajta együttműködéstől a továbbiakban sem zárkózunk el, amennyiben ezzel senkinek a jogait nem sértjük, és nem azok ellen irányulnak, akikért harcolunk.

Ennek jegyében kedd délelőtt (2013.02.12.) lehetőséget biztosítottunk a HaHa-nak, hogy egy nagyelőadóban zavartalanul folytathassák fórumukat anélkül, hogy fennakadást okoznának az oktatás menetében. Ezt a lehetőséget azonban visszautasították.

Ez úton felszólítjuk a blokád és fórum résztvevőit, hogy legyenek tekintettel az ELTE BTK azon hallgatóira és oktatóira, akik nem kívánnak részt venni megmozdulásaikon, és ne korlátozzák részvételüket, eredményes munkájukat az előadásokon és szemináriumokon.

ELTE BTK Hallgatói Önkormányzata

Budapest, 2013. 02. 12.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]