Könyvtárhasználat pandémia idején

Beköszöntött a tavaszi vizsgaidőszak, amihez a legnagyobb segítségünkre a szakkönyvek vannak. Jelenleg sokan a távoktatás miatt otthonról keresik a lehetőséget a számukra alkalmas könyvek fellelésére. Ehhez segítséget nyújt az ELTE Bölcsészettudományi Kari Könyvtára új, online szolgáltatásaival, melyekbe egy interjú során Dániel Szonja, a könyvtár vezetője ad betekintést.

Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár könyvtárosai kifejlesztettek egy webes alkalmazást, amelynek segítségével távolról is be lehet iratkozni, illetve tagságot hosszabbítani azokban a könyvtárakban, ahol használják az integrált könyvtári rendszert. Ugyanitt nyomon tudják követni a kölcsönzéseiket, esetleges tartozásaikat, lejáró könyv esetén figyelmeztet az alkalmazás.”

– mondta el Dániel Szonja. Az interjúból az is kiderül, hogy a hallgatóknak lehetőségük van egy könyvtári kurzushoz csatlakozni, ahol megtanulhatják az adatbázisban való keresést, az információk könnyű elérését, és megismerhetnek tanulássegítő szolgáltatásokat is.

Az ELTE BTK Könyvtár képe

Az ELTE könyvtárai közül melyikben dolgozik jelenleg? Mesélne a munkaköréről?

Jelenleg a Bölcsészettudományi Kari Könyvtár vezetője vagyok. A kari könyvtárat az I/2020. (I. 31.) Szen. sz. határozattal hozták létre, 2020. január 31-én. A kar könyvtárai addig külön egységekként működtek. A szervezeti átalakítás nyomán az intézeti és tanszéki könyvtárak hét szakterületi szakkönyvtárba tömörültek, és e hét szakkönyvtár alkotja a Bölcsészettudományi Kari Könyvtárat. Vezetőjeként feladatom a szakkönyvtárak munkájának irányítása, a szakmai feladatok meghatározása, a munka elvégzésének ellenőrzése. A kari könyvtár éves munkaterv mentén végzi a feladatait. Képviselem a kari könyvtárat a Könyvtári Tanácsban, és aktívan részt veszek a Könyvtári Tanács több koordinációs bizottságának a munkájában is. A kari bizottságok közül pedig tagja vagyok a Kiadvány- és Könyvtárügyi Bizottságnak.

Mikor helyezkedett el ezen a területen? Milyen mérföldkövei voltak a munkájának az évek alatt? 

1992 szeptemberében frissen végzett könyvtárosként az ELTE BTK Központi Olvasótermében kezdtem el dolgozni. A majdnem harminc év alatt rengeteg változás történt a könyvtában. Aktív résztvevője voltam a 90-es évek végén az integrált könyvtári rendszer bevezetésének. Először a feldolgozó munka, majd a kölcsönzés-nyilvántartás is számítógépre került. 2000-ben a könyvtár a Pesti Barnabás utcából átköltözött a Trefort-kertbe, ahol egy teljesen új könyvtárat építettek az olvasóterem számára. Új bútorokat, tömör raktárat, majd egy pályázat segítségével új számítógépeket is kapott a könyvtár. 2010-ben vettem át a Központi Olvasóterem vezetését, és emellett a kari szintű feladatok is lassan a munkám részévé váltak, így 2020-ban, amikor a kari könyvtár vezetője lettem, a munka nagy része már nem volt újdonság számomra. 2008-ban az elsők között csatlakoztam az Egyetemi Könyvtár vezetésével alakuló minőségügyi projekthez. Az elsődleges cél a minőségi szemlélet elterjesztése volt az Egyetem könyvtáraiban. A projektnek köszönhetően megalakulhatott az Egyetemi Könyvtári Szolgálat, amely összefogja az ELTE-n működő könyvtárakat, és már két minőségi díjjal is jutalmazták a munkánkat. Sikeresen pályáztunk a „Minősített könyvtár” címre 2018-ban, és 2020-ban pedig Magyarországon elsőként sikerült elnyerni a „Elkötelezettség a kiválóságért” tanúsítványt.

Jelenleg hogyan üzemelnek a könyvtári szolgáltatások a vírushelyzetben?

Jelenleg a könyvtárak online szolgáltatásokat tudnak nyújtani a használóiknak. Az elérhető szolgáltatásokról és lehetőségekről mindenki tájékozódhat a kari könyvtár honlapján (https://konyvtar.btk.elte.hu/), illetve a Facebook-oldalunkon is (https://www.facebook.com/elte.btk.kari.konyvtar/). Könyvtárosaink mindig készséggel válaszolnak az e-mailes megkeresésekre, minden esetben teljes körű felvilágosítást nyújtanak a lehetőségekről. Honlapunkon részletes leírást találhatnak az elérhető adatbázisokról, és segítséget az otthoni használatukhoz. Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár könyvtárosai kifejlesztettek egy webes alkalmazást, amelynek segítségével távolról is be lehet iratkozni, illetve tagságot hosszabbítani azokban a könyvtárakban, ahol használják az integrált könyvtári rendszert. Ugyanitt nyomon tudják követni a kölcsönzéseiket, esetleges tartozásaikat, lejáró könyv esetén figyelmeztet az alkalmazás. Lehetőség volt továbbá a hallgatók számára csatlakozni könyvtári MOOC kurzusokhoz. A könyvtárhasználati modul mellett információkeresést, adatbázisokban való keresést, tanulásmódszertant segítő képzéseket is találtak a kínálatban. Oktatóink számára az online oktatás támogatását segítettük a szakirodalmak adatbázisban való megkeresésével, illetve szükség esetén a szkennelések elvégzésében, mindig ügyelve a szerzői jogok maximális betartására.

Milyen lehetőségek vannak a könyvek kikölcsönözésére? Van olyan könyv, irat, melyet online nem lehet kikölcsönözni?

Azokból a könyvtárakból, ahonnan lehet kölcsönözni, erre most is van lehetőség. E-mailben vagy a nyilvános közös katalóguson keresztül is el lehet juttatni a kéréseket a könyvtárak számára. Az online kikért könyveket pedig előre egyeztetett időpontban át lehet venni a könyvtárakban. Kölcsönözni továbbra is csak a kölcsönözhető könyveket lehet, a helyben használható állomány így nem elvihető.

Az ELTE BTK Könyvtár fényképe

A kari könyvtár polcairól csak ELTE-s tanulók vehetnek le könyveket?

A Bölcsészettudományi Kari Könyvtár jelenleg nem nyilvános könyvtár, így kizárólag az ELTE polgárai számára nyújt szolgáltatásokat. Részt veszünk azonban az Országos Dokumentumellátó Rendszer működtetésében, így más könyvtárak megkeresésére elküldjük a kért dokumentumokat.

Milyen tapasztalatokat élt meg az online könyvtári kölcsönzés időszaka alatt?

Azok a hallgatók, akik használták a könyvtárakat, ebben az időszakban is nagyon hálásak voltak a lehetőségért. Természetesen jóval kevesebb olvasónk volt, mint ha nyitva lehettünk volna, de azért volt egy kis közösség, akik végig rendszeresen kölcsönöztek tőlünk. A rendszer jól működött, bár néha voltak technikai nehézségek, és a webes alkalmazás nem mindig volt kifogástalan, de ezekben az esetekben a könyvek átvételekor megoldottuk a beiratkozást és a tagsági hosszabbításokat is.

Mit tudna tanácsolni a könyveket kikölcsönözni vágyó diákoknak? Mit tehetnek otthon, hogyan keressenek saját eszközükről szakirodalmakat?

Legfontosabb tanácsom, hogy ha bármilyen problémájuk akad az online katalógus vagy az adatbázisok használata közben, írjanak bátran a könyvtárosoknak, biztosan fognak segítséget kapni. A kari könyvtári honlapon is rengeteg hasznos információt találnak, és figyeljék a Facebookot is, mert ott jelennek meg leggyorsabban az adatbázisról szóló hírek és a legfontosabb tudnivalók. A könyvtári katalógus nyilvános, így bármilyen eszközről lehet benne keresni, bejelentkezés után pedig egyetlen gombnyomással el is tudják küldeni a kérésüket az adott könyvtárnak. Ugyanitt ellenőrizni tudják a kölcsönzéseiket, a legtöbb esetben a lejárati határidő előtt meg is tudják hosszabbítani a lejárt könyveket. Az adatbázisok használatához szükséges egy program telepítése a gépre, mert ezek csak ELTE IP-cím tartományból érhetők el, de ehhez is találhatnak részletes leírást a honlapunkon.

Mi az, amit legjobban szeret a munkájában? 

Mielőtt könyvtárvezető lettem, legjobban a könyvtári feldolgozó munkát szerettem, az új könyv illatát, és hogy én lehettem az első, aki belelapoz. Ma ez hiányzik a legjobban, mert a 7 épületben 30 könyvtáros alkotta kari könyvtár vezetése mellett erre már nem nagyon van lehetőségem. A mostani munkámban viszont szeretem, hogy együtt, közösen tudunk valami újat és jobbat felépíteni. A közös gondolkodást, és a kreatív kollégáimat, akik fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy minél korszerűbb szolgáltatásokat tudjunk nyújtani mind a hallgatóknak, mind az oktatóinknak. A könyvtár remekül szolgál az online időszakban is, ami még a vizsgaidőszak terheit is csökkenti. Szerencsére megannyi lehetőséghez hozzáfér már a hallgatóság a digitális világban, így ezeket ismerve érdemes kihasználni az opciókat. Jelenleg is tökéletesen üzemel a Bölcsészettudományi Kari Könyvtár, amely számos tanulássegítő szolgáltatással bír. Így már biztosan egyszerűbb lesz a vizsgaidőszak!

Köszönjük Dániel Szonjának, hogy válaszolt kérdéseinkre. Sikeres vizsgaidőszakot kívánunk!

A főkép és a képek az ELTE BTK Könyvtár tulajdonában állnak.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]