Puszták népe – Duna Művészegyüttes

A 24 fős tánckarból és 5 tagú népi zenekarból álló együttes tagjai hivatásos néptáncosok és hangszeres művészek. Az együttest kísérő Göncöl Zenekar pedig önálló koncerteket is ad, amelyek elsősorban az autentikus népzenére épülnek.

A ma már kortárs néptánc műfajában is alkotó Duna Művészegyüttes 1957-es megalakulása óta céljául tűzte ki, hogy a közönség széles rétegeiben felkeltse az érdeklődést a néptánc iránt, ledöntse a műfajjal kapcsolatos sztereotípiákat, és ráébressze a nézőket annak sokoldalúságára és művészi kifejezőerejére. A társulat a hazai néptánchagyomány hiteles, ugyanakkor nyitott és figyelemfelkeltő tolmácsolására törekszik, produkcióit egyszerre jellemzi a hagyományőrzés és a művészi kísérletezés.

Az együttes repertoárjában fontos helyet foglalnak el a néptáncelemeket felhasználó gyermek- és ifjúsági előadások, valamint a néptáncot és a kortárs táncot ötvöző táncszínházi bemutatók egyaránt.

Legújabb darabjuk, a Puszták népe, melynek ihletadója és egyben központi témája is Ilyés Gyula azonos című szabatos társadalomrajza. Táncszínházi előadásuk a puszták népének kemény sorsa mellett felmutatja mindazon értékeket is, amit a cselédek, zsellérek, béresek egyszerűen a létezésükből fakadóan megalkottak. Betekintést nyújtanak abba a különleges világba, amelynek megismerésére és művelésére tették fel életüket társulatuk tagjai is. Az előadásban Illyés Gyula szűkebb hazája, a Mezőföld tánckultúrájának bemutatásán túl megjelennek Magyarország más tájegységein valaha cselédsorban élők táncai is, többek között a somogyi, a sárközi, a zalai, a felvidéki, a szatmári falvak és a Hortobágy lakóinak táncai egyaránt.

„Egy népréteg lelkületét szeretném ábrázolni, ez minden törekvésem. Ha itt-ott mégis saját élményeimmel hozakodom elő, ezek az élmények csak magyarázó ábrák. Ami emléket feltárok, azért tárom fel, hogy rajtuk át próbáljak leereszkedni abba a mélyben fekvő, forró rétegbe, amely rettegve rejti gomolygó világát minden idegen tekintettől, még a tárgyilagos napvilágtól is.” Ilyés Gyula

Előadja a Duna Művészegyüttes tánckara és a Göncöl zenekar
Közreműködik: Gera Attila (fúvós hangszerek)
Felvételről közreműködik: Szilvási István, Dresch Quartet
Zenei szerkesztő: Dulai Zoltán
Jelmeztervező: Furik Rita
Fénytervező: Lendvai Károly
Asszisztensek: Bonifert Katalin, Vámos László
Táncmesterek: Hahn-Kakas István, Tombor Bea, Kocsis Enikő, Fitos Dezső, Lovas Bálint, Kirsch Zoltán, Podpácz Beáta, Barcza-Tóth Tímea
Koreográfusok: Hégli Dusan, Mihályi Gábor, Juhász Zsolt
Rendező: Juhász Zsolt

Forrás, kép: www.tancszinhaz.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]