Járvány és az ELTE

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete újabb tájékoztatást adott ki 2020. november 12-én.
A tájékoztató dokumentum összefoglal minden olyan intézkedést, ami az intézményt és az egyetemi polgárokat érinti a veszélyhelyzetben meghozott védelmi intézkedések alapján.

Az oktatást érintő főbb szabályozások alapján a 2020/2021-es tanév őszi szemeszterét egyetemünk távolléti oktatási formában folytatja. A hallgatók személyes jelenlétével nem szervezhető számonkérés, függetlenül annak helyszínétől. A 2020/2021-es tanév őszi szemeszterének vizsgaidőszakában valamennyi számonkérés csak online tartható meg. A felvételi vizsgákat a jelentkezők fizikai jelenlétével nem lehet lebonyolítani.

A hallgatók kötelesek a távolléti oktatásban részt venni, az egyetem által szervezett kurzus, oktatáshoz kapcsolódó más esemény nem valósítható meg a hallgatók személyes jelenlétével, függetlenül annak helyszínétől.

A tanulók szakmai gyakorlatot, közösségi pedagógiai gyakorlatot minden olyan esetben folytathatnak, ha a gyakorlóhely, illetve a vállalat fogadja őket. Az egyetem támogatja, hogy ezek teljesíthetőek legyenek, elsősorban személyes formában.

A megkezdett kutatási tevékenységek folytathatók. Az egyetemi épületek olyan okból és időtartamban látogathatók, ami a tanulási, illetve kutatási feladatok ellátásához feltétlenül szükséges.

A kollégiumokat digitális oktatásra való átállás miatt elhagyó hallgatóknak legkésőbb 2020. november 16. 16:00 óráig kell kiköltözniük. A külföldi hallgatók, külhoni magyarok külön engedély nélkül is maradhatnak a kollégiumokban. Rajtuk kívül külön engedéllyel maradhatnak azok a hallgatók, akik ezt alapos okot megjelölve kérik. Az egyedi engedélyről a kollégium igazgatója dönt. Kollégiumi kiürítést az egyetem esetleges ellenkező rendelkezésig nem rendel el. A további, kollégiumokkal kapcsolatos intézkedésekről részletes központi tájékoztatást kapnak az érintettek.

A Quaestura elektronikusan vagy írásban látja el feladatát, személyes ügyfélforgalmat nem bonyolít. Az egyetemen fennmarad az elektronikus ügyintézés, a szakdolgozati folyamatok kizárólag online zajlanak.

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár és a kari könyvtárak személyesen nem látogathatók. Az Egyetemi Könyvtár és a kari könyvtárak ügyfélszolgálati pultja működik, online rendelt könyveket átvenni, kölcsönzött könyveket leadni a kijelölt időpontokban továbbra is lehet.

A budapesti Bogdánfy úti és a Mérnök utcai sporttelep kizárólag versenyszerűen sportolók és edzőik számára nyitott, edzés vagy sportrendezvény céljából. A szombathelyi Sportcsarnokban, illetve az A épület alagsori tornatermében – a tanrendi órarendbe épített általános iskolai testnevelési órákon kívül, és azoktól teljesen elkülönülve – csak a versenysport alkalmai tarthatók meg.

Az egyetem a nyilvánosság számára nyitott múzeumai, gyűjteményei, kertjei nem látogathatók, ugyanakkor az ott folyó kutatási munka folytatható.

Nem tartható személyes megjelenéssel járó esemény, rendezvény, összejövetel.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete nyomatékosan kéri a hallgatókat, hogy lehetőség szerint maradjanak otthonukban, szálláshelyükön, valamint kerüljék a közösséget, kapcsolataikat online módon tartsák és építsék.

A dokumentum teljes egészében ITT olvasható.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]