A 2020/2021-es tanév ünnepi megnyitója az ELTE-n

A szenátusi ülés ünnepélyes keretek között nyitotta meg a 2020/2021-es tanévet, egyúttal köszöntötte az elsőéves hallgatókat, valamint átadta az idei év kitüntetettjeinek elismerő díjait. Habár a kitüntetetteken kívül ezúttal mások nem vehettek részt az ünnepélyen, online, a számítógép másik oldalán ülve is motiválóan hatottak a szavak, melyeket Borhy László rektor, valamint Habsburg György nagykövet intézett a hallgatókhoz és az oktatókhoz.

A 386. tanév ünnepélyes megnyitóját 2020. szeptember 4-én tartották meg az Aula Magna díszes termében, melyhez idén a hallgatók a járványügyi helyzetre tekintettel online módon csatlakozhattak, ha részt kívántak venni rajta.

Borhy László rektor úr a hallgatók köszöntését követően az elmúlt félév nehézségeiről beszélt, továbbá arról, hogy az egyetem elmúlt közel 400 éve alatt többször kellett hasonló akadályokkal szembenézniük a hallgatóknak. Így történt ez a harmincéves háború, a török veszedelem, a pestisjárvány vagy a forradalom ideje alatt, amikor is egyetemünk elindította első hadi tanfolyamát.

Screenshot_20200904_155625_com.facebook.katana

Borhy László rektor úr. Forrás: facebook

Az ELTE minden erejével azon dolgozik, hogy a járványhelyzet alatt is megerősítse tudományegyetemi létét, illetve nemzetközi hírnevét, továbbá hogy eredeti terveit és célkitűzéseit továbbra is teljesíteni tudja. Ezen szavak megerősítéseként beszélt az elmúlt évek sikereiről is, melyek között szerepelt a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ felállítása Szombathelyen, a 12 pontból álló Innovációs Fejlesztési Terv megalkotása vagy a Harmadik Misszió Stratégiai Iroda megszervezése. Az egyéni tudományos teljesítmények területén is az élen jár egyetemünk, ugyanis intézményükben kerül évente kiosztásra a legtöbb tanulmányi ösztöndíj, továbbá csaknem 70%-kal nőtt az Erasmus-program keretében kiutazók száma is. Kiemelte, hogy az egyetem egy olyan közösség, amelyre minden esetben számíthatunk, így a sport- és parasportélet szervezését, valamint a családpolitikai intézkedéseket is nagyon fontosnak tartja az intézmény. „Soha ne tévesszék szem elől kitűzött céljaikat, és vegyenek részt tevékenyen környezetük, jövőjük formálásában. Segítsék, segítsük egymást, hiszen végső soron minden közösséget az egyén tetteinek összessége tesz naggyá” – ezekkel a szavakkal zárta végül beszédét a rektor úr.

Habsburg György nagykövet édesapja életpéldáját idézte fel, mely során a tanulás, és főként a nyelvtanulás értékére és fontosságára hívta fel a hallgatók figyelmét. A civilizációt és a műveltséget már a középkor idejében is az egyetem fémjelezte, így napjainkban is fontos a színvonalas oktatás, melyet az Eötvös Loránd Tudományegyetem biztosít azon hallgatói számára, akik élni is kívánnak a kapott lehetőségekkel. „Csak azt nem lehet elvenni tőlünk, amit az életben megtanultunk” – idézte Habsburg György az örök érvényű szabályt.

Az elhangzott ünnepi beszédeket követően Szilvágyi Sándor Liszt Ferenc-díjas gitárművész előadása következett. Elsőként Kováts Barna Tavaszi tánc, Dallam kísérettel, Mese, Emlékezés, Estilo popular című darabjait, majd Johann Sebastian Bach Adagio a g-moll hegedű szólószonátából saját átiratát hallhattuk. Végül a gitár Chopinjének nevezett Agustín Pío Barrios guaraní származású paraguay-i gitárművész és zeneszerző Mangore: d-moll keringője hangzott el.

Screenshot_20200904_155253_com.facebook.katana

Szilvágyi Sándor, Liszt Ferenc-díjas gitárművész. Forrás: facebook

A hagyományoknak megfelelően a tanévnyitó ünnepségen kerültek átadásra az Egyetem Szenátusa által adományozott kitüntetések is, melynek keretében számtalan dolgozó részesült rektori és kancellári dicséretben is. Kiemelkedő szakmai, tudományos életút elismeréseként Eötvös-gyűrűt adományozott az Egyetem Szenátusa  Dr. Kulcsár Szabó Ernőnek, valamint Dr. Lőrincz Andrásnak. Az egyetem alapításának 325. évfordulójára készült Eötvös-plakett másolataként adományozott Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérmét Dr. Faragó István és Dr. Szűcs András kapta meg. Az évtizedes, több cikluson keresztül végzett, kiemelkedő színvonalú vezetői, oktatói, vezető-kutatói tevékenység kitüntetéseként Pro Universitate Emlékérem arany fokozatát kapta Dr. Darvay Sarolta,  Dr. Gergó Lajos, Dr. Gönczöl Katalin, Dr. Gyáni Gábor, Dr. Kullmann Lajos, Dr. Polgár Tibor és Dr. Turányi Tamás. Az Egyetem Szenátusa a Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozatát adományozza Daróczy-Kiss Endrének, Dr. Dessewffy Tibornak, Dr. Csüllög Gábornak,  Helfenbein Henriknek,  Dr. Kovács Zsuzsannának, Tartsayné Németh Nórának, Vári Péternek, Veszprémi Annának és Dr. Világi Ildikónak. A Pro Universitate Emlékérem bronz fokozatát kapta Drozd Zsuzsanna, Dr. Kopp Erika, Koósné Sinkó Judit, Kovács Béla, Kökönyei Gyöngyi, Lengyel Ágnes, Dr. Köteles Ferenc, Szabó Éva, Dr. Szoboszlai Norbert, valamint Tomcsányi Roland.

Az egyetem rektora Mária Terézia Emlékéremmel ismeri el azok munkáját, akik az egyetem érdekében vállalt feladatukat kimagasló egyéni teljesítményt jelentő közreműködéssel és eredményességgel végezték. Az Egyetem Rektora a Mária Terézia Emlékérem arany fokozatát adományozta Michaletzky Györgynek, ezüst fokozatát Mesterházy Ferencnek, bronz fokozatát pedig Knapp Évának.  Azoknak a nem oktató-kutató közalkalmazottaknak, akik munkájuk során huzamosabb időn keresztül átlagon felüli teljesítményt értek el, vagy az adományozás évében kiemelkedő érdemeket szereztek, Trefort Ágoston Emléklap adományozható, melyben idén Balogh Lászlóné, Fülöpné Cserhalmi Edina, Királyné Csizmadia Anikó, Pálfia Zsoltné, Rábl Erzsébet, Réder Krisztina, Rozniakowska-Wéber Elzbieta és Selmeczi Tamás részesült. A köznevelési intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak, akik munkájuk során legalább tíz éven keresztül átlagon felüli teljesítményt értek el, Lorántffy Zsuzsánna Emléklapot kaptak. Az emléklapot idén Lázárné Szanádi Csilla, Magyarné Ulrich Zsuzsanna, Pentz Anna Mária, Réz-Petró Andrea, Sapszon József és Varga Gábor vehette át.

Az Egyetem érdekében vállalt feladatukat kiemelkedő eredményességgel teljesítették és ezért Rektori Dicséretben részesültek Bukta Gáborné, Kalocsay-Török Hajnalka, Pálfalvi Judit, Sturm Henrietta, valamint dr. Szoboszlai Kinga. Az egyetem érdekében vállalt feladatukat kiemelkedő eredményességgel teljesítők, akik Kancellári Dicséretben részesültek: Barna Ildikó, Bicsák Csilla, Borbás Orsolya, Filkornné Szabó Adrienn, Harazin Fanni, Kovács Zsuzsanna, Nagypál Emma, Orbán József, Stiglincz Vilmosné és Takács Beáta Edit. Egyetemünk ELTE Sport arca elismerést adományoz a kiemelkedő sportteljesítményekért is, melyet idén Siklósi Gergely világbajnok párbajtőröző nyerte el.

A díjakat Borhy László rektor és  Scheuer Gyula kancellár adta át.

A kitüntetések átadását követően a Hallgatói Önkormányzat elnökhelyettese, Eszterhai Marcell köszöntötte az elsőéveseket. Beszédében ő is említette a mögöttünk álló nehézségeket, melyek főként az érettségiző és felvételiző fiatalok számára jelentettek komoly akadályokat. Biztosította őket, hogy az egyetemen mind a hallgatótársaktól, mind pedig a HÖK tagjaitól megkapják a szükséges segítséget, utóbbi mint egyfajta „nagytestvér” áll a gólyák rendelkezésére, bármilyen problémájuk, kérdésük merülne fel. Záró szavai kellő motiváció lehetnek mindannyiunk számára: „Hiszünk abban, hogy egy ELTE-polgárnak nem létezik lehetetlen! Az ELTE-n együtt írjuk a történelmet!”

A tanévnyitó ünnepség zárásaként elhangzott az egyetem Nagyszombati himnusza, majd az Egyetem Szenátusa, a Hallgatói Önkormányzat és az ELTE Alumni képviselői megkoszorúzták az egyetem alapítójának emléktábláját és névadójának szobrát, ily módon is tisztelegve előttük.

Fejléckép: ajk.elte.hu

 

 

 

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]