HÖK-ös választások az ELTE-n

A tavaszi szemeszterben választásokat hirdetnek a kari Hallgatói Önkormányzatok. Az ELTE mind a nyolc karán a hallgatók saját maguk, közvetlenül választják az érdekképviselőiket, akik kari szinten felelnek a tanulmányi ügyekért, pályázatokért, rendezvényeket szerveznek: saját és hallgatótársaik érdekeit képviselik. Közülük delegálnak az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatba is tagokat.

Az ELTE HÖK részt vesz az Egyetem irányításában, biztosítja a hallgatók számára az önszerveződés lehetőségét. Ezért is fontos, hogy a demokratikus jogainkkal élve, minél többen részt vegyünk az önkormányzati tagok megválasztásában.

A választási folyamat a különböző karokon eltérően működik, így érdemes minden szervezet saját honlapjáról tájékozódni. Ehhez gyűjtöttünk egy kis segítséget.

ÁJK

Az ÁJK HÖK Rendkívüli Küldöttgyűlési Választásokat írt ki, amire két érvényes pályázat érkezett.  A jogi kar érdekképviselői pályázatairól itt található részletes információ.

BGGyK

A Gyógypedagógiai Kar jelöltállítása már lezajlott, a kari honlapon megtalálható a jelöltek listája is. A választás március 20-án kezdődött és április 2-ig tart. Minden hallgató egyszer szavazhat a saját választási körzetében. A BGGyK HÖK Alapszabálya szerint szavazategyenlőség esetén a beérkezett jelölések sorrendje dönt. A jelöltek névsora és további információ itt található.

BTK

Az ELTE BTK HÖK  Hallgatói Érdekképviselői és Küldöttgyűlési Választásokat az alapszakos és osztatlan tanárszakos körzetekben rendez. A jelöltállítás március 20-án lezárult, 21-től kezdődött a bemutatkozási időszak, ami 26-ig tart. Március 27-től április 9-ig lehet leadni a voksokat a Neptun felületén. Minden választásra jogosult hallgató egyszer szavazhat, minden általa alkalmasnak tartott jelöltre. A választási rendszerről részletesebben itt lehet tájékozódni. Szavazatszámlálás és eredményhirdetés április 10-én várható.

IK

Az IK-n március 20-án zárult le a jelöltállítási időszak, és április 3-5. között még van lehetőség a szükséges aláírások pótlására. Ehhez be kell szerezni egy, a Választási Bizottság által hitelesített, új jelölőlapot. Több információhoz az IK HÖK honlapján lehet hozzájutni, valamint a kar hallgatói az IK HÖK Tudásbázisában is tájékozódhatnak. Küldöttválasztással kapcsolatban pedig ELTE IK HÖK Alapszabályának 45-50. paragrafusa ad támpontot.

PPK

A PPK HÖK-nél Elnök, kari Küldöttgyűlési Tag, EHÖK Küldöttgyűlési Tag és Póttag, Ellenőrző Bizottsági Tag, Választási Bizottsági Tag pozícióra jelentkezhetnek a hallgatók. Bemutatkozásaik március 21-től lesznek nyilvánosan elérhetőek, és március 29. és április 12. között lehet szavazni a jelöltekre. A választás részletei a kari HÖK honlapján megtekinthetőek.

TÓK

Küldöttgyűlési Tagokat keresnek az ELTE TÓK-on is. A jelöltek listáját március 24-én hirdetik ki a honlapon és a kari hirdetőtáblán. A választási időszak március 27-től április 2-ig tart, a választásra jogosult hallgatók e-mailben értesítést kapnak, és szavazataikat elektronikus úton adhatják le. A szavazatszámlálás és az eredmény kihirdetése április 3-án esedékes. Részletesebb információ itt található.

TáTK

A TáTK HÖK választásokon a Küldöttgyűlés képviselőit, a Hallgatói Önkormányzat Elnökét és az Ellenőrző Bizottság Elnökét szavazzák meg. A jelöltállítás március 25-ig tart, jelölőlaphoz a HÖK irodában lehet hozzájutni, és itt is kell leadni nyitvatartási időben. A szavazás a Neptun felületén zajlik. Jelöltek nyilvánosságra hozása március 26-án történik. A választási időszak március 27-től április 6ig tart. Bővebb információ itt.

TTK

A TTK HÖK Küldöttgyűlésének tagjait lehet megválasztani. A jelöltállítási időszak március 24-ig tart, a jelöltek kihirdetése március 25-én történik. Szavazni március 27. és április 10. között lehet, szintén a Neptunon keresztül. A képviselőjelölteknek jelentkezésüket elektronikus formában kell leadni az Önkormányzat honlapján. Részletesebben itt.

Forrás: az ELTE-s kari HÖK-ök honlapjai

Kiemelt kép: huffingtonpost.com

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]