Új kutatóműhely a fenntartható mezőgazdaságért

Az MTA Agrártudományi Kutatóközpontja és az ELTE Természettudományi Kara új kutatóműhelyt hoz létre a Széchenyi 2020 Program támogatásával. A martonvásárhelyi telephelyen kialakítandó laborban olyan világszínvonalú kísérleti és modellezési platformot hoznak létre, mely lehetőséget ad a légkör felszínközeli energia- és anyagátalakulási folyamatainak nyomon követésére és modellezésére. Az így kapott kutatási eredményekkel tovább fejleszhetők és alakíthatók a klímaadaptív és fenntartható mezőgazdaság különböző eljárásai.

A nemzetközi hírű kutatóközpontok munkatársaiból tíz új munkahely létrehozásával az MTA ATK martonvásári telephelyén kialakítandó Kiválósági Központban az ATK két intézete és az ELTE TTK összesen több mint húsz kutatóval vesz részt. A kísérletes platform mérőeszközeivel, illetve a projekt során fejlesztett biogeokémiai szimulációs modell segítségével folyamatosan nyomon követhetők és modellezhetők a talajban, a növényben, illetve a légkör felszínközeli rétegében lezajlódó energia- és anyagátalakulási, valamint kicserélődési folyamatok.

A mért adatok mellett a legújabb forgatókönyvek felhasználásával éghajlati projekciók készíthetők, amelyek segítségével megbízhatóbban meg lehet becsülni a mezőgazdasági termelés és a szántóföldekhez köthető üvegházhatású gáz mérlegének jövőbeli alakulását.

Az adatok előállításával párhuzamosan egy rugalmasan adaptálható (moduláris és nyílt forráskódú) Integrált Modellrendszert (AgroMo) hoznak létre, amely a magyar mezőgazdasági rendszer működését szimulálja térben explicit módon, több lehetséges léptékben: parcella-, farm-, regionális és nemzetgazdasági szinten is. Az AgroMo Integrált Modellrendszer segítségével stratégiákat (konkrét ajánlásokat) dolgozunk ki a mezőgazdasági termelés fenntartható növelésére és a mezőgazdasági eredetű környezeti károk enyhítésére.

A Kiválósági Központ a GINOP-2.3.2-15-2016-00028 projekt keretében (Interdiszciplináris Kutatóműhely Létrehozása a Klímaadaptív és Fenntartható Mezőgazdaságért) 100 %-os támogatási intenzitással, 1277 millió forint Európai Uniós vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A kedvezményezett MTA Agrártudományi Kutatóközpont részesedése 1048 millió forint. A konzorciumi partner ELTE Természettudományi Kar 229 millió forintból gazdálkodhat. A projekt szakmai vezetője Fodor Nándor, az MTA ATK Növénytermesztési Osztályának tudományos főmunkatársa.

Forrás: elte.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]