Ösztöndíjat mindenkinek!

Államin vagy önköltségesen vagy? Ezen ösztöndíjak esetében teljesen mindegy, hogy milyen finanszírozási formában telnek egyetemi éveid. Az alábbi öt ösztöndíj pontozása a tanulmányi eredmények és a szociális helyzet alapján történik.

Köztársasági ösztöndíj

Erre a támogatási formára azon az osztatlan, alap- vagy mesterképzésben tanuló hallgatók pályázhatnak, akiknek legalább két lezárt félévük van, és ezalatt legalább 55 kreditet gyűjtöttek. Az köztársasági ösztöndíjat a kiemelkedő teljesítményű hallgatóknak ítélik oda – a pontozásba beleszámítanak például a nyelvvizsgák, publikációk, OTDK-helyezések, a közéleti és sportteljesítmény is. Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz  tíz hónapra szól, a jelentkezési határidő általában a vizsgaidőszak vége (június vége-július eleje).

Bursa Hungarica

Erre a támogatásra az alap- és mesterszakos hallgatók mellett az osztatlan képzésben, illetve felsőoktatási szakképzésben tanuló, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló hallgatók is pályázhatnak.

Az ösztöndíj két részből tevődik össze: az első részt a hallgató lakhelye szerinti települési vagy megyei önkormányzat, a másik részt pedig az egyetem vagy főiskola állja. A támogatás maximum három évig jár, összege havonta 5-10 ezer forint. A pályázatot minden évben ősszel írják ki.

Olyanok is jelentkezhetnek, akik a következő tanévben szeretnék megkezdeni felsőfokú tanulmányaikat: ők utólagosan kapják meg a támogatást.

Út a felsőoktatásba

Erre az ösztöndíjra hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, illetve utógondozásban részesülő hallgatók pályázhatnak, kiemelt cél a roma hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének és tanulmányaik megkezdésének javítása.

Azok pályázhatnak, akik a 2016/2017-es tanévben alap-, mester- vagy osztatlan szakon kezdik meg egyetemi, főiskolai tanulmányaikat, azonos szintű végzettséggel nem rendelkeznek, és azonos szintű oktatásban sem vesznek részt.

Az Út a felsőoktatásba havi 20 ezer forintos ösztöndíjat vagy önköltség-támogatást jelent, a pályázatot várhatóan augusztus elején írja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. A tavaszi szemeszterben akkor kaphatjátok meg a támogatást, ha az első félévben legalább a mintatanterv 50 százalékának megfelelő kreditet teljesítettétek.

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjra kizárólag osztatlan tanárszakos hallgatók pályázhatnak. A támogatás összege havi 25-75 ezer forint közé esik, és ez az összeg az első két félévre jár. Ezt követően a kreditindex alapján határozzák meg a juttatás mértékét. A pályázatot előreláthatólag szeptemberben írják ki.

Intézményi ösztöndíjak

A fenti támogatási formákon kívül több egyetem és főiskola nyújt segítséget a jól teljesítő önköltséges hallgatóknak. A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) gazdaság- és társadalomtudományi képzésein van, hogy a tandíj teljes összegét támogatják, a Budapesti Metropolitan Egyetemen (MET) pedig csak az önköltség felét kell kifizetniük az évfolyam legjobb hallgatóinak.

 

Forrás: eduline.hu

Kép: kozepsuli.hu

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]